settings icon
share icon
Jautājums

Kāds ir pestīšanas plāns?

Atbilde


Vai tu esi izsalcis? Ne fiziski izsalcis, bet vai tu vēlies ko vairāk no dzīves? Vai tavā iekšienē ir kāds tukšums, kādas ilgas, ko nekādi nevar piepildīt? Ja tas ir tā, Jēzus ir tas, kas var remdēt tavu izsalkumu! Jēzus teica: „Es esmu dzīvības maize. Kas pie Manis nāk, tam nesalks, un, kas Man tic, tam neslāps nemūžam.” (Jāņa ev. 6:35)

Vai tu esi apjucis? Vai ir tā, ka tu nekādi nevari atrast īsto ceļu vai mērķi dzīvē? Vai tev liekas, ka kāds būtu izslēdzis gaismu, un tu nekādi nevari atrast slēdzi? Ja tu tā jūties, Jēzus ir tas, kas tev ir vajadzīgs! Viņš teica: „Es esmu pasaules gaisma; kas seko Man, tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma.” (Jāņa ev. 8:12)

Vai tu reizēm jūties tā, it kā tu būtu izslēgts no spēles (dzīves)? Vai tu esi mēģinājis atvērt neskaitāmas durvis, aiz kurām slēpjas tikai tukšums un bezjēdzība? Vai tu meklē ieeju jēgpilnā dzīvē? Ja tas ir tā, tad tev ir vajadzīgs Jēzus! Jēzus apliecināja: „Es esmu durvis. Ja kāds caur Mani ieiet, tas tiks izglābts; viņš ieies un izies un atradīs ganības.” (Jāņa ev. 10:9)

Vai cilvēki tevi pastāvīgi pieviļ? Vai tavas attiecības ar cilvēkiem liekas seklas un tukšas? Vai tev liekas, ka visi tikai cenšas tevi izmantot? Ja tas ir tā, tad tava atbilde ir Jēzus! Viņš ir teicis: „Es esmu labais gans. Labais gans atdod savu dzīvību par savām avīm. Es esmu labais gans; Es pazīstu Savas avis, un Manas avis Mani pazīst.” (Jāņa ev. 10:11, 14)

Vai tu reizēm domā, kas notiks pēc šīs dzīves? Vai tev ir apnicis dzīvot tikai tādu lietu dēļ, kuras rūsē un pūst? Vai tu reizēm šaubies, vai dzīvei vispār ir kāda jēga? Vai tu vēlies dzīvot arī pēc tam, kad būsi miris? Ja tas ir tā, tad atbilde atkal ir Jēzus! Jēzus teica: „Es esmu augšāmcelšanās un dzīvība; kas Man tic, tas dzīvos, arī ja tas mirs, un ikviens, kas dzīvo un tic Man, nemirs nemūžam!” (Jāņa ev. 11:25-26)

Kas ir ceļš? Kas ir patiesība? Kas ir dzīvība? Jēzus atbildēja: „Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība; neviens netiek pie Tēva kā vien caur Mani.” (Jāņa ev. 14:6)

Tas izsalkums, ko tu jūti dziļi sevī, ir garīgs izsalkums, un tikai Jēzus to var remdēt. Jēzus ir vienīgais, kas var aizdzīt tumsību. Viņš ir durvis uz jēgpilnu un piepildītu dzīvi. Jēzus ir tas Draugs un Gans, kuru tu jau sen esi meklējis. Jēzus ir dzīvība – gan šajā pasaulē, gan nākamajā. Jēzus ir ceļš uz pestīšanu!

Iemesls tam, ka tu jūties izsalcis, pazudis tumsā, un nevari atrast jēgu šai dzīvei ir tas, ka tu esi atšķirts no Dieva. Bībele saka, ka mēs visi esam grēkojuši, un tāpēc esam atšķirti no Dieva (Salamans Mācītājs 7:20, Romiešiem 3:23). Tas tukšums, ko tu jūti sevī, ir vieta, kur Dievs vēlas mājot tavā sirdī. Mēs tikām radīti tā, lai mums būtu tuvas attiecības ar Dievu, savu Radītāju. Mūsu grēku dēļ mums vairs nevar būt attiecības ar Dievu, mēs esam šķirti no Viņa. Vēl sliktāk ir tas, ka mēs būsim šķirti no Dieva arī mūžībā (Romiešiem 6:23, Jāņa ev. 3:36).

Kā šo problēmu var atrisināt? Jēzus ir atbilde arī uz šo jautājumu! Jēzus uzņēmās sodu par mūsu grēkiem uz Sevi (2. Korintiešiem 5:21). Viņš nomira mūsu vietā (Romiešiem 5:8), upurējot Sevi kā samaksu par mūsu grēkiem. Viņš nomira, lai mums nebūtu jāmirst. Pēc trijām dienām Viņš augšāmcēlās no nāves, ar to pierādīdams Savu uzvaru pār nāvi un grēku (Romiešiem 6:4-5). Kāpēc Viņš to darīja? Jēzus pats ir atbildējis uz šo jautājumu: „Nevienam nav lielākas mīlestības kā šī, ja kāds savu dzīvību nodod par saviem draugiem.” (Jāņa ev. 15:13) Jēzus nomira, lai mēs varētu dzīvot. Ja mēs ticam, ka Viņa nāve bija samaksa par mūsu grēkiem, tad Dievs piedod mums visus mūsu grēkus, un nomazgā mūs no tiem. Tad arī mūsu garīgās slāpes tiek remdētas. Gaisma iedegas, un mums paveras durvis uz jēgpilnu, piepildītu dzīvi. Mēs sākam iepazīt mūsu patieso Draugu un Ganu Jēzu. Un mēs varam būt pārliecināti, ka Dieva mūžīgo dusmu un soda vietā pēc nāves mūs gaida godības pilna mūžība Debesīs kopā ar Jēzu!

„Jo Dievs tik ļoti pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību.” (Jāņa ev. 3:16)

Vai tu esi pieņēmis lēmumu sākt ticēt un sekot Kristum pēc tā visa, ko tu šeit izlasīji? Ja tā, tad klikšķini uz pogas „Es šodien pieņēmu Kristu”, kas atrodas zemāk.

EnglishAtpakaļ uz latvisko versiju

Kāds ir pestīšanas plāns?
Kopīgojiet šo lapu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries