Pitanja o grijehu


Koja je definicija grijeha?

Kako mogu znati je li što grijeh?

Kako mogu nadvladati grijeh u svome kršćanskom životu?

Što su sedam smrtnih grijeha?

Jesu li Bogu svi grijesi jednaki?

Je li neumjerenost u jelu grijeh? Što Biblija kaže o neumjerenosti u jelu?

Jesmo li svi naslijedili grijeh od Adama i Eve?

Što je istočni/iskonski grijeh?

Kažnjavaju li se djeca za grijehe svojih roditelja?

Što je smrtonosan grijeh?

Što je neoprostivi grijeh?

Što kaže Biblija o pornografiji? Je li gledanje pornografije grijeh?

Koje je kršćansko gledište o pušenju? Je li pušenje grijeh?

Što Biblija kaže o kockanju? Je li kockanje grijeh?

Što Biblija kaže o konzumiranju alkohola / vina? Je li konzumiranje alkohola / vina za kršćanina grijeh?

Što Biblija kaže o homoseksualnosti? Je li homoseksualnost grijeh?

Masturbacija – biblijski gledano, je li to grijeh?

Kako kršćanin treba gledati na ovisnost?

Je li u redu stavljati tetovaže koje su kršćanske naravi?

Koja je razlika između bluda i preljuba?

Je li moguće biti kršćanin homoseksualac?

Koji su neki moderni oblici idolopoklonstva?

Kako mogu nadvladati ovisnost o internetskoj pornografiji?

Kako moj osobni, privatni grijeh utječe na druge?

Što Biblija kaže o prostituciji? Hoće li Bog oprostiti prostitutki?

Što znači imati ožigosanu savjest?

Koliko teško kršćanin može sagriješiti?

Ako je Isus platio cijenu za naše grijehe, zašto i dalje trpimo posljedice naših grijeha?

Što je požuda? Što Biblija kaže o požudi?


Pitanja o grijehu