settings icon
share icon
Pitanje

Što znači biti rob grijeha?

Odgovor


Svatko je rob u duhovnom smislu. Ili smo robovi grijeha, što je naše prirodno stanje, ili smo robovi Krista. Autori Novog zavjeta dragovoljno su proglasili svoj status kao Kristovih robova. Pavao otvara svoje pismo Rimljanima govoreći o sebi kao o „sluzi Isusa Krista“ (Rimljanima 1,1), a pismo Titu nazivajući se „slugom Božjim“ (Titu 1,1). Jakov otvara svoju poslanicu na isti način: „Jakov, sluga Boga i Gospodina Isusa Krista“ (Jakovljeva 1,1). Većina prijevoda u ovim stihovima kaže „sluga“, ali grčka riječ doulas doslovno znači „rob“.

U Ivanu 8,34 Isus kaže nevjernim farizejima: „Zaista, zaista, kažem vam: svaki koji čini grijeh, rob je grijeha.“ Koristi analogiju roba i njegovog gospodara kako bi naglasio da se rob pokorava svom gospodaru jer mu pripada. Robovi nemaju vlastitu volju. Oni su doslovno u ropstvu svojih gospodara. Kad je grijeh naš gospodar, ne možemo mu se oduprijeti. No Kristovom silom koja je pobijedila silu grijeha, „oslobođeni od grijeha, postadoste sluge pravednosti“ (Rimljanima 6,18). Jednom kada dođemo Kristu u pokajanju i primimo oproštenje za grijeh, osnažuje nas Duh Sveti koji dolazi živjeti u nama. Njegovom snagom možemo se oduprijeti grijehu i postati sluge pravednosti.

Isusovi učenici pripadaju Njemu i žele činiti ono što mu ugađa. To znači da ga djeca Božja slušaju i žive u slobodi od kontinuiranog grijeha. To možemo jer nas je Isus oslobodio ropstva grijeha (Ivan 8,36), i stoga više nismo pod kaznom od smrti i odvojenosti od Boga.

Rimljanima 6,1-23 ide još dalje u ovoj poanti roba i njegova gospodara. Kao kršćani ne smijemo nastaviti s kontinuiranim grijehom jer smo umrli grijehu. Rimljanima 6,4 kaže da budući da smo pokopani i uskrsnuli s Kristom, sada možemo hodati u toj novosti života, za razliku od nevjernika koji je još uvijek rob grijeha. Rimljanima 6,6 dalje kaže da, budući da znamo da je naše staro ja raspeto s Njime kako bi se moglo uništiti naše grešno tijelo, više ne bismo trebali biti robovi grijeha. A Rimljanima 6,11 kaže da se trebamo smatrati mrtvima grijehu i živima Bogu u Kristu Isusu.

Bog nam je zapovjedio da ne dopustimo da grijeh vlada u našim tijelima pokoravajući se njegovim željama, već se umjesto toga trebamo predstaviti Bogu kao oružje pravednosti (Rimljanima 6,12-14). U Rimljanima 6,16-18 kaže nam se da smo robovi onome kome se pokoravamo, bilo poslušnosti grijehu ili poslušnosti pravednosti. Trebamo robovati Bogu od kojeg primamo darove posvećenja i vječnog života. Činimo to jer je plaća za grijeh smrt, ali besplatni Božji dar vječni je život u Kristu Isusu, našem Gospodinu (Rimljanima 6,23).

Apostol Pavao, autor poslanice Rimljanima, nastavlja da zna kako može biti teško ne živjeti u grijehu jer se s tim borio čak i nakon što je postao Kristov sljedbenik. To je važno da svi kršćani znaju. Iako smo sada oslobođeni kazne za grijeh, još uvijek živimo u prisutnosti grijeha dok smo živi na ovoj zemlji. A jedini način na koji se možemo osloboditi sile grijeha je sila Duha Svetoga koji se daje vjernicima u trenutku kad po vjeri dođemo Kristu (Efežanima 1,13-14), a to nas zapečaćuje u Kristu kao zalog naše baštine koju imamo kao Božja djeca.

Prisutnost Duha Svetoga u našem životu znači da ćemo, kako budemo rasli u svojoj vjeri i svakim danom sve više ljubili Boga, imati snage da se sve više odupiremo grijehu. Kroz djelovanje Duha Svetoga osnaženi smo oduprijeti se grijehu, ne prepustiti se njegovoj kušnji, te živjeti u skladu s Božjom Riječju. Kontinuirani grijesi postat će nam odvratniji i uviđat ćemo da ne želimo činiti ništa što bi moglo ometati naše zajedništvo s Bogom.

Rimljanima 7,17–8,2 prekrasno je ohrabrenje vjernicima jer nam se kaže da, čak i kad griješimo, više nema osude jer smo u Kristu Isusu. A 1. Ivanova 1,9 nas uvjerava da, kad griješimo kao kršćani, ako Gospodinu priznajemo svoje svakodnevne grijehe, On je vjeran i pravedan i očistit će nas od njih kako bismo mogli nastaviti živjeti u ispravnom odnosu s Njime. Kroz poslanicu Efežanima apostol Pavao nas ohrabruje i potiče da hodimo kao djeca svjetlosti, ljubeći jedni druge onako kako nas je Krist ljubio, i učimo što je ugodno Gospodinu i to činimo (Efežanima 2,1-10; 3,16-19; 4,1-6; 5,1-10). U Efežanima 6,10-18 Pavao nam pokazuje kako biti jak u Gospodinu svakodnevno stavljajući na sebe punu Božju opremu kako bismo se mogli suprotstaviti đavolskim shemama.

Kad se obvežemo kao Kristovi sljedbenici da ćemo rasti i sazrijevati u svojoj vjeri svakodnevno čitajući i proučavajući Božju Riječ, te provodeći vrijeme u molitvi s Njime, bit ćemo sve sposobniji stajati u snazi Duha Svetoga i oduprijeti se grijehu. Svakodnevne pobjede nad grijehom koje imamo u Kristu ohrabrit će nas i ojačati te na moćan način pokazati da više nismo robovi grijeha, već sluge Boga.

EnglishVratite se na hrvatsku naslovnu stranicu

Što znači biti rob grijeha?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries