settings icon
share icon

2. Petrus Kitabı

Yazar: 2. Petrus 1:1, 2. Petrus Kitabı'nın yazarının elçi Petrus olduğunu açık bir şekilde bildirir. Petrus'un, 2. Petrus Kitabı'nın yazarı olduğunun doğruluğu Yeni Antlaşma'daki herhangi başka bir kitap için olduğundan daha fazla tartışılmıştır. Ancak ilk kilise ataları, yazarın Petrus olduğunu reddetmek için iyi bir neden bulamamışlardır. Biz de, Petrus'un 2. Petrus Kitabını yazdığını reddetmek için iyi bir neden görmüyoruz.

Yazılış Tarihi: 2. Petrus Kitabı, Petrus'un hayatının sonlarına doğru yazılmıştı. Petrus, Neron'un hükümdarlığı sırasında Roma'da şehit edildiğinden, ölümü İ.S. 68'den önce gerçekleşmiş olmalıydı. Petrus, 2. Petrus Kitabı'nı muhtemelen İ.S. 65 ila 68 arasında yazmıştı.

Yazılma Amacı: Petrus, kiliselere sızmaya başlayan sahte öğretmenlerden ötürü telaşlanmıştı. Hristiyanlar'ı, dinden sapmayı anlayabilmek ve onunla mücadele edebilmek için imanlarında büyüyüp kuvvetli olmaya teşvik etmişti. Tanrı Sözü'nün doğruluğunu ve Rab İsa'nın kesinlikle geri döneceğini kuvvetle vurgulamıştı.

Anahtar Ayetler: 2. Petrus 1:3-4, "Kendi yüceliği ve erdemiyle bizi çağıranın tanrısal gücü, kendisini tanımamız sonucunda yaşamamız ve Tanrı yolunda yürümemiz için gereken her şeyi bize verdi. O'nun yüceliği ve erdemi sayesinde bize çok büyük ve değerli vaatler verildi. Öyle ki, dünyada kötü arzuların yol açtığı yozlaşmadan kurtulmuş olarak, bu vaatler aracılığıyla tanrısal özyapıya ortak olasınız."

2. Petrus 3: 9: "Bazılarının düşündüğü gibi Rab vaadini yerine getirmekte gecikmez; ama size karşı sabrediyor. Çünkü kimsenin mahvolmasını istemiyor, herkesin tövbe etmesini istiyor."

2. Petrus 3:18: "Öte yandan Rabbimiz ve Kurtarıcımız İsa Mesih'in lütfunda ve O'nu tanımakta ilerleyin. Şimdi ve sonsuza dek O'na yücelik olsun! Amin."

Anahtar sözcük bilgidir; bununla ilgili sözcüklerle birlikte 2. Petrus Kitabı'nda en az 13 kez geçer.

Kısa Özet: Zamanın az olduğunu (2. Petrus 1:13-15) ve kiliselerin ateş hattında olduğunu bilerek (2. Petrus 2:1-3) okurları, öğretilerini hatırlamaları için (2. Petrus 1:15) olup bitenleri anımsamaya (2. Petrus 1:13) dikkatli düşünmeye çağırdı (2. Petrus 3:1-2). İnanlıları, İsa Mesih'le ilgili bilgilerinde daha etkili ve verimli olmaları için belirli Hristiyan erdemlerine sahip olmaya ve imanlarında daha olgun olmaya teşvik etti (2. Petrus 1:5-9). İmanları konusunda yetkili olarak Eski ve Yeni Antlaşma yazarlarını gösterdi (2. Petrus 1:12-21, 3:2, 3:15-16). Petrus, kiliselere sızıp onları kötü bir şekilde etkileyen sahte öğretmenlere karşı koymaları için imanlarında kuvvetli olmalarını arzuluyordu. Onları kınamasında, davranışlarını, suçlanmalarını ve özelliklerini tanımladı (2. Petrus Bölüm 2) ve Rab'bin İkinci Gelişi konusunda alay ettiklerini bildirdi (2. Petrus 3:3-7). Petrus, İsa Mesih'in İkinci Gelişi'nin Hristiyanlar için, kutsal bir yaşam teşviki olduğunu öğretti (2. Petrus 3:14). Son bir uyarıdan sonra onları yine Rableri ve Kurtarıcıları İsa Mesih'in lütfu ve bilgisinde büyümeye teşvik etti. Sözlerini Rab ve Kurtarıcısı'na bir övgü sözüyle sonlandırdı (2. Petrus 3:18).

Bağlantılar: Petrus, sahte öğretmenleri kınamasında okurları için muhtemelen çok bildik olan çok yaygın bir Eski Antlaşma konusunu tekrarlar. İlk Hristiyanlar'ın birçoğu, kendilerine yasa ve peygamberler çok iyi öğretilmiş olan, Hristiyanlığa iman etmiş Yahudiler'di. Petrus, 2. Petrus 1:19-21'de "peygamberlerin sözleri"nden bahsettiğinde sahte peygamberleri kınadı ve gerçek peygamberlerin kendileri aracılığıyla konuşan Kutsal Ruh tarafından yönetildiklerini onayladı (2. Samuel 23:2). Yeremya da, "Kafalarından uydurdukları hileleri aktaran bu yalancı peygamberler ne zamana dek sürdürecekler bunu?" diyerek sahte peygamberler konusunda çok güçlü eleştirilerde bulunmuştu (Yeremya 23:26). Hem Eski, hem de Yeni Antlaşma zamanında var olan kandırılmış bazı sahte öğretmenlerin günümüzde de bizimle oldukları açıktır. Bu da Petrus'un ikinci mektubunu 2000 yıl önce olduğu gibi, günümüz için de uygun kılmaktadır.

Pratik Uygulama: 21. yüzyılda yaşayan Hristiyanlar olarak, bizlerin Rabbimiz'in dönüşüne bu mektubun kendilerine yazılmış olduğu birinci yüzyıl Hristiyanları'ndan daha yakın olduğumuz kesindir. Olgun Hristiyanlar, birçok şarlatanın, televizyon ve diğer kitle iletişim araçları yoluyla gerçek Hristiyan önderlermiş gibi yaptıklarının ve olgunlaşmamış Hristiyanlar'ın onların sahtekârlıkları ve Kutsal Yazılar'ı sahte yorumlarıyla kandırıldıklarının bilincindeler. Gerçekle dalaleti birbirinden ayırt edebilmek için tüm yeniden doğmuş Hristiyanlar'ın Tanrı Sözü'nde sağlam bir şekilde kökleşmeleri gerektir.

Petrus'un verdiği aynı imanda büyüme buyruğu (2. Petrus 1:5-11), bizim yaşamlarımıza uyarlandığında bizlere, "Rabbimiz ve Kurtarıcımız İsa Mesih'in sonsuz egemenliğine girme hakkı size cömertçe sağlanacağı" hakkında güvence verecektir (2. Petrus 1:10-11). İmanımızın temeli, Petrus'un bildirdiği Tanrı Sözü'dür ve her zaman da öyle olacaktır.

EnglishYeni Antlaşma İncelemesiTürkçe anasayfaya dön

2. Petrus Kitabı
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries