settings icon
share icon
Jautājums

Kā es varu pārtapt par Kristieti, pārvērsties?

Atbilde


Kāds vīrs, Grieķu pilsētā Filipīnā, uzdeva līdzīgu jautājumu Pāvilam un Silam. Par šo vīru mēs zinām vismaz trīs lietas: viņš bija cietumsargs, pagāns un viņš bija izmisis. Viņš jau bija pietuvojies pašnāvības robežai, kad Pāvils viņu apstādināja. Un tanī mirklī vīrs jautāja: ”Kungi, kas man jādara, lai es tiktu pestīts, glābts?” (Ap.d.16:30).

Pats fakts, ka viņš uzdeva šādu jautājumu norāda uz to, ka viņš izprata vajadzību pēc pestīšanas – nāve bija vienīgais, ko viņš spēja saskatīt savā priekšā un viņš zināja, ka viņam ir vajadzīga palīdzība. Fakts, ka viņš griezās pie Pāvila un Sila norāda uz to, ka viņš ticēja, ka viņiem ir atbilde.

Atbildi viņš saņēma ātru un vienkāršu: ”Tici uz Kungu Jēzu, tad tu un tavs nams tiksiet pestīti” (pants 31). Tālākie panti apraksta vīra ticību un pārvēršanos. Viņa dzīve tika pārvērsta no tā paša momenta.

Ievērojiet, ka vīra paļāvība bija balstīta uz uzticību (”ticību”). Viņam vajadzēja ticēt Jēzum un tas arī bija viss. Vīrs ticēja, ka Jēzus bija Dieva Dēls (”Tas Kungs”) un Mesija, kas piepildīja Svēto Rakstu pravietojumus par Sevi (”Kristu”). Savā ticībā un paļāvība vīrs ticēja arī tam faktam, ka Jēzus mira par cilvēces grēkiem un trešajā dienā augšāmcēlās no miroņiem. Šī bija tā ziņa, ko sludināja Pāvils un Sila (skat. Rom.10:9-10 un 1.Kor.15:1-4).

Burtiski runājot ”pārtapt” jeb ”pārvērsties” nozīmē pievērsties Kristietībai tā pārtopot par Kristieti. Kad mēs pievēršamies kādai noteiktai lietai, tad neizbēgami mēs novēršamies no kaut kā cita. Kad mēs pievēršamies Jēzum, mums jānovēršas no grēka. Bībele šo novēršanās procesu sauc par ”grēku nožēlu” un pievēršanos Jēzum par ”ticību.” Tāpēc, grēku nožēla un ticība ir nešķiramas lietas. Abas - nožēla un ticība ir aprakstītas 1.vēstulē Tes.1:9: ”...Kā no elku pielūgšanas jūs pievērsāties Dievam...” Kad cilvēks notic Jēzum un nožēlo grēku, tad jaunais Kristietis novēršas no saviem vecajiem ceļiem, kas ir neīsta, viltota reliģija un pārtop par Kristieti pievēršoties patiesai Kristietībai.

Vienkārši sakot, lai pārtaptu iekšēji par īstu Kristieti jātic, ka Jēzus ir Dieva Dēls, kas mira par cilvēku grēkiem un pēc tam tika uzcelts no miroņiem. Jums jāpiekrīt Dievam, ka esat grēcinieki un jums ir vajadzība pēc pestīšanas; kā arī jums jātic Jēzum kā jūsu vienīgajam Glābējam. Kad jūs aizgriežaties no grēka un pievēršaties Kristum, Dievs apsola jums glābšanu un palīdzību. Viņš apsola sūtīt Svēto Garu, kas pārveidos jūs par jaunu personu.

Patiesajā tās formā, Kristietība īstenībā nav reliģija. Saskaņā ar Bībeli Kristietība ir attiecības ar Jēzu Kristu. Kristietība ir Dieva pestīšanas piedāvājums visiem, kas paļaujas, uzticas un tic Jēzus sniegtajam upurim pie krusta. Persona, kas pārtop par Kristieti neatstāj vienu reliģiju, lai pievērstos citai reliģijai. Pārtapšana par Kristieti ir Dieva dāvanas saņemšana, ko Viņš brīvi piedāvā un personīgas attiecības ar Jēzu Kristu. Rezultāts tam ir grēku piedošana un mūžīga dzīve debesīs pēc fiziskās nāves.

Vai vēlaties būt Kristietis pēc tā, ko tikko izlasījāt? Ja atbilde ir jā, tad mēs jums piedāvājam vienkāršu lūgšanu Dievam. Tomēr, izsakot šo lūgšanu vai kādu citu, jūs netiksit glābti. Vienīgi ticot Jēzum Kristum jūs varat tikt glābti no grēka. Šī lūgšana ir vienkāršs veids, kā izteikt Dievam jūsu ticību un pateicību par to, ka Viņš ir nodrošinājis jums pestīšanu.

”Dievs, es zinu, ka esmu grēkojis/usi pret Tevi un esmu pelnījis/usi sodu. Es zinu arī to, ka Jēzus Kristus paņēma prom manu sodu, ko esmu pelnījis/usi. Tāpēc, caur ticību Viņam man tiek piedots. Es lieku visu savu ticību uz Tevi, lai saņemtu pestīšanu. Paldies Tev par Tavu brīnišķīgo žēlastību un piedošanu – mūžīgās dzīves dāvanu! Āmen!”

English



Atpakaļ uz latvisko versiju

Kā es varu pārtapt par Kristieti, pārvērsties?
Kopīgojiet šo lapu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries