settings icon
share icon
Jautājums

Ko nozīmē būt atdzimušam kristietim?

Atbilde


Ko nozīmē būt atdzimušam (piedzimušam no augšienes) kristietim? Bībeles teksts, kas atbild uz šo jautājumu, ir no Jāņa ev. 3:1-21. Kungs Jēzus Kristus runā ar Nikodēmu, kas ir ievērojams farizejs un Sanhedrina loceklis (jūdu valdības loceklis). Nikodēms bija atnācis pie Jēzus naktī, jo viņš gribēja uzdot Jēzum dažus jautājumus.

Jēzus, runājot ar Nikodēmu, teica: „„Patiesi, patiesi Es tev saku: ja cilvēks nepiedzimst no augšienes, neredzēt tam Dieva valstības.” Nikodēms saka Viņam: „Kā cilvēks var piedzimt, vecs būdams? Vai tad viņš var atgriezties savas mātes miesās un atkal piedzimt?’ Jēzus atbildēja: „Patiesi, patiesi es tev saku: ja kāds neatdzimst ūdenī un Garā, netikt tam Dieva Valstībā! Kas no miesas dzimis, ir miesa, un, kas no Gara dzimis, ir gars. Nebrīnies par to, ka Es esmu tev sacījis: tev ir jāpiedzimst no augšienes...”” (Jāņa ev. 3:3-7)

Frāze „atdzimis” burtiskā tulkojumā nozīmē „piedzimis no augšienes”. Nikodēmam bija patiesa vajadzība. Viņam bija vajadzīga sirds attieksmes izmaiņa – garīga tās pārveidošana. Atdzimšana, piedzimšana no augšienes, ir Dieva darbs, kurā cilvēkam, kas tic, tiek piešķirta mūžīgā dzīvība (2. Korintiešiem 5:17; Titam 3:5; 1. Pētera 1:3; 1 Jāņa ev. 2:29; 3:9; 4:7; 5:1-4, 18). Jāņa ev. 1:12,13 norāda uz to, ka atdzimšana nozīmē arī to, ka cilvēks kļūst par Dieva bērnu caur ticību Jēzus Kristus Vārdam.

Loģiski seko jautājums: „Kāpēc man jāpiedzimst no augšienes? Apustulis Pāvils vēstulē efeziešiem 2:1,5 saka, "arī jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos... bet Dievs mūs, kas savos pārkāpumos bijām miruši, darījis dzīvus līdz ar Kristu.” Vēstulē Romiešiem 3:23 ir rakstīts: „Visi ir grēkojuši un visiem trūkst dievišķās godības.” Tātad, cilvēkam ir jāpiedzimst no augšienes, lai viņa grēki tiktu piedoti un lai tam varētu būt attiecības ar Dievu.

Kā tas var notikt? Vēstulē efeziešiem 2:8,9 ir teikts: „Jo no žēlastības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana. Ne ar darbiem, lai neviens nelielītos.” Kad cilvēks tiek „pestīts”, tas piedzimst no augšienes, tiek garīgi atjaunots, viņš „piedzimst Dieva ģimenē”, kļūst par Dieva bērnu. Piedzimt no augšienes nozīmē noticēt, ka Jēzus Kristus samaksāja sodu par mūsu grēkiem ar savu nāvi pie krusta. „Tādēļ, ja kas ir Kristū, tas ir jauns radījums...” (2. Korintiešiem 5:17a).

Ja tu neesi vēl noticējis Jēzum Kristum kā savam Pestītājam, ieklausies Svētā Gara balsī, kas uzrunā tavu sirdi. Tev ir jāpiedzimst no augšienes. Vai tu vēlies šodien nožēlot savus grēkus un atgriezties no tiem, un atdzimt Dievā? „Bet, cik Viņu uzņēma, tiem Viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic Viņa Vārdam, kas nav dzimuši ne no asinīm, ne no miesas iegribas, ne no vīra gribas, bet no Dieva.” (Jāņa 1:12-13).

Ja tu vēlies pieņemt Jēzu Kristu par tavu Pestītāju, šeit ir lūgšanas piemērs, kuru tu vari lūgt Dievam. Atceries, ka šīs vai jebkuras citas lūgšanas lūgšana tevi ne no kā neglābj – tikai ticība Kristum glābj tevi no taviem grēkiem. Šī lūgšana ir vienkārši veids, kā izteikt Dievam tavu ticību uz Viņu un pateicību par to, ka Viņš ir tev sagādājis pestīšanu. „Dievs, es zinu, ka es esmu grēkojis pret Tevi un es esmu pelnījis sodu par to. Bet Jēzus Kristus uzņēmās manu sodu, lai caur ticību Viņam man var tikt piedoti mani grēki. Es vēlos atgriezties (novērsties) no maniem grēkiem un uzticēties Tev, lai es varētu tikt pestīts. Paldies Tev par tavu brīnišķīgo žēlastību un piedošanu, un par mūžīgās dzīvības dāvanu! Āmen!”

Vai tu esi pieņēmis lēmumu sākt ticēt un sekot Kristum pēc tā visa, ko tu šeit izlasīji? Ja tā, tad klikšķini uz pogas „Es šodien pieņēmu Kristu”, kas atrodas zemāk.

EnglishAtpakaļ uz latvisko versiju

Ko nozīmē būt atdzimušam kristietim?
Kopīgojiet šo lapu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries