settings icon
share icon
Jautājums

Kā var saņemt piedošanu no Dieva?

Atbilde


Apustuļu darbos 13:38 ir teikts, “Tāpēc ziniet, brāļi, ka caur Viņu mums tiek sludināta grēku piedošana.”

Kas ir piedošana un kāpēc man tā ir vajadzīga?

Vārds „piedot” nozīmē izdzēst, apžēlot, atcelt parādu. Kad mēs kādam nodarām pāri, mēs lūdzam viņam piedošanu, lai mūsu attiecības atkal var tikt atjaunotas. Tas, ka mēs kādam piedodam, nenozīmē to, ka viņš ir pelnījis to, ka viņam tiek piedots. Neviens nav pelnījis piedošanu. Piedošana ir mīlestības, žēlsirdības un žēlastības izpausme. Piedošana ir lēmums neturēt naidu un rūgtumu pret citu cilvēku, neskatoties uz to, ko viņš jums ir nodarījis.

Bībele saka, ka mums visiem ir nepieciešama Dieva piedošana. Mēs visi esam grēkojuši. Bībelē, grāmatā Salamans Mācītājs 7:20, ir teikts: “Virs zemes nav neviena tik taisnīga cilvēka, kurš darītu tikai labu un nekad negrēkotu.” 1. Jāņa 1:8 ir teikts: “Ja sakām, ka mums nav grēka, tad maldinām paši sevi, un patiesība nav mūsos.” Jebkurš grēks būtībā ir nepaklausība Dievam, sacelšanās pret Viņu (Psalmi 51:4). Tāpēc, mums ir vajadzīga Dieva piedošana. Ja mūsu grēki netiek piedoti, mēs pavadīsim mūžību, izciešot Dieva sodu par mūsu grēkiem ellē (Mateja ev. 25:46; Jāņa ev. 3:36).

Piedošana – kā man to saņemt?

Dievs ir mīlestības pilns un žēlsirdīgs, un Viņš vēlas piedot mums mūsu grēkus! 2. Pētera 3:9 ir teikts, “…Tas Kungs ir pacietīgs ar jums, negribēdams, ka kādi pazustu, bet ka visi nāktu pie atgriešanās”. Dievs vēlas mums piedot, un Viņš pats ir arī sagatavojis mums iespēju saņemt piedošanu.

Vienīgais taisnīgais sods par mūsu grēkiem ir nāve. Vēstulē romiešiem 6:23 teikuma pirmajā daļā ir teikts, „grēka alga ir nāve...” Mūžīga nāve ir tas, ko mēs esam pelnījuši par mūsu grēkiem. Bet Dievs, lai piepildītu savu plānu un izglābtu mūs, sūtīja savu Dēlu Jēzu Kristu, lai tas kļūtu cilvēks (Jāņa ev. 1:1,14). Jēzus nomira pie krusta, uzņemoties uz sevi to sodu, ko mēs esam pelnījuši par saviem grēkiem. 2. Korintiešiem 5:21 ir teikts, “To, kas grēku nepazina, Viņš mūsu labā ir darījis par grēku, lai mēs Viņā kļūtu Dieva taisnība”. Jēzus nomira, izciezdams sodu par mūsu grēkiem! Tā kā Viņš bija Dieva Dēls, Viņa nāve sagādāja grēku piedošanu visai cilvēcei. 1. Jāņa 2:2 ir teikts, “Viņš ir mūsu grēku izpircējs, ne tikai mūsu vien, bet arī visas pasaules grēku”. Jēzus augšāmcēlās no nāves, tādējādi parādot savu uzvaru pār grēku un nāvi (1. Korintiešiem 15:1-28). Slava Dievam, ka caur Jēzus Kristus nāvi un augšāmcelšanos arī otrā teikuma daļa vēstulē romiešiem ir patiesa, „...bet Dieva balva ir mūžīgā dzīvība Jēzū Kristū, mūsu Kungā.”

Vai tu vēlies, lai tavi grēki tiek piedoti? Vai tevī ir nospiedoša vainas apziņa, ko nekādi nevar dabūt prom? Tavi grēki tiks piedoti, ja tu uzticēsies Jēzum Kristum kā savam Pestītājam. Efeziešiem 1:7 ir teikts: „Viņā mums dota pestīšana Viņa asinīs, grēku piedošana pēc Viņa bagātās žēlastības.” Jēzus samaksāja mūsu parādu mūsu vietā, lai mums varētu tikt piedots. Viss, kas tev ir jādara, ir vienkārši jālūdz Dievu piedot tev Jēzus nopelna dēļ, ticot, ka Jēzus nomira, izciezdams sodu par taviem grēkiem tavā vietā – un tev tiks piedots! Jāņa ev. 3:16-17 ir uzrakstīta kāda brīnišķīga vēsts priekš mums: “Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību, jo Dievs Savu Dēlu nav sūtījis pasaulē, lai Tas pasauli tiesātu, bet lai pasaule caur Viņu tiktu glābta.”

Piedošana – vai tas tiešām ir tik vienkārši?

Jā, tas tiešām ir tik vienkārši! Tu nekādā veidā nevari nopelnīt Dieva piedošanu. Tu nevari par to samaksāt. Tu to vienīgi vari saņemt ticībā, caur Dieva žēlastību un žēlsirdību. Ja tu vēlies pieņemt Jēzu Kristu par savu Pestītāju un saņemt piedošanu no Dieva, šeit ir lūgšanas piemērs, kādu tu vari lūgt Dievam. Atceries, ka šīs vai jebkuras citas lūgšanas lūgšana tevi ne no kā neglābj – tikai ticība Kristum glābj tevi no taviem grēkiem. Šī lūgšana ir vienkārši veids, kā izteikt Dievam tavu ticību uz Viņu un pateicību par to, ka Viņš ir tev sagādājis pestīšanu. „Dievs, es zinu, ka es esmu grēkojis pret Tevi un es esmu pelnījis sodu par to. Bet Jēzus Kristus uzņēmās manu sodu, lai caur ticību Viņam man var tikt piedoti mani grēki. Es vēlos atgriezties (novērsties) no maniem grēkiem un uzticēties Tev, lai es varētu tikt pestīts. Paldies Tev par tavu brīnišķīgo žēlastību un piedošanu, un par mūžīgās dzīvības dāvanu! Āmen!”

Vai tu esi pieņēmis lēmumu sākt ticēt un sekot Kristum pēc tā visa, ko tu šeit izlasīji? Ja tā, tad klikšķini uz pogas „Es šodien pieņēmu Kristu”, kas atrodas zemāk.

EnglishAtpakaļ uz latvisko versiju

Kā var saņemt piedošanu no Dieva?
Kopīgojiet šo lapu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries