settings icon
share icon

Yahuda Kitabı

Yazar: Yahuda 1, kitabın yazarının Yakup'un kardeşlerinden biri olan Yahuda olduğunu bildirir. İsa'nın Yakup adlı bir üvey kardeşi de olduğundan bu, büyük bir olasılıkla İsa'nın üvey kardeşi Yahuda'dan söz etmektedir (Matta 13:55). Yahuda büyük bir olasılıkla alçakgönüllülük ve Mesih'e olan saygısından ötürü kendisini İsa'nın kardeşi olarak tanıtmamıştır.

Yazılış Tarihi: Yahuda Kitabı, 2. Petrus Kitabı'yla yakından bağlantılıdır. Yahuda'nın yazıldığı tarih, Yahuda'nın 2. Petrus'tan içerik kullanıp kullanmadığına ya da Petrus'un 2. Petrus Kitabı'nı yazarken Yahuda'dan izin alıp almadığına bağlıdır. Yahuda Kitabı, İ.S. 60-80 yılları arasında yazılmıştır.

Yazılma Amacı: Yahuda Kitabı, zamanın sonu, kilise çağının sonu için yazılmış olduğundan günümüzde bizler için önemli bir kitaptır. Kilise çağı, Pentikost Günü başlamıştır. Tamamı büyük dinden dönmeye adanmış tek kitap Yahuda Kitabı'dır. Yahuda, kötü işlerin dinden dönmenin kanıtı olduğunu yazar. Bizlere, buğdayların arasında deliceler olduğundan, imanı savunmayı öğütler. Kilisede sahte peygamberler bulunmaktadır ve kutsallar tehlikededir. Yahuda, günümüz Hristiyanı için yazılmış olan, kısa ama önemli bir kitaptır.

Anahtar Ayetler: Yahuda 3: "Sevgili kardeşlerim, size ortak kurtuluşumuzla ilgili yazmaya çok gayret ettim. Bu arada sizi kutsallara ilk ve son kez emanet edilen iman uğrunda mücadeleye özendirmek için yazma gereğini duydum."

Yahuda 17-19: "Ama siz, sevgili kardeşlerim, Rabbimiz İsa Mesih'in elçileri tarafından önceden söylenen sözleri anımsayın. Size demişlerdi ki, 'Dünyanın son günlerinde alay edenler, tanrısızlığa yönelip kendi tutkularına göre yaşayanlar olacaktır.' Bunlar bölücü, insan doğasıyla sınırlı, Kutsal Ruh'tan yoksun kişilerdir."

Yahuda 24-25: "Kurtarıcımız tek Tanrı, sizi düşmekten alıkoyacak, büyük sevinç içinde lekesiz olarak yüce huzuruna çıkaracak güçtedir. Yücelik, ululuk, güç ve yetki Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla bütün çağlardan önce, şimdi ve bütün çağlar boyunca Tanrı'nın olsun! Amin."

Kısa Özet: 3'cü ayete göre, Yahuda kurtuluşumuz hakkında yazmak istiyordu ancak mektubunun konusunu imanı savunmak olarak değiştirmişti. Bu iman, Mesih tarafından öğretilen, daha sonra elçilere aktarılan Hristiyan doktrinin tümünü kapsar. Yahuda sahte öğretmenler hakkında uyarıda bulunduktan sonra (4-16 ayetler) bizlere ruhsal savaşta nasıl başarılı olabileceğimiz hakkında öğüt verir (20-21 ayetler). Burada, bu son zamanlarda yaşarken kabul edip izlememizin iyi olacağı bilgelik bulunmaktadır.

Bağlantılar: Yahuda Kitabı, Mısır'dan Çıkış (ayet 5); İblis'in asiliği (ayet 6); Sodom ve Gomora (ayet 7); Musa'nın ölümü (ayet 9); Kayin (ayet 11); Balam (ayet 11); Korah (ayet 11); Hanok (14, 15 ayetler) ve Adem (ayet 14) dahil Eski Antlaşma'nın birçok kaynakla doludur. Yahuda'nın, Sodom ve Gomora, Kayin, Balam ve Korah gibi iyi bilinen tarihsel örnekler kullanması, Yahudi Hristiyanlar'a gerçek iman ve itaatin gerekliliğini hatırlatıyordu.

Pratik Uygulama: Bizler tarihin eşsiz bir zamanında yaşıyoruz ve bu kısa kitap bizleri zamanında sonunda yaşamanın birçok zorluklarına karşı donatmaya yardımcı olabilir. Günümüz Hristiyan'ı, eğer Tanrı Sözü'nü iyi bilmiyorsak bizi çok kolayca kandırabilecek olan sahte doktrinlere karşı tetikte olmalıdır. Müjde'yi korumak ve savunmak için onu iyi bilmemiz ve yaşamımızın değişmesiyle kanıtlanan Mesih'in Rabliğini kabul etmemiz gerekir. Gerçek iman her zaman Mesih benzerliğinde davranışlar yansıtır. Mesih'teki hayatımız, imanı uygulamaya koyan Yüce Yaratıcı ve Baba'nın yetkisine dayanan kendi kalbimizdeki bilgiyi yansıtmalıdır. O'nunla o kişisel ilişkiye ihtiyacımız vardır, ancak o zaman O'nun sesini, başka birini izlemeyecek şekilde, çok iyi tanırız.

EnglishYeni Antlaşma İncelemesiTürkçe anasayfaya dön

Yahuda Kitabı
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries