settings icon
share icon
Jautājums

Kā lai es savedu kārtībā attiecības ar Dievu?

Atbilde


Lai savestu kādas attiecības kārtībā, no sākuma ir jāsaprot, kas tad ar tām nav kārtībā. Atbilde ir grēks. „Nav neviena, kas dara labu, it neviena.” (Psalmi 14:3) Mēs esam sacēlušies pret Dievu, un neievērojam Viņa likumus; mēs esam kā nomaldījušās avis (Jesajas 53:6).

Sliktās ziņas ir tās, ka sods par grēku ir nāve. „Kura dvēsele grēko, tai jāmirst” (Ecēhiēla 18:4). Labās ziņas ir tās, ka Dievs ir nācis mums pretī un sagatavojis veidu, kā mēs varam tikt izglābti no šī soda, un iemantot pestīšanu. Jēzus teica, ka Viņa uzdevums ir ”meklēt un glābt pazudušo” (Lūkas ev. 19:10), un, mirstot pie krusta, Viņš apliecināja, ka Viņa uzdevums ir paveikts ar vārdiem „Viss piepildīts!” (Jāņa ev. 19:30).

Attiecību sakārtošana ar Dievu un Viņa piedošanas saņemšana sākas ar savu grēku atzīšanu. Tad nāk pazemīga grēku izsūdzēšana Dievam (Jesajas 57:15), un apņemšanās atstāt grēka ceļus. „Jo ar sirds ticību panākama taisnība un ar mutes liecību pestīšana.” (Romiešiem 10:10)

Grēku nožēlai ir jābūt saistītai ar ticību tam, ka Jēzus uzņēmās sodu par taviem grēkiem uz Sevi, un ar Savu augšāmcelšanos ir sagatavojis tev iespēju saņemt Dieva piedošanu un iemantot attiecības ar Viņu. „Jo, ja tu ar savu muti apliecināsi Jēzu par Kungu un savā sirdī ticēsi, ka Dievs Viņu uzmodinājis no miroņiem, tu tiksi izglābts.” (Romiešiem 10:9) Arī daudzas citas vietas Bībelē runā par ticības nepieciešamību, piemēram, Jāņa ev. 20:27, Apustuļu darbi 16:31, Galatiešiem 2:16, 3:11, 26, un Efeziešiem 2:8.

Tas, vai tu iemantosi pareizas attiecības ar Dievu, tiksi taisnots no saviem grēkiem Viņa priekšā, ir atkarīgs no tavas rīcības tagad, kad tu zini, ko Viņš ir izdarījis tavā labā. Viņš ir sūtījis Pestītāju, kurš nomira tavā vietā, lai tavi grēki varētu tikt piedoti (Jāņa ev. 1:29). Viņš tev ir devis arī šādu apsolījumu: „Ikviens, kas Tā Kunga Vārdu piesauks, tiks izglābts” (Apustuļu darbi 2:21).

Bībelē ir atrodams kāds stāsts, kas ļoti skaisti ilustrē grēku nožēlas un piedošanas būtību. Tas ir stāsts par Pazudušo Dēlu, kas ir atrodams Lūkas evaņģēlija 15. nodaļā, 11.-32. pantā. Tas ir stāsts par kādu jaunekli, kas izvēlējās aiziet no mājām. Viņš lūdza tēvam izmaksāt viņam pienākošos mantojuma daļu, un tad devās uz kādu tālu zemi, kurā šo naudu ātri iztērēja, amorāli dzīvodams(13. pants). Kad visi draugi viņu pameta, un tas sāka ciest badu, viņš ieraudzīja un nožēloja savu grēku, un nolēma iet mājās (18. pants). Viņš domāja, ka vairs nav cienīgs būt par dēlu (19. pants), un ka viņš būtu priecīgs kļūt kaut par kalpu tēva mājās. Bet viņš kļūdījās! Tēvs piedeva viņam viņa grēku, un mīlēja viņu tikpat daudz, kā agrāk (20. pants). Visi grēki tika piedoti, un tēvs pat sarīkoja svētkus par godu tam, ka viņa dēls atgriezās mājās (24. pants).

Dievs vienmēr tur savus solījumus, un tas attiecas arī uz solījumu piedot grēkus „Tas Kungs ir tuvu tiem, kam salauztas sirdis un palīdz tiem, kam satriekts un noskumis prāts” (Psalmi 34:19).

Ja tu vēlies sakārtot savas attiecības ar Dievu, un pieņemt Jēzu Kristu par tavu Pestītāju, šeit ir lūgšanas piemērs, kuru tu vari lūgt Dievam. Atceries, ka šīs vai jebkuras citas lūgšanas lūgšana tevi ne no kā neglābj – tikai ticība Kristum glābj tevi no taviem grēkiem. Šī lūgšana ir vienkārši veids, kā izteikt Dievam tavu ticību uz Viņu un pateicību par to, ka Viņš ir tev sagādājis pestīšanu. „Dievs, es zinu, ka es esmu grēkojis pret Tevi un es esmu pelnījis sodu par to. Bet Jēzus Kristus uzņēmās manu sodu, lai caur ticību Viņam man var tikt piedoti mani grēki. Es vēlos atgriezties (novērsties) no maniem grēkiem un uzticēties Tev, lai es varētu tikt pestīts. Paldies Tev par tavu brīnišķīgo žēlastību un piedošanu, un par mūžīgās dzīvības dāvanu! Āmen!”

Vai tu esi pieņēmis lēmumu sākt ticēt un sekot Kristum pēc tā visa, ko tu šeit izlasīji? Ja tā, tad klikšķini uz pogas „Es šodien pieņēmu Kristu”, kas atrodas zemāk.

EnglishAtpakaļ uz latvisko versiju

Kā lai es savedu kārtībā attiecības ar Dievu?
Kopīgojiet šo lapu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries