settings icon
share icon
Jautājums

Ko tas nozīmē, ka Jēzus glābj?

Atbilde


”Jēzus glābj jeb glābs” ir populārs uzlīmju sauklis, kādus dažreiz var redzēt uz mašīnu buferiem, tas ir rakstīts uz plakātiem un dažādās citās vietās. Skumīgi, bet tikai nedaudz cilvēku īsti un visā pilnībā saprot frāzes ”Jēzus glābs” patieso nozīmi. Šajos divos vārdos ir ielikts ārkārtējs spēks un patiesība.

Jēzus glābj, bet kas ir Jēzus?

Lielākā daļa cilvēku domā, ka Jēzus bija vīrs, kas dzīvoja Izraēlā apmēram 2000 gadus atpakaļ. Īstenībā visas pasaules reliģijas uzskata Jēzu kā labu skolotāju un/ vai pravieti. Lai arī pārsvarā šie apgalvojumi ir patiesi, tomēr cilvēki nesaprot, kas Jēzus ir patiesībā; ne arī viņi izskaidro kā, no kā un kāpēc Jēzus glābj. Jēzus ir Dievs cilvēka veidolā (Jņ.ev.1:1, 14). Jēzus ir Dievs, kas nāca uz zemes kā īsts cilvēks (1.Jņ.4:2). Dievs kļuva par cilvēku Jēzus personā, lai glābtu mūs. Tas rada nākošo jautājumu - kāpēc mums ir vajadzība tapt glābtiem?

Jēzus glābj, bet kāpēc mums ir vajadzība pēc glābšanas?

Bībele skaidri paziņo, ka katrs cilvēks, kas jebkad ir dzīvojis, ir grēkojis (Māc.7:20; Rom.3:23). Grēks ir darīt kaut ko (vai tas ir domās, vārdos, vai darbos), kas ir pretstatā ar Dieva perfekto un svēto raksturu. Dievs ir pilnīgi taisnīgs, tāpēc Viņš nevar pieļaut, ka grēks un ļaunums paliek nesodīts (Jņ.ev.3:18, 36). Kopš Dievs ir mūžīgs un nebeidzams, un kopš visi grēki galu galā ir vērsti pret Dievu (Ps.51:4), tikai mūžīgs un nebeidzams sods ir taisnīgs un pelnīts. Tāpēc mums ir nepieciešamība pēc glābēja.

Jēzus glābj, bet kā Viņš glābj?

Tāpēc, ka visi esam grēkojuši pret mūžīgo Dievu, tikai viens no diviem ir iespējams - vai nu ierobežotai personai (mums) jāmaksā par grēkiem uz neierobežotu laiku, vai bezgalīgai Personai (Jēzum) jāmaksā par mūsu grēkiem vienu reizi par visām reizēm. Nepastāv nekāds cits variants vai cita iespēja. Jēzus Kristus personā Dievs upurēja Sevi mūsu labā samaksājot sodu par mūsu grēkiem uz mūžīgiem laikiem, kā tikai un vienīgi Viņš varēja samaksāt (2.Kor.5:21; 1.Jņ.2:2). Jēzus uzņēmās uz sevis mūsu pelnīto sodu kārtībā, lai mēs taptu glābti no šausmīga likteņa, mūsu pelnītā soda sekām. Bet Savā lielajā mīlestībā uz mums, Jēzus atdeva Savu dzīvi (Jņ.ev.15:13) nomaksājot maksu par sodu, ko mēs esam pelnījuši, un ko saviem spēkiem mēs nevarētu samaksāt. Jēzus cēlās no miroņiem, tā pilnībā nodemonstrējot, ka Viņa nāve bija pilnīgi pietiekama nomaksāt sodu par mūsu grēkiem vienreiz un uz visiem laikiem (1.Kor.15).

Jēzus glābs, bet kurus Viņš glābs?

Jēzus glābj visus, kas pieņem Viņa sniegto pestīšanas dāvanu. Jēzus glābj visus, kas tic, ka Viņa upuris ir vienīgais, kas var nomaksāt grēkus (Jņ.ev.3:16; Ap.d.16:31). Lai arī Jēzus upuris ir perfekts un pilnībā spējīgs nomaksāt par visas cilvēces grēkiem, tomēr Jēzus glābj vienīgi tos, kuri personiski pieņem Viņa dārgo dāvanu (Jņ.ev.1:12).

Ja saprotat kā Jēzus glābj un dziļi sirdī izlemjat ticēt Viņam kā savam personīgajam Glābējam, tad ticībā uz Viņu sāciet rīkoties un sakiet Dievam sekojošo:

”Dievs, es zinu, ka esmu grēcinieks/ce, un zinu, ka manu grēku dēļ esmu pelnījis/usi mūžīgo nošķirtību no Tevis. Es zinu, ka neesmu pelnījis/ usi Tavu bezgalīgo mīlestību. Bet es pateicos par to, ka esi nodrošinājis upuri par maniem grēkiem caur Jēzus Kristus nāvi un augšāmcelšanos. Es ticu, ka Jēzus mira par maniem grēkiem un es ticu uz Viņu kā uz savu vienīgo Glābēju. No šī brīža un turpmāk, palīdzi man dzīvot Tev, bet ne grēkam. Palīdzi man visu manu atlikušo dzīvi dzīvot pateicībā par Tavu brīnišķīgo dāvanu - pestīšanu, ko esi nodrošinājis. Paldies Tev, Jēzu, ka esi izglābis mani! Āmen.”

EnglishAtpakaļ uz latvisko versiju

Ko tas nozīmē, ka Jēzus glābj?
© Copyright Got Questions Ministries