settings icon
share icon

Yuhanna'nın Müjdesi Kitabı

Yazar: Yuhanna 21:20-24, yazarı, "İsa'nın sevdiği öğrenci" olarak tanımlar ve bunun hem tarihsel, hem de içsel nedenlerden ötürü, Zebedi'nin oğullarından biri olan Elçi Yuhanna olduğu anlaşılır (Luka 5:10).

Yazılış Tarihi: İ.S. 135 tarihli bazı papirüs parçalarının keşfi, bu kitabın bu tarihten önce yazılmış, kopyalanmış ve elden ele gezmiş olması gerektiğini gösterir. Bazıları, bu kitabın Yeruşalim'in yok edilişinden (İ.S. 70) önce yazılmış olduğunu düşünse de, İ.S. 85-90 daha çok kabul edilen bir zamandır.

Yazılma Amacı: Yuhanna 20:31, amacını şöyle bildirir: "Ne var ki yazılanlar, İsa'nın, Tanrı'nın Oğlu Mesih olduğuna iman edesiniz ve iman ederek O'nun adıyla yaşama kavuşasınız diye yazılmıştır." Üç sinoptik Müjde'den farklı olarak, Yuhanna'nın amacı, Mesih'in yaşamının kronolojik bir anlatımını sunmak değil, O'nun Tanrılığını göstermekti. Yuhanna sadece ikinci nesil inanlıların imanlarını kuvvetlendirmeye çalışmıyor, aynı zamanda yayılmakta olan sahte bir öğretiyi de düzeltmek istiyordu. Yuhanna, İsa Mesih'in tamamen Tanrı ve tamamen insan olan "Tanrı Oğlu" olduğunu vurgulamıştır. Bu da, insan İsa'nın vaftizinde üzerine inen ve çarmıha gerildiğinde O'ndan ayrılan "Mesih-ruh"uyla ilgili sahte doktrinin tamamen karşıtıdır.

Anahtar Ayetler: "Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı...Söz, insan olup aramızda yaşadı. O'nun yüceliğini –Baba'dan gelen, lütuf ve gerçekle dolu biricik Oğul'un yüceliğini– gördük" (Yuhanna 1:1,14).

"Yahya ertesi gün İsa'nın kendisine doğru geldiğini görünce şöyle dedi: 'İşte, dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı Kuzusu!'" (Yuhanna 1:29).

"Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu'nu verdi. Öyle ki, O'na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın hepsi sonsuz yaşama kavuşsun" (Yuhanna 3:16).

"İsa, 'Tanrı'nın işi O'nun gönderdiği kişiye iman etmenizdir' diye yanıt verdi" (Yuhanna 6:29).

"Hırsız ancak çalıp öldürmek ve yok etmek için gelir. Bense insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim" (Yuhanna 10:10).

"Onlara sonsuz yaşam veririm; asla mahvolmayacaklar. Onları hiç kimse elimden kapamaz" (Yuhanna 10:28).

"İsa ona, 'Diriliş ve yaşam Ben'im' dedi. 'Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek. Buna iman ediyor musun?" (Yuhanna 11:25-26).

"Birbirinize sevginiz olursa, herkes bununla benim öğrencilerim olduğunuzu anlayacaktır" (Yuhanna 13:35).

"İsa, 'Yol, gerçek ve yaşam Ben'im' dedi. 'Benim aracılığım olmadan Baba'ya kimse gelemez'" (Yuhanna 14:6).

"İsa, 'Filipus' dedi, 'Bunca zamandır sizinle birlikteyim. Beni daha tanımadın mı? Beni görmüş olan, Baba'yı görmüştür. Sen nasıl, 'Bize Baba'yı göster' diyorsun?'" (Yuhanna 14:9).

"Onları gerçekle kutsal kıl. Onları gerçekle kutsal kıl. Senin sözün gerçektir" (Yuhanna 17:17).

"İsa şarabı tadınca, 'Tamamlandı!' dedi ve başını eğerek ruhunu teslim etti" (Yuhanna 19:30).

"İsa, 'Beni gördüğün için mi iman ettin?' dedi. 'Görmeden iman edenlere ne mutlu!'" (Yuhanna 20:29).

Kısa Özet: Yuhanna'nın Müjdesi, Mesih'in Tanrılığını göstermek ve hizmetini örneklemek için sadece yedi mucize seçer. Bu işaretler ve anlatımların bazıları sadece Yuhanna'da bulunur. Yuhanna'nın Müjdesi, dört Müjde içinde en teolojik olanıdır ve sık sık da diğer Müjdeler'de sözü edilen olayların ardındaki nedenleri bildirir. Kutsal Ruh'un yaklaşmakta olan ve Mesih'in göğe alınmasından sonra artacak hizmeti hakkında çok şey paylaşır. Yuhanna'nın Müjdesi'nde tekrar edilen konuları gösteren sık sık kullandığı bazı sözcükler vardır: iman etmek, tanık, Yardımcı, yaşam-ölüm, ışık-karanlık, (İsa'nın "Benim" sözlerinde olduğu şekliyle) Benim ve sevgi.

Yuhanna'nın Müjdesi, Mesih'i doğumundan itibaren değil, "başlangıçtan" beri Tanrı olarak, yaratılışın her yönünü gerçekleştiren (1:1-3) ve lekesiz kurban Kuzusu olarak günahlarımızı silmek için (Yuhanna 1:29) daha sonra beden alıp insan olan (1:14) "Söz" (Logos) olarak tanıtır. Yuhanna, İsa'nın Mesih olduğunu gösteren ruhsal konuşmaları seçer (4:26) ve insanların O'nun çarmıhta bizim yerimize ölmesi aracılığıyla nasıl kurtulduğunu açıklar (3:14-16). Yahudi önderlerini düzelterek (2:13-16); Şabat günü insanları iyileştirerek ve Tanrı'ya ait bazı özelliklerin Kendisinde olduğunu söyleyerek onları tekrar tekrar kızdırır (5:18; 8:56-59; 9:6,16; 10:33). İsa öğrencilerini yaklaşmakta olan ölümüne ve onların Kendisinin dirilişi ve göğe alınışından sonra yapacakları hizmete hazırlar (Yuhanna 14-17). Bundan sonra O'na Kurtarıcısı olarak güvenen herkes kurtulabilsin diye (Yuhanna 3:14-16) çarmıhta bizim yerimize gönüllü olarak ölerek (10:15-18) günah borcumuzu tamamen öder (19:30). Bundan sonra ölümden dirilerek öğrencilerinin en şüphecisini bile Kendisinin Tanrı ve Efendi olduğuna ikna eder (20:24-29).

Bağlantılar: Yuhanna'nın İsa'yı, Eski Antlaşma'nın Tanrısı olarak resmetmesi, İsa'nın yedi "Benim" bildirisinde çok kesin olarak vurgulanmıştır. İsa, Tanrı'nın tıpkı İsrailliler'i çölde beslemek için gökten man sağladığı gibi (Mısır'dan Çıkış 16:11-36). halkının ruhlarını beslemek için sağladığı "Yaşam Ekmeği"dir (Yuhanna 6:35). İsa "Dünyanın Işığı"dır (Yuhanna 8:12), Tanrı'nın Eski Antlaşma'da halkına vaat ettiği Işıktır (Yeşaya 30:26, 60:19-22) ve bunun nihai yerine gelişi Kuzu Mesih'in Işığı olacağı Yeni Yeruşalim'de gerçekleşecektir (Vahiy 21:23). "Benim" bildirilerinin iki tanesi, İsa'dan "İyi Çoban" ve "Koyunların Kapısı" olarak söz eder. İsa'dan Eski Antlaşma'nın Tanrısı olduğuyla ilgili açık ayetler şunlardır: İsrail'in Çobanı (Mezmur 23:1, 80:1; Yeremya 31:10; Hezekiel 34:23) ve koyun ağılının tek Kapısı, yani kurtuluşun tek yolu olması.

Yahudiler, dirilişe inanıyordu ve hatta bu doktrini İsa'yı Kendisine karşı kullanabilecekleri bildiriler yaptırmaya çalışarak kullandılar. Ama Lazar'ın mezarında, "Diriliş ve yaşam Ben'im" sözleri (Yuhanna 11:25) onları çok şaşırtmış olmalıydı. Diriliş ve yaşam ve ölüm üzerindeki güce sahip kişi olduğunu iddia ediyordu. Tanrı'nın Kendisinden başka kimse böyle bir şeyi iddia edemezdi. Aynı şekilde, "Yol, gerçek ve yaşam" olduğu iddiası da (Yuhanna 14:6) O'nu açıkça Eski Antlaşma'yla bağlantılıyordu. İsa, Yeşaya 35:8'de hakkında peygamberlik edilen "Kutsal Yol"dur; "gerçek"in kendisi olan İsa, Zekeriya 8:3'de "Sadık Kent"i kurmuştur, Yeruşalim'deyken ve Müjde'nin gerçekleri orada İsa ve elçileri tarafından bildirildiğinde ve "Yaşam" olarak Tanrı, yaşamın Yaratıcısı, beden alıp insan olan Tanrı olduğunu doğrular (Yuhanna 1:1-3). İsa son olarak "gerçek Asma" olarak (Yuhanna 15:1, 5) Kendisini birçok Eski Antlaşma ayetinde kendilerine Rab'bin bağı denilen İsrail ulusuyla özdeşleştirir. İsrail'in bağının gerçek Asması olarak Kendini, "gerçek İsrail"in, Kendisine imanla gelen herkesin Rabbi olarak bildirir, "Çünkü İsrail soyundan gelenlerin hepsi İsrailli sayılmaz" (Romalılar 9:6).

Pratik Uygulama: Yuhanna'nın Müjdesi, amacı olan müjdecilik için çok yararlı bilgiler içermeyi sürdürür (Yuhanna 3:16, birçokları tarafından doğru bir şekilde anlaşılmadığı halde en çok bilinen ayettir) ve müjdeci Kutsal Kitap çalışmalarında sık sık kullanılır. İsa ile Nikodim ve kuyunun başındaki kadın arasındaki kaydedilmiş görüşmelerde (3-4 bölümler), İsa'nın kişisel müjdecilik modelinden çok şey öğrenebiliriz. Ölümünden önce öğrencilerine söylediği teselli edici sözler (14:1-6,16, 16:33) ve 17'ci bölümde inanlılar için ettiği "başkâhinsel duası," ölüm Mesih'teki sevdiklerimizi aldığında hâlâ büyük birer teselli kaynağıdır. Yuhanna'nın Mesih'in Tanrılığı hakkındaki öğretileri (1:1-3,14; 5:22-23; 8:58; 14:8-9; 20:28, vb.) İsa'nın tamamen Tanrı olduğunu inkâr eden bazı tarikatların sahte öğretilerine karşılık vermekte çok yararlıdır.

EnglishYeni Antlaşma İncelemesiTürkçe anasayfaya dön

Yuhanna'nın Müjdesi Kitabı
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries