settings icon
share icon
Jautājums

Kurš var tikt glābts? Vai visi var tapt glābti?

Atbilde


Jāņa evaņģēlijā 3:16 varam lasīt Jēzus mācību: ”Jo Dievs tā pasauli mīlēja, ka deva savu vienpiedzimušo Dēlu, lai ikviens, kas viņam tic, nepazustu, bet tam būtu mūžīgā dzīvība.” Vārds ”ikviens” iekļauj jūs un visas pasaules cilvēkus.

Bībele saka, ka, ja pestīšana būtu balstīta uz mūsu pūliņiem un labiem darbiem, tad neviens netiktu glābts: ”Jo visi ir grēkojuši un visiem trūkst dievišķās godības” (Rom.3:23). Ps.143:2 psalmists pievieno: ”Neviens no dzīvajiem nav taisns Tavā priekšā!” Vēstulē Rom.3:10 Pāvils apstiprina: ”nav neviena taisna, neviena paša.”

Mēs neesam spējīgi glābt paši sevi. Mēs tiekam glābti caur ticību Jēzum Kristum. Vēstulē Efeziešiem 2:8-9 varam lasīt mācību: ”Jo žēlastībā jūs esat izglābti caur ticību, tas nenāk no jums, tā ir Dieva dāvana, tas nav arī no darbiem, lai kāds nesāk dižoties.” Mēs tiekam glābti tikai un vienīgi ar Dieva žēlastību un pēc definīcijas žēlastību nav iespējams nopelnīt. Mēs neviens neesam pelnījuši pestīšanu, mēs to vienkārši saņemam caur ticību.

Dieva žēlastība ir pietiekoša, lai pārklātu visus grēkus (Rom.5:20). Bībele sniedz neskaitāmus piemērus par cilvēkiem, kas tika glābti neskatoties uz viņu grēcīgo pagātni. Apustulis Pāvils rakstīja Kristiešiem, kuri agrāk dzīvoja piekopdami dažāda veida grēkus. Tas iekļāva seksuālo amoralitāti, elku pielūgšanu, laulības pārkāpšanu, homoseksuālismu, zagšanu, alkatību un žūpošanu. Bet Pāvils viņiem saka, ka pestīšanai ”jūs tikāt nomazgāti, tikāt svētīti, tikāt attaisnoti mūsu Kunga Jēzus Kristus Vārdā un mūsu Dieva Garā” (1.Kor.6:9-11).

No sākuma apustulis Pāvils bija Kristiešu vajātājs, atzina Stefana notiesāšanu uz nāvi (Ap.d.gr.8:1), arestēja Kristiešus un lika tos cietumā (Ap.d.gr.8:3). Vēlāk viņš rakstīja: ”lai gan agrāk biju zaimotājs, vajātājs un augstprātības pilns, bet Viņš apžēlojās par mani, jo es savas nezināšanas dēļ biju rīkojies neticībā. Mūsu Kunga žēlastība ir pārmēru vairojusies, dodot ticību un mīlestību Kristū Jēzū. Uzticami un pilnīgi atzīstami ir vārdi, ka Kristus Jēzus ir nācis pasaulē glābt grēciniekus, no kuriem pirmais (vissliktākais) esmu es” (1.Tim.1:13-15).

Dievs bieži izvēlas glābt šķietami visnepiemērotākos kandidātus, lai tie kalpotu Viņa mērķu labā. Viņš izglāba zagli pie krusta dažas minūtes pirms tā nāves (Lk.ev.23:42-43), baznīcas vajātāju (Pāvilu), zvejnieku, kurš noliedza Viņu (Pēteri), romiešu karavīru un viņa ģimeni (Ap.d.gr.10), dezertieri vergu (Onesimu Filemonā) un daudzus, daudzus citus. Dievs var izglābt visus, pat vislielāko grēcinieku (skat.Jes.gr.50:2). Mums visiem jāatbild ar ticību un jāsaņem Viņa sniegtā mūžīgās dzīves dāvana.

Kurš var tikt glābts? Viena lieta ir pilnīgi droša – jūs varat tikt glābti, ja pieņemat Jēzu Kristu kā savu Glābēju! Ja neesat droši, ka jau esat pieņēmuši Kristu kā savu Glābēju, tad vienkārši atbildiet tieši tagad ar lūgšanu līdzīgu šai:

”Dievs, es apzinos, ka esmu grēcinieks un saviem spēkiem, ar saviem labajiem darbiem, neesmu spējīgs nonākt debesīs. Tagad, šinī mirklī es lieku visu savu ticību Uz Kristu, kā Dieva Dēlu, kas mira par maniem grēkiem un cēlas no miroņiem, lai dotu man mūžīgo dzīvi. Piedod, lūdzu, manus grēkus un palīdzi dzīvot Tev. Paldies par manis atzīšanu un pieņemšanu. Paldies par mūžīgo dzīvi, ko devi. Jēzus Vārdā, Āmen.”

EnglishAtpakaļ uz latvisko versiju

Kurš var tikt glābts? Vai visi var tapt glābti?
Kopīgojiet šo lapu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries