settings icon
share icon
Jautājums

Kas ir pestīšanas izklāsts Vēstulē Romiešiem?

Atbilde


Pestīšanas izklāsts jeb ceļš uz pestīšanu Vēstulē Romiešiem ir veids, kā pasludināt citiem cilvēkiem Evaņģēliju, izmantojot Vēstuli Romiešiem no Bībeles. Tā ir vienkārša, tomēr spēcīga metode, kā izskaidrot cilvēkiem, kāpēc mums ir vajadzīga pestīšana, kā Dievs to sagādāja, kā mēs to varam saņemt, un kādi ir tās rezultāti.

Pirmais Bībeles pants šajā izklāstā ir šāds: „Jo visi ir grēkojuši, un visiem trūkst dievišķās godības.” (Romiešiem 3:23) Mēs visi esam grēkojuši un darījuši lietas, kas Dievam nav pieņemamas. Nav neviena, kas būtu nevainīgs Dieva priekšā. Romiešiem 3:10-18 sniedz mums detalizētu aprakstu par to, kā grēks izskatās mūsu dzīvēs. Otrs Bībeles pants ir atrodams vēstulē romiešiem 6:23, un tas runā par grēka sekām: „Grēka alga ir nāve, bet Dieva balva ir mūžīga dzīvība Kristū Jēzū, mūsu Kungā.” Sods, ko mēs esam pelnījuši par saviem grēkiem, ir nāve, pie tam ne tikai fiziska, bet mūžīga!

Trešais Bībeles pants šajā izklāstā turpina to domu, kas tika aizsākta Romiešiem 6:23, „bet Dieva balva ir mūžīga dzīvība Kristū Jēzū, mūsu Kungā”. Romiešiem 5:8 ir teikts: „Bet Dievs Savu mīlestību uz mums pierāda ar to, ka Kristus par mums miris, kad vēl bijām grēcinieki.” Jēzus Kristus ir nomiris par mums! Jēzus nāve bija samaksa par mūsu grēkiem. Viņa augšāmcelšanās pierāda to, ka Dievs ir pieņēmis Jēzus upuri samaksai par mūsu grēkiem.

Ceturtais solis ir pants Romiešiem 10:9 „Ja tu ar savu muti apliecināsi Jēzu par Kungu un savā sirdī ticēsi, ka Dievs Viņu uzmodinājis no miroņiem, tu tiksi izglābts.” Tāpēc, ka Jēzus ir nomiris mūsu vietā, viss, kas mums tagad ir jādara, ir jātic tam, ka caur Viņa nāvi mēs varam saņemt piedošanu no Dieva par mūsu grēkiem. Caur ticību Jēzum mēs tiekam izglābti! Romiešiem 10:13 to atkal apliecina: „Jo ikviens, kas piesauc Tā Kunga Vārdu, tiks izglābts.” Jēzus izcieta sodu par mūsu grēkiem mūsu vietā, tādējādi izglābdams mūs no mūžīgās nāves Ellē. Pestīšana un grēku piedošana ir pieejama katram, kurš uzticēsies Jēzum Kristum kā savam personīgajam Kungam un Glābējam.

Pēdējais punkts šajā izklāstā runā par pestīšanas rezultātiem. Romiešiem 5:1 ir brīnišķīga vēsts: „Tad nu mums, ticībā taisnotiem, ir miers ar Dievu caur mūsu Kungu Jēzu Kristu.” Caur Jēzu Kristu mēs iemantojam attiecības ar Dievu, kurās valda miers. Romiešiem 8:1 māca mums, ka „tiem, kas ir Jēzū Kristū, vairs nav nekādas pazudināšanas”. Ja mēs ticam, ka Jēzus ar savu nāvi samaksāja sodu par mūsu grēkiem, mēs vairs netiksim sodīti par tiem, jo tie ir piedoti. Un mums ir arī brīnišķīgais apsolījums no Romiešiem 8:38-39 - „tāpēc, es esmu pārliecināts, ka ne nāve, ne dzīvība, ne eņģeļi, ne varas, ne lietas esošās, ne nākamās, ne spēki, ne augstumi, ne dziļumi, ne cita kāda radīta lieta mūs nevarēs šķirt no Dieva mīlestības, kas atklājusies Kristū Jēzū, mūsu Kungā!”

Vai tu arī gribētu iet pa šo „Romiešu Ceļu uz Pestīšanu”? Ja tas ir tā, tad šeit ir lūgšanas piemērs, kuru tu vari lūgt Dievam. Atceries, ka šīs vai jebkuras citas lūgšanas lūgšana tevi ne no kā neglābj – tikai ticība Kristum glābj tevi no taviem grēkiem. Šī lūgšana ir vienkārši veids, kā izteikt Dievam tavu ticību uz Viņu un pateicību par to, ka Viņš ir tev sagādājis pestīšanu. „Dievs, es zinu, ka es esmu grēkojis pret Tevi un es esmu pelnījis sodu par to. Bet Jēzus Kristus uzņēmās manu sodu, lai caur ticību Viņam man var tikt piedoti mani grēki. Es vēlos atgriezties (novērsties) no maniem grēkiem un uzticēties Tev, lai es varētu tikt pestīts. Paldies Tev par tavu brīnišķīgo žēlastību un piedošanu, un par mūžīgās dzīvības dāvanu! Āmen!”

Vai tu esi pieņēmis lēmumu sākt ticēt un sekot Kristum pēc tā visa, ko tu šeit izlasīji? Ja tā, tad klikšķini uz pogas „Es šodien pieņēmu Kristu”, kas atrodas zemāk.

EnglishAtpakaļ uz latvisko versiju

Kas ir pestīšanas izklāsts Vēstulē Romiešiem?
Kopīgojiet šo lapu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries