settings icon
share icon

Yakup Kitabı

Yazar: Bu mektubun yazarı kendisine aynı zamanda Adil Yakup da denilen ve İsa Mesih'in kardeşi olduğu düşünülen Yakup'tur (Matta 13:55; Markos 6:3). Yakup, İsa Mesih'in ölümden dirilmesine kadar inanlı olmamıştı (Yuhanna 7:3-5) (Elçilerin İşleri 1:14; 1 Korintliler 15:7; Galatyalılar 1:19). Yeruşalim kilisesinin önderi olmuş ve kendisinden ilk kez topluluğun direği olarak söz edilmiştir (Galatyalılar 2:9).

Yazılış Tarihi: Büyük bir olasılıkla İ.S. 45 kadar erken bir zamanda, İ.S. 50 yılında gerçekleşen ilk Yeruşalim Konseyi'nden önce yazılmış olan Yakup Kitabı, herhalde İncil'in en eski kitabıdır. Tarihçi Yosefus'a göre, Yakup yaklaşık olarak İ.S. 62 yılında şehit edilmiştir.

Yazılma Amacı: Bazıları, bu mektubun Pavlus'un iman hakkındaki öğretisi hakkındaki fazlasıyla istekli bir yoruma yanıt olarak yazıldığını düşünür. Antinomiyanizm adı verilen bu uç görüş, Mesih'te kişinin Eski Antlaşma yasasının bütününden, tüm yasacılıktan, tüm seküler yasalardan ve bir toplumun tüm ahlak kurallarından özgür olduğunu savunur. Yakup Kitabı, tüm uluslara dağılmış olan Yahudi Hristiyanlar'a hitaben yazılmıştı (Yakup 1:1). Bu mektuptan nefret eden ve ona "saman mektup" adını veren Martin Luther, Yakup'un işler konusundaki öğretisinin Pavlus'un iman konusundaki öğretisinin aksini iddia etmek yerine onu tamamladığını anlamamıştı. Pavlus'un öğretileri, Tanrı'nın önünde aklanmamıza yoğunlaştığı halde, Yakup'un öğretileri bu aklanmayı örnekleyen işlere yoğunlaşır. Yakup, Yahudiler'e onları bu yeni Hristiyan inancında büyümekte devam etmeye teşvik etmek için yazıyordu. Yakup, iyi işlerin, Ruh'la dolu kişilerden doğal olarak akacağını vurgular ve kişinin hayatında Pavlus'un Galatyalılar 5:22-23'de tanımladığı Ruh'un meyveleri görülmüyorsa onun kurtaran imana sahipliğini sorgular.

Anahtar Ayetler:

Yakup 1:2-3: "Kardeşlerim, çeşitli denemelerle yüz yüze geldiğinizde bunu büyük sevinçle karşılayın. Çünkü bilirsiniz ki, imanınızın sınanması dayanma gücünü yaratır."

Yakup 1:19: "Sevgili kardeşlerim, şunu aklınızda tutun: Herkes dinlemekte çabuk, konuşmakta yavaş, öfkelenmekte de yavaş olsun."

Yakup 2:17-18: "Bunun gibi, tek başına eylemsiz iman da ölüdür. Ama biri şöyle diyebilir: 'Senin imanın var, benimse eylemlerim.'

Eylemlerin olmadan sen bana imanını göster, ben de sana imanımı eylemlerimle göstereyim." Yakup 3:5: "Bunun gibi, dil de bedenin küçük bir üyesidir, ama büyük işlerle övünür. Düşünün, küçücük bir kıvılcım koca bir ormanı tutuşturabilir."

Yakup 5:16b: "Doğru kişinin yalvarışı çok güçlü ve etkilidir."

Kısa Özet: Yakup Kitabı, gerçek din aracılığıyla imanla yaşamanın (1:1-27), gerçek iman (2:1-3:12) ve gerçek bilgeliğin (3:13-5:20) ana hatlarını verir. Bu kitap, İsa'nın Matta 5-7'de yer alan Dağdaki Vaazi'yle dikkat çekecek bir paralel oluşturur. Yakup ilk bölüme, imanla yaşamanın genel özelliklerini tanımlayarak başlar. İkinci bölümde ve üçüncü bölümün başlangıcında sosyal adalet ve hareket halindeki iman konularını ele alır. Bundan sonra dünyadan gelen bilgelikle Tanrı'dan gelen bilgeliği arasındaki farkı kıyaslayıp karşılaştırır ve bizden kötülükten vazgeçip Tanrı'ya yaklaşmamızı ister. Yakup, kendileri için istif eden ve kendilerine güvenen zenginleri özellikle sert bir şekilde azarlar. Mektubunu, inanlılara acı çekerken sabırlı olmak, birbirleri için dua edip birbirlerine bakmak ve paydaşlık aracılığıyla imanımızı desteklemek için teşvikle sonlandırır.

Bağlantılar: Yakup Kitabı, imanla işler arasındaki ilişkinin nihai tanımıdır. Musa'nın Yasası ve onun işler sistemi, Yakup'un kendilerine yazdığı Yahudi Hristiyanlar'ın hayatında o kadar yer etmişti ki, Yakup kimsenin yasanın işleriyle aklanmadığı gibi zor bir gerçeği açıklamak için epey zaman harcamıştır. Onlara, tüm çeşitli yasaları yerine getirmek için ellerinden gelen her şeyi yapsalar bile, bunu yapmanın imkânsız olduğunu ve yasanın her dediğini yerine getirse de tek konuda ondan sapan kişinin bütün Yasa'ya karşı suçlu olduğunu bildirir (Yakup 2:10).

Pratik Uygulama: Yakup Kitabı'nda İsa Mesih'in sadık izleyicileri olmaya, bunu sadece sözlerde bırakmayıp hayatımızda gerçekleştirmekle ilgili bir teşvik görüyoruz. İman yaşayışımız Tanrı Sözü bilgisi hakkında bir artış gerektirdiği halde, Yakup bizlere orada durmamayı tembihler. Yakup sadece 108 ayette 60 tane zorunluluk sunduğundan birçok Hristiyan bu mektup konusunda zorlanır. İsa'nın Dağdaki Vaazi'nde söylediği gerçeklere odaklanır ve bizleri İsa'nın öğrettiklerini yerine getirmeye motive eder.

Bu mektup aynı zamanda, kişinin Hristiyan olup hayatında doğruluk meyveleri sergilemeden günah içinde yaşamaya devam etmesinin mümkün olduğu düşüncesine de son verir. Böyle bir "iman"ın, haklarında "inanıyor ve titriyorlar" dediği cinlerle paylaşıldığını bildirir (Yakup 2:19). Ancak böyle bir "iman," gerçek kurtaran imana her zaman eşlik eden işlerle doğrulanmadığından kurtaramaz. İyi işler kurtuluşun nedeni değil, sonucudur.

EnglishYeni Antlaşma İncelemesiTürkçe anasayfaya dön

Yakup Kitabı
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries