settings icon
share icon

Luka'nın Müjdesi Kitabı

Yazar: Luka'nın Müjdesi, yazarının kim olduğunu açıkça bildirmez. Luka 1:1-4 ve Elçilerin İşleri 1:1-3'den hem Luka, hem de Elçilerin İşleri'ni, aynı yazarın büyük bir olasılıkla yüksek mevki sahibi bir Romalı olan "Sayın Teofilos"a hitaben yazdığı açıktır. Kilisenin en erken zamanlarından beri geleneksel anlatım, hem bir doktor, hem de elçi Pavlus'un yakın bir yoldaşı olan Luka'nın hem Luka, hem de Elçilerin İşleri kitaplarını yazdığıdır (Koloseliler 4:14; 2.Timoteos 4:11). Bu da Luka'nın Kutsal Yazılar'ın Yahudi olmayan tek yazarı olduğunu gösterir.

Yazılış Tarihi: Luka'nın Müjdesi büyük bir olasılıkla İ.S. 58-65 yılları arasında yazılmıştır.

Yazılma Amacı: Diğer iki sinoptik müjde olan Matta ve Markos'ta olduğu gibi, bu kitabın da amacı, Rab İsa Mesih'i ve O'nun, "yapıp öğretmeye başladığı her şeyi... yukarı alındığı güne dek olanları" bildirmektir (Elçilerin İşleri 1:1-2). Luka'nın müjdesi eşsizdir çünkü tarihi, Luka'nın medikal düşüncelerine uygun ve sık sık da diğer anlatımlarda yer almayan ayrıntıları titizlikle ve "sırasıyla yazar" (Luka 1:3). Luka'nın Büyük Doktor'un yaşamını anlatımı, O'nun, Yahudi olmayanlar, Samiriyeliler, kadınlar, çocuklar, vergi toplayıcıları, günahkârlar ve İsrail'de toplum dışına itilmiş kabul edilenlere hizmeti ve merhametini vurgular.

Anahtar Ayetler: Luka 2:4-7: "Böylece Yusuf da, Davut'un soyundan ve torunlarından olduğu için Celile'nin Nasıra Kenti'nden Yahudiye bölgesine, Davut'un kenti Beytlehem'e gitti. Orada, hamile olan nişanlısı Meryem'le birlikte yazılacaktı. Onlar oradayken, Meryem'in doğurma vakti geldi ve ilk oğlunu doğurdu. Onu kundağa sarıp bir yemliğe yatırdı. Çünkü handa yer yoktu."

Luka 3:16, "Yahya ise hepsine şöyle yanıt verdi: 'Ben sizi suyla vaftiz ediyorum, ama benden daha güçlü Olan geliyor. Ben O'nun çarıklarının bağını çözmeye bile layık değilim. O sizi Kutsal Ruh'la ve ateşle vaftiz edecek.'"

Luka 4:18-19, 21: "'Rab'bin Ruhu üzerimdedir. Çünkü O beni yoksullara Müjde'yi iletmek için meshetti. Tutsaklara serbest bırakılacaklarını, körlere gözlerinin açılacağını duyurmak için, ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak ve Rab'bin lütuf yılını ilan etmek için Beni gönderdi.' Dinlediğiniz bu Yazı bugün yerine gelmiştir."

Luka 18:31-32: "İsa, Onikiler'i bir yana çekip onlara şöyle dedi: 'Şimdi Yeruşalim'e gidiyoruz. Peygamberlerin İnsanoğlu'yla ilgili yazdıklarının tümü yerine gelecektir. O, öteki uluslara teslim edilecek. O'nunla alay edecek, O'na hakaret edecekler; üzerine tükürecek ve O'nu kamçılayıp öldürecekler. Ne var ki O, üçüncü gün dirilecek.'"

Luka 23:33-34: "Kafatası denilen yere vardıklarında İsa'yı, biri sağında öbürü solunda olmak üzere, iki suçluyla birlikte çarmıha gerdiler. İsa, 'Baba, onları bağışla' dedi. 'Çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar.'"

Luka 24:1-3: "Kadınlar haftanın ilk günü, sabah çok erkenden, hazırlamış oldukları baharatı alıp mezara gittiler. Taşı mezarın girişinden yuvarlanmış buldular. Ama içeri girince Rab İsa'nın cesedini bulamadılar."

Kısa Özet: Şimdiye kadar yazılmış en güzel kitap adı verilen Luka, İsa'nın anne babasını; kuzeni Vaftizci Yahya'nın doğumunu; Meryem ve Yusuf'un İsa'nın bir yemlikte doğduğu Beytlehem'e yolculuğunu ve Mesih'in Meryem aracılığıyla soyağacını anlatarak başlar. İsa'nın halka hizmeti, kaybolan oğul, zengin adam ve Lazar ve İyi Samiriyeli anlatımlarıyla O'nun kusursuz merhametini ve bağışlamasını ortaya koyar. Birçokları, tüm insansal sınırları aşan bu önyargısız sevgiye inanırken, birçok başka kişi, özellikle de din önderleri, İsa'nın iddialarının doğruluğunu tartışır ve onlara karşı çıkar. Mesih'in düşmanları O'nun çarmıhta öldürülmesini isterken O'nun izleyicileri, O'nun öğrencisi olmanın bedelini önceden hesaplamaya teşvik edilir. Sonunda İsa ele verilir, mahkemesi görülür, hüküm giyer ve çarmıha gerilir. Ancak mezar O'nu içinde tutamaz! Dirilişi, kayıpları arayıp kurtarma hizmetinin devamı hakkında güvence verir.

Bağlantılar: Luka, Yahudi olmadığından, gösterdiği Eski Antlaşma kaynak ayetler, Matta'nın Müjdesi'ne kıyasla daha azdır ve Luka'nın anlatımında yer alan Eski Antlaşma ayetlerinin çoğu, İsa'nın söylediği sözlerdedir. İsa, Eski Antlaşma'yı, İblis'in saldırılarına karşı savunma olarak "Yazılmıştır" diyerek yanıtlamak (Luka 4:1-13); Kendisinin vaat edilen Mesih olduğunu tanımlamak (Luka 4:17-21); Ferisiler'e Yasa'yı yerine getiremeyişlerini ve bir Kurtarıcı'ya ihtiyaçlarını hatırlatmak (Luka 10:25-28, 18:18-27) ve Kendisini tuzağa düşürüp oyuna getirmeye çalıştıklarında kafalarını karıştırmak (Luka 20) için kullanmıştır

Pratik Uygulama: Luka, bizim için merhametli Kurtarıcımız'ın çok güzel bir portresini çizer. İsa, fakirlere ve ihtiyaç içinde olanlara karşı ilgisiz değildi; hatta onlar O'nun hizmetinin ana odağıydı. İsa'nın zamanında İsrail, çok sınıf gözeten bir toplumdu. Zayıf ve mağdurlar hayattaki kaderlerini değiştirmek için gerçekten güçsüzdü ve "Tanrı'nın Egemenliği size yaklaştı" mesajına özellikle açıktılar (Luka 10:9). Bu mesaj, etrafımızda onu işitmeye çok ihtiyacı olanlara taşımamız gereken bir mesajdır. Ruhsal ihtiyaç görece zengin ülkelerde bile, hatta özellikle onlarda daha çok büyüktür. Hristiyanlar'ın İsa'nın örneğini izlemeleri ve kurtuluş müjdesini ruhsal bakımdan fakir ve ihtiyaç içindeki insanlara taşımaları gerekir. Tanrı'nın egemenliği yakındır ve zaman her gün kısalmaktadır.

EnglishYeni Antlaşma İncelemesiTürkçe anasayfaya dön

Luka'nın Müjdesi Kitabı
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries