Ļoti svarīgi jautājumi


Kas ir Jēzus Kristus?

Vai Dievs eksistē? Vai tam ir kādi pierādījumi?

Vai Jēzus ir Dievs? Vai Jēzus kādreiz ir apliecinājis Sevi par Dievu?

Kādas ir Dieva īpašības? Kāds Viņš ir?

Vai Bībele patiesi ir Dieva Vārds?

Kas ir kristietība, un kam kristieši tic?

Vai Dievs ir reāls? Kā es varu droši zināt, ka Viņš ir reāls?

Kāda ir dzīves jēga?

Vai kristiešiem ir jāievēro Vecās Derības bauslība?

Vai Kristus dievišķība ir bibliska?

Vai pestīšana ir iegūstama tikai ticībā, vai arī ticībā plus ar labiem darbiem?

Kas ir Svētais Gars?

Kā lai es uzzinu Dieva gribu manai dzīvei?

Kā lai es uzvaru grēku savā kristīgajā dzīvē?

Kāpēc nevajag izdarīt pašnāvību?


Ļoti svarīgi jautājumi