settings icon
share icon

Yeni Antlaşma İncelemesi

Yeni Antlaşma, Müjdeler (Matta, Markos, Luka, Yuhanna), tarih (Elçilerin İşleri), Pavlus'un Mektupları (Romalılar'dan Filimun'un sonuna kadar), Genel Mektuplar (İbraniler'den Yahuda'nın sonuna kadar) ve peygamberlik (Vahiy Kitabı) olmak üzere beş bölüme ayrılmıştır. Yeni Antlaşma, yaklaşık olarak İ.Ö. 45 ila İ.Ö. 95 yılları arasında yazılmıştır. Yeni Antlaşma, Koine Grekçesi'yle (İ.S. ilk yüzyıldaki günlük konuşulan Grekçe diliyle) yazılmıştır.

Müjdeler bize, İsa Mesih'in doğumu, yaşamı, hizmeti, ölümü ve dirilişi hakkında dört farklı, ancak çelişkili olmayan anlatım sunar. Müjdeler, İsa'nın Eski Antlaşma'da vaat edilen Mesih olduğunu gösterir ve Yeni Antlaşma'nın geri kalan kısmındaki öğretilerin temelini atar. Elçilerin İşleri Kitabı, İsa'nın, kurtuluş Müjdesini bildirmek üzere dünyaya gönderdiği elçilerinin işlerini kaydeder. Elçilerin İşleri Kitabı bizlere, kilisenin başlangıcını ve İsa'dan sonraki ilk yüzyıldaki hızla büyümesini anlatır. Elçi Pavlus tarafından yazılmış olan Pavlus'un Mektupları, belirli kiliselere yazılmış mektuplardır: resmi Hristiyan doktrinini ve bu doktrini izlemesi gereken uygulamayı bildirirler. Genel Mektuplar, Pavlus'un Mektupları'nı ek öğretiler ve uygulamalarla tamamlar. Vahiy Kitabı, zamanın sonunda gerçekleşecek olaylar hakkında peygamberlik eder.

Yeni Antlaşma'nın incelenmesi, güçlü ve ödüllendirici bir araştırmadır. Yeni Antlaşma bize İsa'nın bizim uğrumuza çarmıhtaki ölümünü anlatır ve O'nun ölümüne nasıl bir karşılık vermemiz gerektiğini bildirir. Yeni Antlaşma, sağlam Hristiyan öğretisi sağlamanın yanı sıra, bu öğretiyi izlemesi gereken pratik sonuçlara odaklıdır. Aşağıda, Yeni Antlaşma'da yer alan çeşitli kitapların özetlerine bağlantılar bulunmaktadır. Yeni Antlaşma İncelemesi'ni Mesih'le yaşayışınıza yararlı bulmanızı içtenlikle ümit ediyoruz.

EnglishMatta'nın Müjdesi Kitabı

Markos'un Müjdesi

Luka'nın Müjdesi

Yuhanna'nın Müjdesi

Elçilerin İşleri Kitabı

Romalılar Kitabı

1. Korintliler Kitabı

2. Korintliler Kitabı

Galatyalılar Kitabı

Efesliler Kitabı

Filipililer Kitabı

Koloseliler Kitabı

1. Selanikliler Kitabı

2. Selanikliler Kitabı

1. Timoteos Kitabı

2. Timoteos Kitabı

Titus Kitabı

Filimon Kitabı

İbraniler Kitabı

Yakup Kitabı

1. Petrus Kitabı

2. Petrus Kitabı

1. Yuhanna Kitabı

2. Yuhanna Kitabı

3. Yuhanna Kitabı

Yahuda Kitabı

Vahiy KitabıGidin:

Eski Antlaşma İncelemesiGeri vermek:

Kutsal Kitap Araştırması


Türkçe anasayfaya dön

Yeni Antlaşma İncelemesi
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries