settings icon
share icon

Efesliler Kitabı

Yazar: Efesliler 1:1, Efesliler kitabının yazarının elçi Pavlus olduğunu bildirir.

Yazılış Tarihi: Elçilerin Efesliler Kitabı, büyük bir olasılıkla İ.S. 60-63 yılları arasında yazılmıştır.

Yazılma Amacı: Pavlus, Mesih benzerliğindeki olgunluğun özlemini çeken herkesin bu yazıyı almasını istemişti. Efesliler Kitabı'nda gerçekten Tanrı çocukları olmak üzere gelişmek için gereken disiplin bulunmaktadır. Ayrıca, Efesliler kitabının bir incelenmesi, inanlıyı Tanrı'nın vermiş olduğu amacı ve çağrıyı yerine getirebilmesi için güçlendirip kuvvetlendirir. Bu mektubun hedefi olgunlaşmakta olan bir kiliseyi sağlamlaştırıp donatmaktır. Mesih'in bedeni ve Tanrı'nın planı hakkında dengeli bir görüş sunar.

Anahtar Ayetler: Efesliler 1:3: "Bizi Mesih'te her ruhsal kutsamayla göksel yerlerde kutsamış olan Rabbimiz İsa Mesih'in Babası Tanrı'ya övgüler olsun."

Efesliler 2:8-10: "İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir. Çünkü biz Tanrı'nın yapıtıyız, O'nun önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere Mesih İsa'da yaratıldık." Efesliler 4:4-6: "Çağrınızdan doğan tek bir umuda çağrıldığınız gibi, beden bir, Ruh bir, Rab bir, iman bir, vaftiz bir, her şeyden üstün, her şeyle ve her şeyde olan herkesin Tanrısı ve Babası birdir."

Efesliler 5:21: "Mesih'e duyduğunuz saygıdan ötürü birbirinize bağımlı olun."

Efesliler 6:10-11: Son olarak Rab'de, O'nun üstün gücüyle güçlenin. İblis'in hilelerine karşı durabilmek için Tanrı'nın sağladığı bütün silahları kuşanın."

Kısa Özet: Efesliler Kitabı'nın büyük bir kısmı doktrine ayrılmıştır. Bu mektuptaki öğretilerin yarısı, Mesih'teki konumumuzla ve geri kalanı da bunun bizim durumumuzla ilgisi hakkındadır. Bu kitaptan öğreten kişiler fazlasıyla sık bir biçimde tüm temel öğretileri atlayıp direkt son bölüme geçerler. Bu, kutsalların savaşını ya da mücadelesini vurgulayan bölümdür. Ancak, bu mektubun içeriğinden iyice yararlanmak için işe Pavlus'un bu mektubun başındaki öğretileriyle başlamak lazımdır.

İlk önce, Mesih'in izleyicileri olarak, Tanrı'nın bizim kim olduğumuzu ilan ettiğini iyice anlamalıyız. Ayrıca, Tanrı'nın tüm insanlık için gerçekleştirdiği şeyin bilgisinde temellenmemiz gerekir. Bundan sonra, şimdiki varlığımız ve yaşayışımızı bu bilgiye göre uyarlanmalı ve kuvvetlendirilmelidir. Bu, artık bizler insanların her öğrettikleri ruh ve kurnazlığıyla ileri geri yalpalayıp tökezlemez hale gelene kadar devam etmelidir.

Pavlus'un yazısı üç ana kısma ayrılır. (1) Birinci bölümden üçüncü bölümün sonuna kadar olan kısım, Tanrı'nın gerçekleştirdikleriyle ilgili ilkeleri tanıtır. (2) Dört ve beşinci bölümler şimdiki varlığımızla ilgili ilkeleri bildirir. (3) Altıncı bölüm, gündelik mücadelelerimizle ilgili ilkeleri sunar.

Bağlantılar: Efesliler'de Eski Antlaşma'yla ilgili öncelikli bağlantı, (Yahudiler için) kilisenin Mesih'in bedeni olduğu gibi şaşırtıcı kavramdır (Efesliler 5:32). Kilisenin bu harika gizemi (ki bu daha önce bildirilmemiş olan bir gerçektir), "öteki uluslar da mirasa ortaktır, aynı bedenin üyeleridir ve Müjde aracılığıyla Mesih İsa'da vaade ortaktır" gerçeğidir (Efesliler 3:6). Bu, Eski Antlaşma kutsallarından tamamen gizlenmiş olan bir sırdı (Efesliler 3:5, 9). Tanrı'nın gerçek izleyicileri olan İsrailliler her zaman sadece kendilerinin Tanrı'nın seçilmiş halkı olduğuna inanmışlardı (Yasa'nın Tekrarı 7:6). Bu yeni paradigmada Yahudi olmayan ulusları kendileriyle aynı konumda kabul etmek çok zordu ve Yahudi inanlılarla Yahudi olmayan inanlılar arasında birçok ihtilaflara neden oluyordu. Pavlus, kilisenin gizeminden Eski Antlaşma'da daha önce hiç duyulmamış bir kavram olan "Mesih'in gelini" diye söz eder.

Pratik Uygulama: Efesliler Kitabı, Kutsal Kitap'taki hemen hemen bütün diğer kitaplardan daha fazla olarak, Hristiyan hayatında sağlam doktrin ve doğru uygulamalar arasındaki bağlantıyı vurgular. Fazlasıyla çok sayıda insan "teoloji"yi göz ardı ederek sadece "pratik" şeyleri ele almak ister. Efesliler'de Pavlus, teolojinin pratik olduğunu savunur. Tanrı'nın bizim için olan isteğini yaşamlarımızda pratik olarak yaşamak için, ilk önce doktrinsel olarak Mesih'te kim olduğumuzu anlamalıyız.

EnglishYeni Antlaşma İncelemesiTürkçe anasayfaya dön

Efesliler Kitabı
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries