settings icon
share icon

1. Petrus Kitabı

Yazar: 1. Petrus 1:1, 1. Petrus Kitabı'nın yazarının elçi Petrus olduğunu bildirir.

Yazılış Tarihi: 1. Petrus Kitabı, muhtemelen İ.S. 60 ila 65 yılları arasında yazılmıştır.

Yazılma Amacı: 1. Petrus, Petrus'un antik dünyanın her yerine yayılmış olan ve yoğun bir zulüm altında olan inanlılara yazdığı bir mektuptur. Zulmün ne olduğunu anlayan biri varsa, o da Petrus'tu. Tanrı Sözü'nü bildirdiğinden ötürü dayak yemiş, tehdit edilmiş, cezalandırılmış ve hapse atılmıştı. İtaatkâr ve zaferli bir yaşam yaşamak için acılık duymadan, umudunu kaybetmeden ve büyük bir imanla dayanmak için ne gerektiğini biliyordu. Mesaj, İsa'ya bu diri umut bilgisiydi ve izlenecek örnek de Mesih'in örneğiydi.

Anahtar Ayetler: 1. Petrus 1:3, "Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı ve Babası'na övgüler olsun. Çünkü O büyük merhametiyle yeniden doğmamızı sağladı. İsa Mesih'i ölümden diriltmekle bizi yaşayan bir umuda, çürümez, lekesiz, solmaz bir mirasa kavuşturdu."

1. Petrus 2:9, "Ama siz seçilmiş soy, Kral'ın kâhinleri, kutsal ulus, Tanrı'nın öz halkısınız. Sizi karanlıktan şaşılası ışığına çağıran Tanrı'nın erdemlerini duyurmak için seçildiniz."

1. Petrus 2:24, "Bizler günah karşısında ölelim, doğruluk uğruna yaşayalım diye, günahlarımızı çarmıhta kendi bedeninde yüklendi. O'nun yaralarıyla şifa buldunuz."

1. Petrus 5:8-9, "Ayık ve uyanık olun. Düşmanınız İblis kükreyen aslan gibi yutacak birini arayarak dolaşıyor. Dünyanın her yerindeki kardeşlerinizin de aynı acıları çektiğini bilerek imanda sarsılmadan İblis'e karşı direnin."

Kısa Özet: Bu zulüm zamanı çok acımasız olduğu halde, Petrus bunun aslında bir sevinme zamanı olduğunu ortaya koyar. Kurtarıcıları Mesih onlar için acı çektiği gibi, onların da Mesih uğruna acı çekmeyi bir ayrıcalık saymaları gerektiğini söyler. Bu mektup, Petrus'un İsa'yla kişisel deneyimlerinden ve Elçilerin İşleri kitabındaki vaazlarından söz eder. Petrus, İblis'in her Hristiyan'ın büyük düşmanı olduğunu ancak Mesih'in gelecekte geri döneceği güvencesinin umudu teşvik ettiğini onaylar.

Bağlantılar: Petrus'un Eski Antlaşma yasası ve peygamberlerini bilmesi, çeşitli Eski Antlaşma ayetlerini, İsa Mesih'in yaşamı ve işinin ışığında açıklayabilmesini sağlamıştır. 1. Petrus 1:16'da, Levililer 11:44'den alıntı yapar: "Kutsal olun, çünkü ben kutsalım." Ama bundan önce, kutsallığa yasayı yerine getirerek değil, Mesih'e iman edenlerin hepsine verilen lütuf aracılığıyla erişildiğini söyler (ayet 13). Petrus ayrıca, Yeşaya 28:16 ve Mezmur 118:22'de söz edilen "köşe taşı"nı, Yahudiler tarafından itaatsizlikleri ve inançsızlarından ötürü reddedilen Mesih olarak açıklar. Ek Eski Antlaşma ayetlerine, günahsız Mesih (1. Petrus 2:22 / Yeşaya 53:9) ve Tanrı'nın gücü aracılığıyla kutsal yaşamın bereketler getirmesini bildiren öğütler de dahildir (1. Petrus 3:10:12; Mezmur 34:12-16; 1 Petrus 5:5; Süleyman'ın Özdeyişleri 3:34).

Pratik Uygulama: Sonsuz yaşam güvencesi tüm Hristiyanlar'a verilmiştir. Mesih'le özdeşleşmenin bir yolu da çektiği acıları paylaşmaktır. Bizim için bu, bizim dindarlık tasladığımızı ya da kendimizi başka insanlardan üstün görerek onları aşağıladığımızı söyleyenlerin hakaret ve karalamalarına katlanmak olacaktır. Bu, Mesih'in bizim için çarmıhta çektiklerine kıyasla çok küçük bir şeydir. Bilip inandığınız şeyleri savunun ve dünya ve İblis size zarar vermeyi hedeflediklerinde sevinin.

EnglishYeni Antlaşma İncelemesiTürkçe anasayfaya dön

1. Petrus Kitabı
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries