settings icon
share icon

1. Korintliler Kitabı

Yazar: 1. Korintliler 1:1, kitabın yazarının elçi Pavlus olduğunu bildirir.

Yazılış Tarihi: 1. Korintliler Kitabı, İ.S. 55 yılı sıralarında yazılmıştır.

Yazılma Amacı: Korint'teki kiliseyi elçi Pavlus kurmuştur. Elçi Pavlus, kiliseden ayrıldıktan birkaç yıl sonra, Korint kilisesi hakkında rahatsız edici bazı raporlar duymuştur. Gurur doluydular ve cinsel ahlaksızlığı hoş görüyorlardı. Ruhsal armağanlar hatalı bir şekilde kullanılıyordu ve anahtar bazı Hristiyan doktrinler hakkında yanlış anlamalar hızla yayılıyordu. Elçi Pavlus, Korintliler'e ilk mektubunu, Korint kilisesini onun temeli olan İsa Mesih'e döndürmeye çabasıyla yazmıştır.

Anahtar Ayetler: 1. Korintliler 3:3: "Çünkü hâlâ benliğe uyuyorsunuz. Aranızda kıskançlık ve çekişme olması, benliğe uyduğunuzu, öbür insanlar gibi yaşadığınızı göstermiyor mu?"

1. Korintliler 6:19-20: "Bedeninizin, Tanrı'dan aldığınız ve içinizdeki Kutsal Ruh'un tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Kendinize ait değilsiniz. Bir bedel karşılığı satın alındınız; onun için Tanrı'yı bedeninizde yüceltin."

1. Korintliler 10:31: "Sonuç olarak, ne yer ne içerseniz, ne yaparsanız, her şeyi Tanrı'nın yüceliği için yapın."

1. Korintliler 12:7: "Herkesin ortak yararı için herkese Ruh'u belli eden bir yetenek veriliyor."

1. Korintliler 13:4-7: "Sevgi sabırlıdır, sevgi şefkatlidir. Sevgi kıskanmaz, övünmez, böbürlenmez. Sevgi kaba davranmaz, kendi çıkarını aramaz, kolay kolay öfkelenmez, kötülüğün hesabını tutmaz. Sevgi haksızlığa sevinmez, gerçek olanla sevinir. Sevgi her şeye katlanır, her şeye inanır, her şeyi umut eder, her şeye dayanır."

1. Korintliler 15:3-4: "Aldığım bilgiyi size öncelikle ilettim: Kutsal Yazılar uyarınca Mesih günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve Kutsal Yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi."

Kısa Özet: Korint kilisesi bölünmelerden ötürü rahatsızdı. Korint'teki inanlılar belirli ruhsal önderlere sadık gruplar olarak bölünüyorlardı (1. Korintliler 1:12; 3:1-6). Pavlus, Korintli inanlılara Mesih'e adanmışlıklarından ötürü birleşmelerini öğütlemişti (1. Korintliler 3:21-23). Kilisedeki birçok insan ahlaksız bir ilişkiyi esasen onaylıyordu (1. Korintliler 5:1-2). Pavlus onlara bu kötü adamı kiliseden kovmalarını buyurdu (1. Korintliler 5:13). Korintli inanlılar birbirlerini mahkemeye veriyorlardı (1. Korintliler 6:1-2). Pavlus, Korintliler'e Hristiyan tanıklıklarına zarar vermek yerine haksızlığa uğramanın daha iyi olacağını öğretti (1. Korintliler 6:3-8).

Pavlus, Korint kilisesine evlilik ve bekârlık (bölüm 7), putlara sunulan yemekler (8 ve 10'cu bölümler), Hristiyan özgürlüğü (bölüm 9), kadınların başlarını örtmesi (1. Korintliler 11:1-16), Rab'bin Sofrası (1. Korintliler 11:17-34), ruhsal armağanlar (12-14 bölümler) ve diriliş (bölüm 15) hakkında öğretilerde bulunmuştur. Pavlus, 1. Korintliler Kitabı'nı, Korintli inanlıların kendisine sorduğu soruları yanıtlayarak ve kabul etmiş oldukları yakışıksız davranışları ve hatalı inançları ele alarak organize etti.

Bağlantılar: Pavlus, 1. Korintliler Kitabı'nın 10'cu bölümünde, Korintli inanlıların özgürlüklerini kötüye kullanmaları ve kendilerine fazla güvenmelerinin akılsızlığını göstermek için çölde dolaşan İsrailoğulları'nın öyküsünü kullanır. Pavlus, Korintliler'i özdenetimsizliklerinden ötürü daha yeni uyarmıştı (1 Korintliler 9:24-27). İsrailoğulları'nın, Tanrı'nın Kızıldeniz'i ortadan ikiye ayırması gökten inen man adlı yiyeceği sağlaması ve kayadan su çıkartması gibi mucizelerini ve kendilerine nasıl baktığını görmelerine karşın, özgürlüklerini kötüye kullanıp Tanrı'ya asilik ettikleri ve ahlaksızlık ve putperestliğe düştüklerini tanımlayarak sözlerine devam eder. Pavlus, Korint kilisesine İsrailliler'in örneğine dikkat edip kötü arzular ve cinsel ahlaksızlıktan (6-8 ayetler) ve Mesih'i sınayıp söylenmekten uzak durmalarını (9-10 ayetler) öğütler. Bkz. Sayılar 11:4, 34, 25:1-9; Mısır'dan Çıkış 16:2, 17:2, 7.

Pratik Uygulama: Korint kilisesinin uğraştığı sorunlar ve soruların birçoğu günümüzdeki kilisede de var olmayı sürdürmektedir. Günümüzde kiliseler hâlâ bölünmeler, ahlaksızlık ve ruhsal armağanların kullanımı konularında zorluk çekmektedirler. 1. Korintliler Kitabı, günümüz kilisesine yazılmış olabilirdi ve Pavlus'un uyarına kulak verip onları kendimize mal etmemiz iyi olur. 1. Korintliler kitabı azarlamalar ve düzeltmeler içermesine karşın, dikkatimizi olması gereken yere, yani Mesih'e döndürür. Birçok sorunun yanıtı gerçek Hristiyan sevgisidir (bölüm 13). Bizi ayırıp bölen ve yenen şeylerin çaresi, 15'ci bölümde bildirildiği üzere Mesih'in dirilişini doğru bir şekilde anlamak ve böylece kendi dirilişimizi anlamaktır.

EnglishYeni Antlaşma İncelemesiTürkçe anasayfaya dön

1. Korintliler Kitabı
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries