settings icon
share icon
Jautājums

Kas ir patiesa reliģija?

Atbilde


Reliģiju var definēt kā - ”pielūgšana un kalpošana Dievam vai dieviem, kas parasti izpaužas uzvedībā un rituālos” vai ”jebkāda specifiska ticības sistēma, kalpošana utt., bieži iekļaujot ētikas kodu.” Krietni pāri 90% no visiem pasaules iedzīvotājiem ir stingri piesaistījušies kādai no reliģijām. Problēma ir tā, ka pastāv ļoti daudz dažādu reliģiju. Kura reliģija ir pareiza? Kura no tām ir īsta?

Divas izplatītākās reliģiju sastāvdaļas ir likumi un rituāli. Dažas no reliģijām īstenībā ir nekas vairāk kā likumu saraksts, drīkst vai nedrīkst, un kas personai jāievēro kārtībā, lai tiktu uzskatīta par tās reliģijas pilnvērtīgu locekli un tādējādi, būtu saskaņā ar tās reliģijas Dievu. Islāms un Jūdaisms ir divi piemēri, kur reliģija ir balstīta uz likumiem. Islāma reliģijai ir pieci pīlāri, kuri stingri jāievēro. Jūdaismam ir simtiem komandu un tradīciju, kuras tāpat jāievēro. Līdz zināmai pakāpei abas reliģijas uzskata, ka tikai pakļaujoties un paklausot reliģijas likumiem, persona var tikt atzīta par labu esam Dieva acīs.

Citas reliģijas vairāk fokusējas uz rituālu ievērošanu nekā uz paklausīšanu noteiktajiem, rakstītajiem likumiem. Upurējot ziedojumu, izpildot noteiktu uzdevumu, piedaloties dievkalpošanā, saņemot svēto ēdienu utt., persona ir padarīta par labu esam Dieva acīs. Visievērojamākais piemērs šim ir Romas katoļticība. Romas katoļticība uzskata, ka kristījot zīdaini, piedaloties misē, izsūdzot grēkus mācītājam, sūtot lūgšanas svētajiem debesīs, iesvaidot mirēju utt. un utt., Dievs pieņems šādu personu debesīs pēc tā nāves. Budisms un Hinduisms pārsvarā nav uz likumiem balstītas reliģiskas sistēmas, bet gan vairāk uz rituāliem.

Patiesa reliģija nav balstīta ne uz likumiem, ne uz rituāliem. Patiesa reliģija ir attiecības ar Dievu. Tomēr visas reliģijas patur kopēju uzskatu par divām lietām – cilvēce ir nošķirta no Dieva un cilvēcei ir vajadzība pēc samierināšanās ar Dievu. Nepatiesās reliģijas atrisinājumu meklē rituālu un likumu ievērošanā. Patiesa reliģija atrisina problēmu atzīstot, ka vienīgi Dievs var nolīdzināt cilvēces ceļu pie Viņa; vienīgi Dievs var atjaunot cilvēces attiecības ar Sevi, ko patiesībā Viņš jau ir izdarījis. Patiesa reliģija atzīst sekojošo:

● Mēs visi esam grēkojuši un tāpēc esam nošķirti no Dieva (Rom.3:23).

● Ja netiekam taisnoti, tad mūžīgais sods par grēku ir nāve un mūžīgā nošķirtība no Dieva (Rom.6:23).

● Dievs atnāca pie mums Jēzus Kristus personā un mira mūsu vietā uzņemoties uz Sevis mūsu pelnīto sodu. Viņš augšāmcēlās no nāves nodemonstrējot, ka Viņa nāve bija pietiekams upuris (Rom.5:8; 1.Kor.15:3-4; 2.Kor.5:21).

● Ja mēs pieņemam Jēzu kā Glābēju ticot, ka Viņa nāve bija pietiekoša samaksa par mūsu grēkiem, mums ir piedots, mēs esam glābti, taisnoti un mums ir pamatotas tiesības uz attiecībām ar Dievu (Jņ.ev.3:16; Rom.10:9 – 10; Ef.2:8 – 9).

Patiesai reliģijai arī ir savi likumi un rituāli, bet pastāv kritiskas atšķirības. Patiesā reliģijā likumi un rituāli tiek ievēroti pateicībā Dievam par Viņa doto pestīšanu – NE ar mērķi, lai iegūtu pestīšanu. Patiesai reliģijai, kas ir uz Bībeli balstīta Kristietība, ir likumi, kuriem jāklausa (nenogalināt, nepārkāpt laulību, nemelot utt.) un rituāli, kas jāievēro (kristības ar ūdenī iegremdēšanu un Tā Kunga mielasts/ svētais vakarēdiens). Šo likumu un rituālu ievērošana nav spējīga padarīt cilvēku taisnu Dieva priekšā. Drīzāk, šo rituālu un likumu ievērošana ir gala rezultāts tam, ka pastāv attiecības ar Dievu Viņa žēlastībā, caur ticību Jēzum Kristum kā vienīgajam Glābējam. Neīstās reliģijas ievēro likumus un rituālus kārtībā, lai mēģinātu nopelnīt Dieva žēlastību. Patiesa reliģija ir Jēzus Kristus pieņemšana ticībā caur ko tiek iegūtas taisnas un tiešas attiecības ar Dievu – un tikai pēc tam, aiz mīlestības pret Dievu un vēlmes būt Viņam tuvāk tiek izpildīti likumi un rituāli, tā godinot un slavinot Viņu.

EnglishAtpakaļ uz latvisko versiju

Kas ir patiesa reliģija?
Kopīgojiet šo lapu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries