settings icon
share icon

Koloseliler Kitabı

Yazar: Koloseliler Kitabı'nın ana yazarı elçi Pavlus'tur (Koloseliler 1:1). Timoteos'un da katkısı olduğu bildirilmiştir (Koloseliler 1:1).

Yazılış Tarihi: Koloseliler Kitabı, büyük bir olasılıkla İ.S. 58-62 yılları arasında yazılmıştır.

Yazılma Amacı: Koloseliler Kitabı, Hristiyan hayatının her alanını ele alan bir mini etik kursudur. Pavlus bu mektupta, bireysel yaşamdan ev ve aileye, işten başkalarına nasıl davranmamız gerektiği gibi konudan konuya geçer. Bu kitabın konusu, Rabbimiz İsa Mesih'in her alanda ihtiyaçlarımızı karşılamakta yeterliliğidir.

Anahtar Ayetler: Koloseliler 1:15-16, "Görünmez Tanrı'nın görünümü, bütün yaratılışın ilk doğanı O'dur. Nitekim yerde ve gökte, görünen ve görünmeyen her şey –tahtlar, egemenlikler, yönetimler, hükümranlıklar– O'nda yaratıldı. Her şey O'nun aracılığıyla ve O'nun için yaratıldı."

Koloseliler 2:8, "Dikkatli olun! Mesih'e değil de, insanların geleneğine, dünyanın temel ilkelerine dayanan felsefeyle, boş ve aldatıcı sözlerle kimse sizi tutsak etmesin."

Koloseliler 3:12-13, "Öyleyse, Tanrı'nın kutsal ve sevgili seçilmişleri olarak yürekten sevecenliği, iyiliği, alçakgönüllülüğü, sabrı, yumuşaklığı giyinin. Birbirinize hoşgörülü davranın. Birinizin ötekinden bir şikâyeti varsa, Rab'bin sizi bağışladığı gibi, siz de birbirinizi bağışlayın."

Koloseliler 4:5-6, "Sizden olmayanlara karşı bilgece davranın. Fırsatı değerlendirin. Sözünüz tuzla terbiye edilmiş gibi her zaman lütufla dolu olsun. Böylece herkese nasıl karşılık vermek gerektiğini bileceksiniz."

Kısa Özet: Koloseliler, özellikle Kolose'de ortaya çıkan ve kilisenin varlığına tehlike oluşturan sapkın öğretiyi yenmek için yazılmıştı. Pavlus'a ne söylenildiğini bilmediğimiz halde, bu mektup onun bu duruma verdiği yanıttı.

Pavlus'un yanıtını temel alarak Mesih konusunda (gerçek insanlığı ve O'nun tamamen Tanrı olduğunu kabul etmemek gibi) kusurlu bir görüşü ele almakta olduğunu tahmin edebiliriz. Pavlus ayrıca sünnet ve gelenekler gibi "Yahudi" vurgusuna da karşı çıkıyor görünmektedir (Koloseliler 2:8-11; 3:11). Ele alınan sapkın öğreti, ya bir Yahudi-Gnostisizmi ya da Yahudi çileciliği ve Grek (Stoik?) felsefenin bir karışımıydı. Pavlus, çok başarılı bir şekilde bize Mesih'in yeterliliğini göstermektedir.

Koloseliler Kitabı, Mesih'in Tanrılığı ve sahte felsefeler hakkında doktrinsel öğretilerin yanı sıra (1:15-2:23), Hristiyanlar'ın, arkadaşlar ve konuşma dahil, davranışları konusunda pratik öğütler içerir (3:1-4:18).

Bağlantılar: Tüm ilk kiliselerde olduğu gibi, Kolose'deki kilisede de var olan Yahudi yasacılığı Pavlus için büyük bir endişe kaynağıydı. İşlerden ayrı olarak lütuf yoluyla kurtuluş kavramı öylesine radikaldi ki, Eski Antlaşma yasasıyla büyümüş olanlar onu anlamakta çok zorlanıyorlardı. Bunun sonucu olarak, yasacılar arasında bu yeni inanca yasadan belirli şartlar ekleme konusunda sürekli bir çaba vardı. Bunların arasında Hristiyanlığa iman eden Yahudiler'in bazılarının hâlâ gerçekleştirdiği sünnet şartı önde geliyordu. Pavlus bu hatayı, Mesih gelmiş olduğu için bedenin sünnet edilmesinin artık gerekli olmadığını bildirdiği Koloseliler 2:11-15'te ele aldı. Onunki, Eski Antlaşma yasasının törensel ayinlerini artık gereksiz kılan bedenin değil yüreğin sünnetiydi (Yasa'nın Tekrarı 10:16, 30:6; Yeremya 4:4, 9:26; Elçilerin İşleri7:51; Romalılar 2:29).

Pratik Uygulama: Pavlus, birçok alanı ele aldığı halde, günümüzde bizim için temel uygulama, Mesih'in hem kurtuluşumuz, hem de kutsallaştırılmamız için yaşamlarımızda tam ve bütün bir şekilde yeterli olmasıdır. Yasacılık ve sapkın öğretilerin ince ve sinsi biçimleriyle yoldan çıkarılmamak için Müjde'yi bilmeli ve anlamalıyız. Mesih'in Rab ve Kurtarıcı olarak merkeziliğini azaltacak herhangi bir sapmaya karşı tetikte olmalıyız. Kutsal Kitap'la aynı derecede yetkiye sahip olduğu iddia edilen kitaplar kullanarak Kendisini gerçekle eşitleyen ya da kurtuluşta insansal çabalarla Tanrı'nın gerçekleştirdiğini birleştiren herhangi bir "din"den uzak durulmalıdır. Diğer dinler Hristiyanlık'la birleştirilemez ya da ona eklenemez. Mesih bize ahlaksal davranışlar hakkında mutlak standartlar verir. Hristiyanlık bir din değil, bir ailedir, bir yaşam biçimi ve bir ilişkidir. İyi işler, sevaplar, astroloji, okültizm ve yıldız falları bize Tanrı'nın yollarını göstermez. Sadece Mesih bize Tanrı'nın yollarını gösterir. Tanrı'nın isteği, Kendisinin bize aşk mektubu olan Kendi Sözü'nde bildirilmiştir; onu iyice öğrenmeliyiz!

EnglishYeni Antlaşma İncelemesiTürkçe anasayfaya dön

Koloseliler Kitabı
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries