settings icon
share icon

Titus Kitabı

Yazar: Titus 1:1, Titus Kitabı'nın yazarının elçi Pavlus olduğunu bildirir.

Yazılış Tarihi: Titus'a Mektup, yaklaşık olarak İ.S. 66 yılında yazılmıştı. Pavlus'un yaptığı birçok seyahat iyice belgelendirilmiştir ve Titus'a Epirus'taki Nikopolis'ten yazdığını gösterir. Bazı Kutsal Kitaplar'da mektuba atılan bir imza, Pavlus'un Makedonya'daki Nikopolis'ten yazmış olabileceğini gösterebilir. Ancak bilindiği kadarıyla böyle bir yer yoktur ve imzalar orijinal olmadıkları için yetki taşımazlar.

Yazılma Amacı: Titus'a mektup, Timoteos'a yazılan iki mektupla birlikte Çobanlık Mektupları'ndan biridir. Bu mektup, elçi Pavlus tarafından imandaki kardeşi Titus'a cesaret vermek için yazılmıştır. Pavlus onu misyonerlik seyahatlerinden birinde kurduğu Girit'teki kiliseyi yönetmek için orada bırakmıştı (Titus 1:5). Bu mektup Titus'a, kilise önderleri için ne tür özellikler araması gerektiğini öğütler. Ayrıca Titus'u Girit adasındaki kişilerin ünleri konusunda da uyarır (Titus 1:12).

Pavlus, Titus'a kilisenin bir önderinde neler aranması gerektiğini öğretmenin yanı sıra, Titus'u ziyaret etmek için Nikopolis'e dönmeye de teşvik etti. Yani, Pavlus, onlar Rab'bin lütfunda büyümeye devam ederlerken Titus'a ve diğerlerine öğretmeyi sürdürdü (Titus 3:13).

Anahtar Ayetler: Titus 1:5, "Geri kalan işleri düzene sokman ve sana buyurduğum gibi her kentte ihtiyarlar ataman için seni Girit'te bıraktım."

Titus 1:16, "Tanrı'yı tanıdıklarını ileri sürer, ama yaptıklarıyla O'nu yadsırlar. Söz dinlemez, hiçbir iyi işe yaramaz iğrenç kişilerdir."

Titus 2:15, "Bunları tam bir yetkiyle bildir, dinleyenleri isteklendir, günahlı olanları ikna et. Hiç kimse seni küçümsemesin."

Titus 3:3-6, "Çünkü bir zamanlar biz de anlayışsız, söz dinlemez, kolay aldanan, türlü arzulara ve zevklere köle olan, kötülük ve kıskançlık içinde yaşayan, nefret edilen ve birbirimizden nefret eden kişilerdik. Ama Kurtarıcımız Tanrı iyiliğini ve insana olan sevgisini açıkça göstererek bizi kurtardı. Bunu doğrulukla yaptığımız işlerden dolayı değil, kendi merhametiyle, yeniden doğuş yıkamasıyla ve Kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla üzerimize bol bol döktüğü Kutsal Ruh'un yenilemesiyle yaptı."

Kısa Özet: Titus'un, mentoru elçi Pavlus'tan bir mektup alması çok harika bir şey olmalıydı. Pavlus, doğu dünyasında birkaç kilise kurduktan sonra haklı olarak çok saygı duyulan biriydi. Mektuptaki şu ünlü giriş, Titus tarafından okunmuştu: "Ortak imanımıza göre öz oğlum olan Titus'a Baba Tanrı'dan ve Kurtarıcımız Mesih İsa'dan lütuf ve esenlik olsun" (Titus 1:4).

Pavlus'un Titus'u kiliseye önderlik etmesi için bıraktığı Girit adasında İsa Mesih'in gerçeğini bilmeyen adanın yerlileri ve Yahudiler oturuyordu (Titus 1:12-14). Pavlus, Titus'u Girit'teki kilisede önderler yetiştirme konusunda öğretmeye ve onu teşvik etmeye devam etmenin kendi sorumluluğu olduğunu düşünüyordu. Elçi Pavlus, Titus'a önderler arayışında yol gösterirken Titus'un Mesih'e imanlarında gelişmeleri için önderlere nasıl öğreteceğini de öneriyordu. Talimatları, her yaştan erkek ve kadın içindi (Titus 2:1-8).

Pavlus, Titus'un Mesih'e imanında devam etmesine yardım etmek için onun kendi kilisesinden iki başka kişiyle Nikopolis'e gelmesini önerdi (Titus 3:12-13).

Bağlantılar: Pavlus, kilise önderlerine, kurtuluşu oluşturan lütuf armağanına işleri eklemeye çalışarak inanlıları Yahudileştirmeye çabalayanlara karşı dikkatli olmaları konusunda bir kez daha talimat vermeyi gerekli görmüştür. Asi aldatıcılara karşı, özellikle de sünnet ve Musa'nın Yasası'na sadık kalmanın hâlâ gerekli olduğunu iddia etmeye devam edenler hakkında uyarıda bulunur (Titus 1:10-11). Bu, Pavlus'un mektuplarında ve Titus kitabında da tekrar edilen bir konudur, bu konuda onların ağzını kapamak gerektiğini söyleyecek kadar ileri gider.

Pratik Uygulama: Rabbimiz'i hoşnut edecek bir yaşam sürme konusunda talimatlar için Kutsal Kitap'a baktığımızda elçi Pavlus'un yazıları bize ışık tutar. Neleri taklit etmeye çalışmamızın yanı sıra nelerden uzak durmamız gerektiğini de öğrenebiliriz. Pavlus akıllarımızı ve vicdanlarımızı kirletecek şeylerden uzak dururken pak olmaya çalışmamızı önerir. Bundan sonra Pavlus hiçbir zaman unutulmaması gereken bir şey söyler: "Tanrı'yı tanıdıklarını ileri sürer, ama yaptıklarıyla O'nu yadsırlar. Söz dinlemez, hiçbir iyi işe yaramaz iğrenç kişilerdir" (Titus 1:16). Hristiyanlar olarak, yaşamlarımızın Mesih'e var olduğunu söylediğimiz imanımıza uyduğundan emin olmak için kendimizi sınayıp yoklamamız gerekmektedir (2. Korintliler 13:5).

Pavlus, bu uyarıyla birlikte bize Tanrı'yı inkâr etmekten nasıl uzak durabileceğimizi de söyler: "Kurtarıcımız bizi kurtardı. Bunu... kendi merhametiyle, yeniden doğuş yıkamasıyla ve Kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla üzerimize bol bol döktüğü Kutsal Ruh'un yenilemesiyle yaptı" (Titus 3:5b-6). Kutsal Ruh aracılığıyla zihinlerimizi her gün yenilemeye çalışarak yaşam biçimlerimizle Tanrı'yı onurlandıran Hristiyanlar haline gelebiliriz.

EnglishYeni Antlaşma İncelemesiTürkçe anasayfaya dön

Titus Kitabı
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries