settings icon
share icon
Jautājums

Nokļūšana Debesīs – kā es varu nodrošināt savu mūžīgo gala mērķi?

Atbilde


Taisnība ir tāda, ka tā diena, kad katrs no mums ieies mūžībā, var pienākt jebkuru mirkli. Ja gribam būt sagatavoti šim mirklim, tad jāapzinās mūžīgā patiesība, ka ne katrs nokļūs debesīs. Kā mēs varam būt droši par to, ka pēc savas nāves nokļūsim debesīs? Apmēram 2000 gadus atpakaļ apustuļi Pēteris un Jānis sludināja Jēzus Kristus evaņģēliju lielam cilvēku pūlim Jeruzalemē. Tas bija jau tad, kad Pēteris paziņoja dziļu taisnību, kas atsaucas un ir dzīva pat mūsu postmodernisma pasaulē: ”Un nav pestīšanas nevienā citā, nedz cits vārds zem debess ir cilvēkiem dots, kurā mums lemta pestīšana” (Ap.d.4:12)!

Tieši tāpat, kā tas bija toreiz, arī mūsdienās attieksme - ”visi ceļi ved uz debesīm” ir maldinoša un pazudinoša. Ir tik daudz cilvēku, kas tic, ka nokļūs debesīs bez Jēzus palīdzības. Absolūti visi cilvēki vēlas Dieva apsolīto žēlastību un laipnību, bet viņi neko negrib dzirdēt par krustu. Vismazāk viņi vēlas dzirdēt par To, kurš karājās pie krusta un mira par visu to grēkiem, kuri ticētu Viņam. Tik daudzi noraida Jēzu kā vienīgo ceļu un ir apņēmušies atrast citu ceļu. Bet Pats Jēzus brīdina, ka nav cita ceļa un sekas par šīs taisnības noraidīšanu ir mūžība ellē. Viņš tik vienkāršos vārdos ir izskaidrojis: ”Tam, kas tic Dēlam, ir mūžīgā dzīvība, bet, kas Dēlu neklausa, tas dzīvību neredzēs, un Dieva dusmas paliek uz viņa” (Jņ.ev.3:36).

Ir tādi, kas strīdēsies, ka no Dieva puses tas ir ļoti šauri domājoši nodrošināt tikai vienu ceļu uz debesīm. Tomēr, ar dziļu pateicību Dievam jāsaka, ka Dievs, ņemot vērā cilvēces dumpību un nepaklausību Viņam, ir domājis ļoti plaši. Mēs visi esam pelnījuši sodu, bet tā vietā Viņš mums piedāvā veidu kā izvairīties no soda ar Sava vienīgā dzemdinātā Dēla sūtīšanu uz zemi mirt pie krusta par visu mūsu grēkiem. Un kā nu kurš šo redz - plaši domātu vai šauri, - tā ir patiesība un Kristiešiem šī ziņa jāsaglabā skaidra un neaptraipīta - vienīgais ceļš uz debesīm ir tikai caur Jēzu Kristu.

Daudzi cilvēki uz šodienu tic, ka evaņģēlijs ir novājināts un attālināts no ziņas par grēku nožēlošanu. Viņi grib ticēt tam, ka Dievs ir mīlošs un nesodošs; ka Viņš nepieprasa grēku nožēlošanu un dzīves stila maiņu. Dažreiz viņi saka apmēram tā: ”es ticu, Jēzum Kristum, bet mans Dievs nesoda. Mans Dievs nevienu personu nekad nesūtītu uz elli.” Tomēr, lai vai kā, mēs nevaram paturēt abus ceļus. Ja mēs atklāti paziņojam, ka esam Kristieši, tad mums jāatzīst Kristu esam par to, par ko Viņš Sevi teica esam – vienīgo ceļu uz debesīm. Noliegt šo ziņu ir tas pats, kas noliegt Jēzu pašu, jo Viņš bija tas, kas paziņoja: ”Es Esmu ceļš, patiesība un dzīvība; neviens netiek pie Tēva kā vien caur Mani” (Jņ.ev.14:6).

Jautājums tomēr paliek atklāts: kurš patiesībā ieies Dieva valstībā? Kā mēs varam garantēt savu mūžīgo gala mērķi? Atbilde ir atrodama šinī vienkāršajā un skaidri izteiktajā paziņojumā: ”Kam Dēls ir, tam ir dzīvība, kam Dieva Dēla nav, tam nav dzīvības” (1.Jņ.5:12). Visi tie, kas tic Kristum, kas ir pieņēmuši Viņa sniegto upuri kā maksu par saviem grēkiem, un kuri seko Viņam pilnīgā paklausībā, pavadīs mūžību debesīs. Visi tie, kas noraida Viņu – nē.

”Kas tic Viņam, tas netiek tiesāts, bet, kas netic, tas jau ir notiesāts, jo tas nav ticējis Dieva vienpiedzimušā Dēla vārdam” (Jņ.ev.3:18).

Visi tie, kas caur ticību pieņem Jēzu Kristu kā savu Glābēju vadīs brīnišķīgu, godbijīgu dzīvi debesīs. Visi tie, kas noraida Viņu nonāks ellē un cietīs mūžīgās ciešanas. Mūsu ziņa zudušajiem varētu būt pasniegta ar lielāku steidzamību, ja mēs saprastu, ko Dieva svētums un taisnīgums darīs tiem, kas noraida piedošanu caur Viņa Dēlu Jēzu Kristu. Nav iespējams nopietni lasīt Bībeli un neredzēt šo skaidro ziņu atkal un atkal – robeža ir novilkta. Bībele saka ļoti skaidri, ka pastāv tikai viens ceļš uz debesīm – Jēzus Kristus. Viņš Pats ir devis mums šo brīdinājumu: ”Ieejiet pa šaurajiem vārtiem, jo plati ir vārti un plats ir ceļš, kas ved pazušanā, un daudzi pa tiem ieiet. Cik šauri ir vārti un cik šaurs ir ceļš, kas ved dzīvībā, un tikai nedaudzi to atrod” (Mt.ev.7:13-14).

Pastāv tikai viens vienīgs ceļš uz debesīm. Visiem, kas iet pa šo ceļu ir garantētas mūžīgās mājas debesīs. Bet ne katrs iet pa šo ceļu. Kā ir ar tevi?

EnglishAtpakaļ uz latvisko versiju

Nokļūšana Debesīs – kā es varu nodrošināt savu mūžīgo gala mērķi?
Kopīgojiet šo lapu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries