Što je hamartiologija?


Pitanje: Što je hamartiologija?

Odgovor:
Hamartiologija je proučavanje grijeha. Hamartiologija bavi se time kako je grijeh nastao, kako utječe na čovječanstvo i kako će rezultirati nakon smrti. Zgriješiti u biti znači „propustiti pečat“. Svima nam nedostaje Božji pečat pravednosti (Rimljanima 3,23). Hamartiologija stoga objašnjava zašto propuštamo pečat, kako propuštamo pečat i posljedice propuštanja pečata. Evo nekoliko važnih pitanja u hamartiologiji:

Koja je definicija grijeha? Grijeh se u Bibliji opisuje kao prijestup Božjeg zakona (1. Ivanova 3,4) i pobuna protiv Boga (Ponovljeni zakon 9,7; Jošua 1,18).

Jesmo li svi naslijedili grijeh od Adama i Eve? Rimljanima 5,12 govori o tome: „Zbog toga, kao što po jednome čovjeku grijeh uđe u svijet i po grijehu smrt, tako i smrt prijeđe na sve ljude, zato što svi sagriješiše.“

Jesu li svi grijesi jednaki Bogu? Postoje stupnjevi grijeha – neki su grijesi gori od drugih. Istodobno, što se tiče vječnih posljedica i spasenja, svi su grijesi isti. Svaki će dovesti do vječne osude (Rimljanima 6,23).

Kako mogu znati je li nešto grijeh? Postoje stvari koje Biblija posebno spominje i proglašava grijehom. Teže je pitanje utvrditi što je grešno na područjima kojima se Biblija izravno ne bavi.

Moglo bi se činiti da bi proučavanje depresivne teme poput grijeha bilo kontraproduktivno za kršćanina. Uostalom, nismo li spašeni od grijeha Kristovom krvlju? Da! Ali prije nego što možemo shvatiti spasenje, prvo moramo shvatiti zašto nam je spasenje potrebno. Tu dolazi do hamartiologije. Objašnjava da smo svi grešnici – nasljedstvom, pripisivanjem i vlastitim odabirom. Pokazuje nam zašto nas Bog mora osuditi zbog naših grijeha. Hamartiologija ukazuje na rješenje za grijeh – pomirbenu žrtvu Isusa Krista. Kad se doista uhvatimo ukoštac s našom grešnom naravi, počinjemo shvaćati dubinu i širinu prirode našeg velikog Boga koji s jedne strane pravednim sudom osuđuje grešnike na pakao, a s druge strane zadovoljava vlastiti zahtjev za savršenstvom. Tek kad shvatimo dubinu grijeha, možemo shvatiti visinu Božje ljubavi prema grešnicima.

Ključni stih o hamartiologiji je Rimljanima 3,23-24: „Jer svi sagriješiše te su lišeni slave Božje, no opravdani su besplatno njegovom milošću kroz otkupljenje što je u Kristu Isusu.“

English
Vratite se na hrvatsku naslovnu stranicu
Što je hamartiologija?

Saznajte kako ...

provesti vječnost s Bogomprimiti oprost od Boga