settings icon
share icon

1. Timoteos Kitabı

Yazar: 1. Timoteos Kitabı, elçi Pavlus tarafından yazılmıştır (1. Timoteos 1:1).

Yazılış Tarihi: 1. Timoteos Kitabı, İ.S. 62-66 yılları sıralarında yazılmıştır.

Yazılma Amacı: Pavlus, Timoteos'a Efes kilisesinin ve muhtemelen Asya ilindeki başka kiliselerin işlerini denetleme sorumluluğunda teşvik etmek için yazmıştır (1. Timoteos 1:3). Bu mektup gözetmenler atama işinin temelini verir (1. Timoteos 3:1-7) ve insanları kilisedeki görevlere atma konusunda yol gösterim sağlar (1. Timoteos 3:8-13). 1. Timoteos, özde kilise organizasyonu ve yönetimi konusunda bir önderlik el kitabıdır.

Anahtar Ayetler: 1. Timoteos 2:5, "Çünkü tek Tanrı ve Tanrı'yla insanlar arasında tek aracı vardır. O da insan olan ve kendisini herkes için fidye olarak sunmuş bulunan Mesih İsa'dır."

1. Timoteos 2:12, "Kadının öğretmesine, erkeğe egemen olmasına izin vermiyorum; sakin olsun."

1. Timoteos 3:1-3, "İşte güvenilir söz: Bir kimse gözetmen olmayı gönülden istiyorsa, iyi bir görev arzu etmiş olur. Ancak gözetmen ayıplanacak bir yanı olmayan, tek karılı, ölçülü, sağduyulu, saygın, konuksever, öğretmeye yetenekli biri olmalı.3 Şarap düşkünü, zorba olmamalı; uysal, kavgadan ve para sevgisinden uzak olmalı."

1. Timoteos 4:9-10, "Bu güvenilir ve her bakımdan kabule layık bir sözdür. Bunun için emek veriyor, mücadele ediyoruz. Çünkü umudumuzu bütün insanların, özellikle iman edenlerin Kurtarıcısı olan diri Tanrı'ya bağladık."

1. Timoteos 6:12, "İman uğrunda yüce mücadeleyi sürdür. Sonsuz yaşama sımsıkı sarıl. Bunun için çağrıldın ve birçok tanık önünde yüce inancı açıkça benimsedin."

Kısa Özet: Bu, Pavlus'un, işinde kendisine yardımcı olan genç vaiz Timoteos'a ilk yazdığı mektuptur. Timoteos, Grek'ti. Annesi Yahudi, babası Grek'ti. Pavlus, Timoteos için sadece bir mentor ve önder olmaktan daha fazlasıydı, ona bir baba gibiydi ve Timoteos da Pavlus için bir oğul gibiydi (1. Timoteos 1:2). Pavlus, mektubuna Timoteos'a sahte öğretmenler ve sahte doktrinler konusunda tetikte olmasını teşvik ederek başlar. Ancak mektubun büyük bir kısmı vaizin davranışlarının nasıl olmasıyla ilgilidir. Pavlus Timoteos'a, tapınma (bölüm 2) ve kilise için olgun önderler geliştirme konusunda öğretide bulunur (bölüm 3). Mektubun büyük bir kısmı vaizlerin davranışları, sahte öğretmenler hakkında uyarılar ve kilisenin günah işleyen üyeler, dullar, ihtiyarlar ve kölelere karşı sorumluluğunu ele alır. Pavlus, mektup boyunca Timoteos'a ödün vermemesi, azimle devam etmesi ve çağrısına sadık kalması için cesaret verir.

Bağlantılar: 1. Timoteos kitabında Eski Antlaşma'yla ilginç bir bağlantı, Pavlus'un, kilise gözetmenlerini "iki kat saygıya" layık sayılmaları ve yanlış bir şey yapmakla suçlandıklarında saygıya layık olmaları gerektiğiyle ilgili olarak yaptığı aktarmadır (1. Timoteos 5:17-19). Yasa'nın Tekrarı 24:15, 25:4 ve Levililer 19:13 bir işçiye hak ettiği parayı vermek ve bunu zamanında yapmak gerekliliğinden söz eden ayetlerdir. Musa'nın Yasası'nın bir kısmı, bir insana suçlama yapılırken iki ya da üç tane tanık olmasını talep ediyordu (Yasa'nın Tekrarı 19:15). Timoteos'un çobanlık yaptığı kiliselerdeki Yahudi Hristiyanlar bu Eski Antlaşma bağlantılarını çok iyi bilirlerdi.

Pratik Uygulama: İsa Mesih, Pavlus tarafından Tanrı ile insan arasındaki aracı (1. Timoteos 2:5), Kendisine inanan herkesin Kurtarıcısı olarak sunulmuştur. O kilisenin Rabbi'dir ve Timoteos O'na, O'nun Kilisesi'nde çobanlık yaparak hizmet etmektedir. Böylece, Pavlus'un "öz oğlum" dediği Timoteos'a ilk mektubunun ana uygulamasını görmekteyiz. Pavlus, Timoteos'a Kilise doktrini, Kilise önderliği ve Kilise yönetimi hakkında öğretide bulunur. Bizler de günümüzde yerel inanlılar topluluğunu yönetirken aynı öğretileri kullanabiliriz. Aynı şekilde, bir önderin işi ve hizmeti, bir gözetmenin nitelikleri ve bir kilise görevlisinin yeterlilikleri, günümüzde de, Timoteos'un zamanında olduğu kadar önemlidir. Pavlus'un Timoteos'a ilk mektubu, yerel kiliseyi yönetmek, denetlemek ve ona çobanlık etmek konularında bir talimat kitabıdır. Bu mektuptaki talimatlar Mesih'in kilisesindeki her önder ya da gelecekteki önder için geçerlidir ve günümüze de Pavlus'un zamanına olduğu kadar uygundur. Bu kitap, kiliselerinde önderlik rollerine çağrılmamış olanlar için de pratiktir. Mesih'in her izleyicisi imanı savunmalı ve sahte öğretilerden uzak durmalıdır. Her inanlı Kutsal Kitap öğretilerinden ödün vermemeli ve Mesih'i azimle izlemeye devam etmelidir.

EnglishYeni Antlaşma İncelemesiTürkçe anasayfaya dön

1. Timoteos Kitabı
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries