settings icon
share icon
Jautājums

Ko nozīmē pieņemt Jēzu kā savu personīgo Glābēju?

Atbilde


Vai tu esi pieņēmis Jēzu par savu personīgo Glābēju? Pirms tu atbildi, ļauj man tev paskaidrot šo jautājumu. Lai saprastu šo jautājumu, no sākuma ir jāsaprot vārdi „Jēzus Kristus”, „personīgs” un „Glābējs”.

Kas ir Jēzus Kristus? Daudzi cilvēki atzīst to, ka Jēzus Kristus bija labs cilvēks, lielisks skolotājs, vai pat Dieva pravietis. Šīs lietas ir tiešām patiesas, bet tās tomēr nepasaka, kas tieši Jēzus bija un kāds bija Viņa galvenais uzdevums. Bībelē ir teikts, ka Jēzus ir Dievs, kas ir piedzimis šajā pasaulē (Jāņa ev. 1:1, 14), ka Viņš ir patiess cilvēks un patiess Dievs. Dievs nonāca uz zemes, lai mācītu mūs, lai mūs dziedinātu, pamācītu, piedotu mums, un – lai nomirtu par mums! Jēzus Kristus ir Dievs, visvarenais Kungs. Vai tu esi pieņēmis šo Jēzu?

Kas ir Glābējs un kāpēc tas mums vajadzīgs? Bībele saka, ka mēs visi esam grēkojuši un darījuši sliktas un nepareizas lietas (Romiešiem 3:10-18). Grēka rezultātā mēs esam pelnījuši Dieva dusmas un sodu. Vienīgais taisnīgais sods par grēkiem pret mūžīgu Dievu ir mūžīgs sods (Romiešiem 6:23, Atklāsmes grāmata 20:11-15). Tāpēc mums ir vajadzīgs Glābējs, Pestītājs!

Jēzus Kristus atnāca uz šo zemi un nomira mūsu vietā. Tā kā Viņš bija Dieva Dēls miesā, tad Viņa nāve bija pietiekama samaksa par mūsu grēkiem (2. Korintiešiem 5:21). Jēzus nomira, izciešot sodu par mūsu grēkiem (Romiešiem 5:8). Jēzus nomira, lai mums nebūtu jāmirst. Jēzus augšāmcelšanās pierādīja to, ka Viņa nāve bija pietiekams upuris par mūsu grēkiem, un caur ticību Viņam Dievs mums piedod mūsu grēkus Jēzus nopelna, upura dēļ. Tāpēc Jēzus ir vienīgais Glābējs, caur ko mēs varam saņemt piedošanu no Dieva (Jāņa ev. 14:6, Apustuļu darbi 4:12)! Vai tu tici Jēzum kā savam Glābējam?

Vai Jēzus ir tavs „personīgais” Glābējs? Daudzi cilvēki uztver kristietību kā iešanu baznīcā, dažādu rituālu izpildīšanu, atturēšanos no zināmiem grēkiem. Bet tā ne pavisam nav kristietības būtība! Patiesa kristietība nozīmē personīgas attiecības ar Jēzu Kristu. Tas, ka tu Viņu pieņem par savu personīgo Glābēju, nozīmē to, ka tu tici un uzticies Viņam. Neviens nevar tikt glābts uz citu cilvēku ticības pamata. Tāpat arī neviens nevar izpelnīties Dieva piedošanu par saviem grēkiem, darot labus darbus. Vienīgais veids, kā tikt glābtam, ir pieņemt Jēzu Kristu par personīgo Glābēju un ticēt tam, ka Viņa nāve bija samaksa par taviem grēkiem, un Viņa augšāmcelšanās ir kā tava garantija Dieva apsolījumam, ka pēc nāves tu varēsi ar Dievu dzīvot mūžīgi Debesīs (Jāņa ev. 3:16). Vai Jēzus ir tavs personīgais Glābējs?

Ja tu vēlies pieņemt Jēzu Kristu par savu Pestītāju, šeit ir lūgšanas piemērs, kuru tu vari lūgt Dievam. Atceries, ka šīs vai jebkuras citas lūgšanas lūgšana tevi ne no kā neglābj – tikai ticība Kristum glābj tevi no taviem grēkiem. Šī lūgšana ir vienkārši veids, kā izteikt Dievam tavu ticību uz Viņu un pateicību par to, ka Viņš ir tev sagādājis pestīšanu. „Dievs, es zinu, ka es esmu grēkojis pret Tevi un es esmu pelnījis sodu par to. Bet Jēzus Kristus uzņēmās manu sodu, lai caur ticību Viņam man var tikt piedoti mani grēki. Es vēlos atgriezties (novērsties) no maniem grēkiem un uzticēties Tev, lai es varētu tikt pestīts. Paldies Tev par tavu brīnišķīgo žēlastību un piedošanu, un par mūžīgās dzīvības dāvanu! Āmen!”

Vai tu esi pieņēmis lēmumu sākt ticēt un sekot Kristum pēc tā visa, ko tu šeit izlasīji? Ja tā, tad klikšķini uz pogas „Es šodien pieņēmu Kristu”, kas atrodas zemāk.

EnglishAtpakaļ uz latvisko versiju

Ko nozīmē pieņemt Jēzu kā savu personīgo Glābēju?
Kopīgojiet šo lapu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries