settings icon
share icon

1. Yuhanna Kitabı

Yazar: 1., 2. ve 3. Yuhanna Kitaplarının, Yuhanna'nın Müjdesi'ni de yazan elçi Yuhanna'ya ait olduğu en erken zamanlardan beri bilinmektedir. Bu üç mektubun içeriği, stili ve kullandıkları sözcükler, bu mektupların Yuhanna'nın Müjdesi'yle aynı okur kitlesine hitaben yazıldığı sonucunu haklı çıkartmaktadır.

Yazılış Tarihi: 1.Yuhanna Kitabı, büyük bir olasılıkla İ.S. 85-95 yılları arasında yazılmıştır.

Yazılma Amacı: 1. Yuhanna Kitabı, okurun Yuhanna tarafından yazılan müjde konusunda önceden bilgisi olduğunu var sayan bir özet olarak gözükmekte ve Mesih'e olan imanları için bir kuşkusuzluk sunmaktadır. İlk mektup, okurların, ikinci yüzyılda daha da ciddi bir sorun haline gelen gnostisizm dalaletiyle karşı karşıya olduğunu belirtmektedir. Dinî bir felsefe olarak gnostisizm, maddenin kötü, ruhun iyi olduğunu savunuyordu. Bu ikisinin arasındaki gerginliğin çözümü, insanların kendisi aracılığıyla dünyasal olandan ruhsal olana yükseldiği, bilgi ya da gnosis'ti. Bu da Müjde'nin mesajında, bu Mesih'in kişiliği hakkında, insan olan İsa'yı bir ruh olarak gören Dosetizm ve İsa'yı bazen insan, bazen tanrı olarak iki kişilikli olarak sunan Serintianizm olmak üzere iki sahte teoriye yol açmıştı. 1. Yuhanna'nın en önemli amacı, imanın içeriği konusunda sınırlar belirlemek ve inanlılara kurtuluşları hakkında güvence vermektir.

Anahtar Ayetler: 1. Yuhanna 1:9, "Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır."

1. Yuhanna 3:6, "Mesih'te yaşayan, günah işlemez. Günah işleyen O'nu ne görmüştür, ne de tanımıştır."

1. Yuhanna 4:4, "Yavrularım, siz Tanrı'dansınız ve sahte peygamberleri yendiniz. Çünkü sizde olan, dünyadakinden üstündür."

1. Yuhanna 5:13, "Tanrı Oğlu'nun adına iman eden sizlere, sonsuz yaşama sahip olduğunuzu bilesiniz diye bunları yazdım.

Anahtar sözcük bilgidir; bununla ilgili sözcüklerle birlikte 1. Yuhanna Kitabı'nda en az 13 kez geçer.

Kısa Özet: İlk kilisede sahte ruhsal öğretmenler büyük bir sorundu. O sırada inanlıların başvurabileceği tam bir İncil var olmadığından, birçok kilise, kendi düşüncelerini öğreten ve önderler olarak kendilerini yükselten sahtekârlara av oluyordu. Yuhanna bu mektubu, özellikle de İsa Mesih'in kimliği hakkında olmak üzere, bazı önemli konularda yanlış anlamaları önlemek için yazmıştır.

Yuhanna'nın mektubu, Mesih'e imanının temelleriyle ilgili olduğundan, okurlarının imanları hakkında dürüst bir şekilde düşünmelerine yardımcı olmuştur. "Biz gerçek inanlılar mıyız?" sorusunu yanıtlamalarına yardım etmiştir. Yuhanna onlara, bunu davranışlarına bakarak bilebileceklerini bildirmiştir. Eğer birbirlerini seviyorlarsa, bu Tanrı'nın yaşamlarında olduğunun kanıtıydı. Ama her zaman didişip kavga ediyorlarsa ya da bencil iseler ve birbirlerini gözetmiyorlarsa, aslında Tanrı'yı tanımadıklarını ortaya koyuyorlardı.

Bu onların kusursuz olmaları gerektiği anlamına gelmiyordu. Hatta Yuhanna, iman etmenin günahlarımızı itiraf edip Tanrı'dan bağışlanma istemeyi içerdiğini de kabul etmişti. Suçluluktan temizlenmek için Tanrı'ya bağımlı olmak ve hatalarımızı başkalarına itiraf edip verdiğimiz zararı telafi etmek, Tanrı'yı tanımanın bir başka önemli parçasıydı.

Bağlantılar: Günah konusunda en çok aktarılan ayetlerden biri de 1. Yuhanna 2:16'dır. Yuhanna, bu ayette, tüm Kutsal Yazılar'ın ilk ve en dünyayı en sarsıcı ayartmasını hatırlatan günahın üç yönünü tanımlar. İlk günah olan Havva'nın itaatsizliği, Yaratılış 3:6'da gördüğümüz, benliğin tutkuları ("meyvesinin yemek için uygun"); gözün tutkuları ("güzel") ve maddi yaşamın verdiği gurur ("bilgelik kazanmak için çekici") olmak üzere, aynı üç ayartılmaya teslim oluşunun sonucuydu.

Pratik Uygulama: 1. Yuhanna Kitabı, bir sevgi ve sevinç kitabıdır. Başkalarıyla ve İsa Mesih'le sahip olduğumuz paydaşlığı açıklar. Geçici olan mutlulukla 1. Yuhanna'nın bize nasıl erişebileceğimizi anlattığı gerçek sevinç arasındaki farkı bildirir. Yuhanna'nın yazdığı sözcükleri alıp kendi günlük hayatlarımıza uyarlarsak, özlemini çektiğimiz gerçek sevgi, adanmışlık, paydaşlık ve sevinç bizim olacaktır.

Elçi Yuhanna, Mesih'i iyi tanıyordu. Bizlere hepimizin de İsa Mesih'le o yakın ilişkiye sahip olabileceğimizi söylemektedir. İsa Mesih'le doğrudan ve kişisel yakınlık içinde olan adamların tanıklığına sahibiz. Müjde yazarları sağlam temelli tanıklıklarını tarihsel gerçekler üzerinden sunar. Peki, bu bizim yaşamlarımıza nasıl uyarlanmaktadır? Bizlere, İsa'nın yeryüzüne, lütuf, merhamet, sevgi ve kabulü temel alan bir birliktelik yaratmak için Tanrı Oğlu olarak geldiğini açıklar. İnsanlar birçok kereler İsa'yı uzakta bir yerde olarak tasavvur eder ve O'nun bizim günlük mücadelelerimiz, sorunlarımız ve endişelerimizle gerçekten ilgilenmediğini düşünür. Ama Yuhanna bize, İsa'nın yaşamlarımızın hem basit ve sıradan kısımlarında, hem de karmaşık ve yürek burkan zamanlarında da burada, bizimle birlikte olduğunu söylemektedir. Yuhanna kişisel deneyimlerine tanık olarak Tanrı'nın beden alıp insan olarak insanlar arasında yaşadığına tanıklık eder. Bu da Mesih'in bizimle yaşamak için buraya geldiği ve hâlâ bizimle birlikte yaşadığı anlamına gelir. Yeryüzünde Yuhanna'nın yanında yürüdüğü gibi, her gün de bizim yanımızda yürümektedir. Bu gerçeği yaşamlarımıza uyarlamalı ve İsa günün her anında yanı başımızda duruyormuşçasına yaşamalıyız. Eğer bu gerçeği uygulamaya koyarsak, Mesih yaşamlarımıza kutsallık ekleyerek bizi git gide Kendisine benzer bir hale getirecektir.

EnglishYeni Antlaşma İncelemesiTürkçe anasayfaya dön

1. Yuhanna Kitabı
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries