settings icon
share icon

İbraniler Kitabı

Yazar: Bazıları, İbraniler Kitabı'nı, elçi Pavlus'un yazılarına dahil ettiği halde, yazarın tam olarak kim olduğu bilinmemektedir. Pavlus'un diğer eserlerinde var olan alışılmış selamı burada yer almamaktadır. Buna ek olarak, bu mektubun yazarının Mesih İsa'nın görgü tanığı olan başkalarının sağladığı bilgilere dayanmış olması (2:3) yazarının Pavlus olduğunu şüpheli kılmaktadır. Bazıları yazarın Luka olduğunu söyler; diğerleri İbraniler'in Apollos, Barnaba, Silas, Filipus ya da Akvila ve Priskilla tarafından yazılmış olabileceğini önerir. Kalemi tutan insan eli kimin olursa olsun, tüm Kutsal Yazılar'ın ilahi yazarı Tanrı'nın Kutsal Ruhu (2. Timoteos 3:16); bu yüzden İbraniler Kutsal Kitap'ın diğer altmış beş kitabının sahip olduğu aynı kanonik yetkiyle konuşur.

Yazılış Tarihi: İlk kilise atalarından Klement, İ.S. 95. yılında İbraniler Kitabı'ndan alıntı yapmıştır. Ancak, mektubun yazıldığı sırada Timoteos'un hayatta oluşu gibi dahili kanıtlar ve Yeruşalim'in İ.S. 70 yılında yıkılışıyla Eski Antlaşma kurban sisteminin sonunun geldiğini gösteren hiçbir kanıt olmaması, kitabın İ.S. 65 sıralarında yazıldığını göstermektedir.

Yazılma Amacı: Christian Research Institute'ün [Hristiyan Araştırma Enstitüsü] kurucusu ve Kingdom of the Cults [Tarikatların Krallığı] adlı satış rekorları kıran kitabın yazarı merhum Dr. Walter Martin, her zamanki şakacı haliyle, İbraniler Kitabı'nın bir İbrani tarafından diğer İbraniler'e, İbraniler'in İbraniler gibi davranmaya son vermesini söylemek için yazıldığı gibi bir espri yapmıştı. Gerçekten de, ilk Yahudi inanlıların birçoğu, artmakta olan zulümden kurtulmak için Yahudiliğin tören ve ayinlerine dönmekteydi. O zaman bu mektup, o zulüm gören Hristiyanlar'a İsa Mesih'in lütfunda devam etmeleri için bir teşvik mektubudur.

Anahtar Ayetler: İbraniler 1:1-2: "Tanrı eski zamanlarda peygamberler aracılığıyla birçok kez çeşitli yollardan atalarımıza seslendi. Bu son çağda da her şeye mirasçı kıldığı ve aracılığıyla evreni yarattığı kendi Oğlu'yla bize seslenmiştir."

İbraniler 2:3: "Bu denli büyük kurtuluşu görmezlikten gelirsek nasıl kurtulabiliriz?..." İbraniler 4:14-16: "Tanrı Oğlu İsa gökleri aşan büyük başkâhinimiz olduğu için açıkça benimsediğimiz inanca sımsıkı sarılalım. Çünkü başkâhinimiz zayıflıklarımızda bize yakınlık duyamayan biri değildir; tersine, her alanda bizim gibi denenmiş, ama günah işlememiştir. Onun için Tanrı'nın lütuf tahtına cesaretle yaklaşalım; öyle ki, yardım gereksindiğimizde merhamet görelim ve lütuf bulalım."

İbraniler 11:1: "İman, umut edilenlere güvenmek, görünmeyen şeylerin varlığından emin olmaktır."

İbraniler 12:1-2: "İşte çevremizi bu denli büyük bir tanıklar bulutu sardığına göre, biz de her yükü ve bizi kolayca kuşatan günahı üzerimizden sıyırıp atalım ve önümüze konan yarışı sabırla koşalım. Gözümüzü imanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı İsa'ya dikelim. O kendisini bekleyen sevinç uğruna utancı hiçe sayıp çarmıhta ölüme katlandı ve şimdi Tanrı'nın tahtının sağında oturuyor."

Kısa Özet: İbraniler Kitabı, Mesih'e iman edenler, Mesih'le ilgili gerçekleri bilen ve zihinsel olarak kabul eden iman etmeyenler ve Mesih'i çekici bulan ancak nihai olarak O'nu reddeden iman etmeyenler olmak üzere üç ayrı gruba hitap eder. Hangi parçada hangi gruba hitap edildiğini anlamak önemlidir. Bunu yapamamak, Kutsal Yazılar'ın geri kalan kısmıyla tutarsız sonuçlara varmamıza neden olabilir.

İbraniler'in yazarı, sürekli olarak Mesih'in hem kişiliğinin ve hem de hizmet işinin üstünlüğünden söz eder. Eski Antlaşma'nın yazılarında Yahudiliğin ayin ve törenlerinin simgesel olarak Mesih'in gelişine işaret ettiğini anlıyoruz. Yani, Yahudiliğin ayinleri gelecek olan şeylerin gölgeleriydi. İbraniler bize, Mesih İsa'nın sadece bir dinin sunabileceği her şeyden daha iyi olduğunu söyler. İsa Mesih'in kişiliği, işi ve hizmetiyle kıyaslandığında dinin bütün şatafatlı resmi törenleri silik kalır. O zaman bu güçlü ve etkili bir biçimde yazılmış olan mektubun konusu, Rabbimiz İsa'nın üstünlüğüdür.

Bağlantılar: Temeli Levili kâhinlik olan Eski Antlaşma, Yeni Antlaşma'nın belki başka hiçbir yerinde İbraniler Kitabı'nda olduğu kadar açık ve belirgin değildir. İbraniler'in yazarı sürekli olarak Eski Antlaşma kurban sisteminin yetersizliklerini, Mesih'in kusursuzluğu ve bütünlüğüyle kıyaslar. Yeni Antlaşma olan İncil, Eski Antlaşmanın talep ettiği sürekli kurbanlar ve insan bir kâhin tarafından yılda bir kez sunulan günah için kefaret yerine, Mesih (İbraniler 10:10) ve Mesih'te olan herkes için Tanrı'nın tahtına bir kalemde, kesin olarak doğrudan erişim sağlar.

Pratik Uygulama: Temel Hristiyan doktrini bakımından zengin olan İbraniler'e Mektup, bizlere aynı zamanda büyük zorluklar ve olumsuz koşullara karşın azimle yollarına devam eden Tanrı'nın "iman kahramanları" hakkında teşvik edici örnekler de verir (İbraniler 11). Tanrı'nın İman Listesi'nin üyeleri, Tanrı'nın koşulsuz kesinliği ve mutlak güvenilirliği konusuna bol bol kanıt sağlar. Aynı şekilde, şartlarımız ne olursa olsun, Tanrı'nın Eski Antlaşma kutsallarının yaşamlarında yaptıklarını derin düşünerek O'nun zengin vaatlerine tam güveni koruyabiliriz.

İbraniler'in yazarı inanlılara bol bol cesaret verir ama dikkat etmemiz gereken beş ciddi uyarı vardır. İhmal tehlikesi (İbraniler 2:1-4), imansızlık tehlikesi (İbraniler 3:7–4:13), ruhsal bakımdan olgunlaşmama tehlikesi (İbraniler 5:11–6:20), dayanmama tehlikesi (İbraniler 10:26-39) ve doğuştan var olan Tanrı'yı reddetme tehlikesi (İbraniler 12:25-29). Böylece bu parlak eserde, büyük bir doktrin zenginliği, tazeleyici bir teşvik pınarı ve Hristiyan yaşamımızda tembelliğe karşı sağlam ve pratik uyarılar buluyoruz. Ama dahası var, çünkü İbraniler'de imanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı olan Rabbimiz İsa Mesih'in (İbraniler 12:2) görkemli bir şekilde sunulan portresini de buluyoruz.

EnglishYeni Antlaşma İncelemesiTürkçe anasayfaya dön

İbraniler Kitabı
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries