settings icon
share icon

3. Yuhanna Kitabı

Yazar: 3. Yuhanna Kitabı, yazarının ismini doğrudan bildirmez. Kilisenin ilk günlerinden itibaren geleneksel olarak yazarın elçi Yuhanna olduğuna inanılır. Bu mektubun, Rab'bin Yuhanna adındaki başka bir öğrencisi tarafından yazılmış olmasının mümkün olduğunu düşünen bazıları, ara sıra bazı şüphelerini dile getirmişlerse de, tüm kanıtlar yazarın Yuhanna olduğuna işaret eder.

Yazılış Tarihi: 3. Yuhanna Kitabı muhtemelen Yuhanna'nın diğer mektupları olan 1. ve 2. Yuhanna ile yaklaşık olarak aynı zamanda, yani büyük bir olasılıkla İ.S. 85-95 sıralarında yazılmıştır.

Yazılma Amacı: Yuhanna'nın bu üçüncü mektubu yazmasının üç amacı vardı. İlk olarak sevgili iş arkadaşı Gayus'u, Mesih'in Müjdesi'ni bildirmek için bir yerden bir yere giden gezici mesajcılara konukseverlik hizmetinde övmek ve teşvik etmek için yazar. İkinci olarak, Asya ilindeki kiliselerden birini ele geçirmiş olan diktatör bir önder ve davranışları elçinin ve Müjdesi'nin savunduğu her şeyin karşıtı olan Diotrefis adlı kişiyi uyarır ve davranışlarını kınar. Üçüncü olarak, herkesin değerli biri olduğu hakkında tanıklık ettiği Dimitrios'un örneğini över.

Anahtar Ayetler: 3. Yuhanna 4: "Benim için, çocuklarımın gerçeğin izinden yürüdüklerini duymaktan daha büyük bir sevinç olamaz!"

3. Yuhanna 11: "Sevgili kardeşim, kötüyü değil, iyiyi örnek al. İyilik yapan kişi Tanrı'dandır. Kötülük yapansa Tanrı'yı görmemiştir."

Kısa Özet: Yuhanna, Efes yakınlarındaki bir şehirde zengin ve saygın biri olan Mesih'te çok sevdiği bu kardeşe, genelde olduğu gibi gerçeği kuvvetle vurgulayarak yazmaktadır. Gayus'un, görevleri Müjde'yi birçok yere götürmek olan mesajcılarına, onları ister tanısın, ister tanımasın, bakmasını ve konukseverliğini çokça över. Yuhanna ona iyilik yapmaya devam etmesini ve Diotrefis'in örneğinde olduğu gibi, kötülüğü taklit etmemesini tembihler. Bu adam Asya ilindeki bir kilisenin önderliğini üstlenmişti ve Yuhanna'nın bir elçi olarak yetkisini kabul etmeyi istememesinin yanı sıra, mektuplarını almayı ve gösterdiği yola itaat etmeyi de reddetmişti. Ayrıca Yuhanna hakkında kötü iftiralarda bulunmuş ve Yuhanna'nın mesajcılarına destek ve konukseverlik gösteren üyeleri aforoz etmişti. Mektubunu sonlandırmadan önce ayrıca hakkında harika raporlar işittiği Dimitrios'un örneğini de över.

Bağlantılar: Eski Antlaşma'da, yabancılara konukseverlik gösterme kavramı hakkında bol bol örnek bulunmaktadır. İsrail'de konukseverliğe, yabancıları eve alçakgönüllü ve lütufkâr bir şekilde kabul edip onlara yiyecek, kalacak yer ve koruma sağlamak dahildi (Yaratılış 18:2-8, 19:1-8; Eyüp 31:16-23, 31-32). Buna ek olarak, Eski Antlaşma öğretisi, İsrailliler'i, Tanrı'nın konukseverliğine bağımlı, dışlanmış bir halk (Mezmur 39:12) ve Tanrı'yı da, onları Mısır'dan kurtarıp, çölde besleyip giydirerek ihtiyaçlarını lütufkâr bir şekilde sağlayan olarak resmeder (Mısır'dan Çıkış 16; Yasa'nın Tekrarı 8:2-5).

Pratik Uygulama: Yuhanna, her zaman olduğu gibi, Müjde'nin gerçeğinde yaşamanın önemini vurgular. Hristiyan kardeşlerimize konukseverlik, destek ve teşvik, İsa'nın öğretilerinin ana ilkelerinden biridir ve Gayus da belli ki bu hizmetin harika bir örneğiydi. Biz de, (gerçek inanlılar olduğundan emin olduğumuz sürece) ziyaret etmekte olan müjdeciler, vaizler ve yabancılara sadece kiliselerimizi değil, evlerimizi de açarak her ne tür destek ve teşvike ihtiyaçları varsa bunları kendilerine sunarak, aynısını yapabildiğimiz her seferinde yapmalıyız.

Ayrıca sadece, sözleri ve davranışları Müjde'ye uygun olanların örneğini izleme konusunda her zaman dikkatli ve Diotrefis gibi davranışları İsa'nın öğrettiklerinden uzak olanlar konusunda bilinçli olacak kadar ayırt edici olmalıyız.

EnglishYeni Antlaşma İncelemesiTürkçe anasayfaya dön

3. Yuhanna Kitabı
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries