settings icon
share icon
Jautājums

Kas ir pestīšanas lūgšana?

Atbilde


Daudzi cilvēki jautā - Vai pastāv lūgšana, kas garantē pestīšanu? Svarīgi atcerēties to, ka pestīšana nav saņemama ar lūgšanas deklamēšanu vai kādu noteiktu vārdu nepārtrauktu izrunāšanu. Nekur Bībelē nav piezīmēts, ka pestīšana ir saņemama caur lūgšanām. Lūgšanas izteikšana nav Bībelisks veids, kā saņemt pestīšanu.

Bībele saka, ka pestīšana tiek dota jeb ir iegūstama caur ticību Jēzum Kristum. Jņ.ev.3:16 lasām: ”Jo Dievs tā pasauli mīlēja, ka deva savu vienpiedzimušo Dēlu, lai ikviens, kas viņam tic, nepazustu, bet tam būtu mūžīgā dzīvība.” Pestīšana ir iegūstama caur ticību (Efeziešiem 2:8) pieņemot Jēzu kā Glābēju (Jāņa.ev.1:12), caur pilnu paļāvību un uzticību Jēzum vienīgajam (Jņ.ev.14:6; Ap.d.4:12), bet ne caur lūgšanām.

Bībeles ziņa par pestīšanu ir vienkārša un skaidra, bet tajā pašā laikā arī pārsteidzoši apbrīnojama. Mēs visi esam grēkojuši pret Dievu (Rom.3:23). Izņemot Jēzu Kristu, neviens uz šīs planētas nav dzīvojis bez grēka (Māc.7:20). Tāpēc, ka visi grēkojam, visi esam pelnījuši Dieva sodu (Rom.6:23) un šis sods ir fiziskā nāve, kurai seko garīgā nāve. Tā kā esam bezcerīgi grēcinieki, kas pelnījuši mūžīgo sodu, paši saviem spēkiem mēs nespējam darīt sevi taisnus Dieva priekšā. Dievs, mīlot mūs visus ar bezgalīgu mīlestību, galu galā tapa par cilvēku un atnāca uz zemi Jēzus Kristus personā. Jēzus dzīvoja perfektu dzīvi un vienmēr mācīja patiesību. Tomēr, cilvēks noraidīja Jēzu un nolēma Viņu nāvei pienaglojot pie krusta. Tā Jēzus mira mūsu vietā. Mirstot mūsu vietā Jēzus uzņēmās uz Sevis mūsu slogu, sodu par grēku. (2.Kor.5:21). Jēzus tika augšāmcelts no miroņiem (1.Kor.15) tā pierādot, ka Viņa nāve bija pietiekama un Viņš ir sakāvis, jeb uzvarējis grēku un nāvi. Jēzus sniegtā upura rezultātā Dievs mums piedāvā pestīšanu kā dārgu dāvanu. Dievs aicina mūs visus mainīt domas un attieksmi par Jēzu, (Ap.d.17:30), un pieņemt Viņa sniegto upuri kā pilnu samaksu par mūsu grēkiem (1.Jņ.2:2). Pestīšana ir iegūstama caur Jēzus Kristus pieņemšanu, bet ne caur lūgšanām.

Tomēr, tas nenozīmē, ka lūgšana nav iekļaujama pie pestīšanas saņemšanas. Ja saprotat evaņģēliju, ticat, ka tas ir patiess, un esat pieņēmuši Jēzu kā Pestītāju, tad ir labi un atbilstoši izteikt savu ticību Dievam lūgšanā. Sarunas ar Dievu caur lūgšanām var būt progresīvs veids no faktu pieņemšanas par Jēzu, līdz dziļai ticībai Viņam kā Glābējam. Lūgšana var tikt savienota ar rīcību - liekot visu savu ticību uz Jēzu kā vienīgo un galīgo ceļu uz pestīšanu.

Vēlreiz, kardināli svarīgi ir tas, lai jūs nebalstītu savas pestīšanas saņemšanu uz lūgšanām. Vienalga kādas lūgšanas deklamēšana nevar jūs glābt. Ja vēlaties saņemt pestīšanu, tā ir pieejama caur Jēzu Kristu. Lieciet savu ticību Viņā! Ticiet visā pilnībā, ka Viņa nāve bija pietiekams upuris par jūsu grēkiem. Absolūti un pilnīgi paļaujaties uz Viņu vienīgo kā jūsu personīgo Glābēju. Tā ir skaidri pasniegta Bībeles ziņa un droša metode pestīšanas saņemšanai. Ja esat pieņēmuši Jēzu kā savu Glābēju, tad izsakiet lūgšanu Dievam. Sakiet Viņam cik pateicīgi jūs esat par Jēzu. Piedāvājiet pateicību Dievam un slaviniet Dievu par Viņa lielo mīlestību un upuri. Pateicieties Jēzum par to, ka Viņš mira jūsu vietā un tādējādi nodrošināja jums pestīšanu. Un tā tad arī ir Bībeliska saikne starp pestīšanu un lūgšanu.

EnglishAtpakaļ uz latvisko versiju

Kas ir pestīšanas lūgšana?
Kopīgojiet šo lapu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries