settings icon
share icon

Vahiy Kitabı

Yazar: Vahiy 1:1,4,9 ve 22:8, Vahiy Kitabı'nın yazarının elçi Yuhanna olduğunu kesin olarak bildirir.

Yazılış Tarihi: Vahiy Kitabı, büyük bir olasılıkla İ.S. 90-95 yılları arasında yazılmıştır.

Yazılma Amacı: İsa Mesih'in vahyi, Yuhanna'ya Tanrı tarafından, "yakın zamanda olması gereken olayları kullarına göstermesi için" verilmişti. Bu kitap gelecek olan şeyler hakkında sırlarla doludur. Dünyanın kesinlikle son bulacağı ve yargının da kesin olduğu hakkındaki nihai uyarıdır. Bize, cennet ve kaftanlarını beyaz tutanları bekleyen tüm yüceliklere bir anlık bir bakış sağlar. Vahiy Kitabı bizi, tüm "vay"larıyla büyük sıkıntı zamanından ve iman etmeyen herkesin sonsuzluğu göğüsleyeceği nihai ateşten geçirir. Kitap, İblis'in düşüşünü ve o ve meleklerinin kaçınılmaz sonunu tekrarlar. Bizlere cennetteki tüm yaratıklar ve meleklerin görevleri ve Yeni Yeruşalim'de sonsuza dek İsa'yla birlikte yaşayacak olan kutsallarla ilgili vaatler gösterilir. Yuhanna gibi, Vahiy Kitabı'nda okuduklarımızı tanımlayacak sözcükleri bulmamız zordur.

Anahtar Ayetler: Vahiy 1:19, "Bunun için gördüklerini, şimdi olanları ve bundan sonra olacakları yaz."

Vahiy 13:16-17, "Küçük büyük, zengin yoksul, özgür köle, herkesin sağ eline ya da alnına bir işaret vurduruyordu. Öyle ki, bu işareti, yani canavarın adını ya da adını simgeleyen sayıyı taşımayan ne bir şey satın alabilsin, ne de satabilsin."

Vahiy 19:11, "Bundan sonra göğün açılmış olduğunu, beyaz bir atın orada durduğunu gördüm. Binicisinin adı Sadık ve Gerçek'tir. Adaletle yargılar, savaşır."

Vahiy 20:11, "Sonra büyük, beyaz bir taht ve tahtta oturanı gördüm. Yerle gök önünden kaçtılar, yok olup gittiler."

Vahiy 21:1, "Bundan sonra yeni bir gökle yeni bir yeryüzü gördüm. Çünkü önceki gökle yeryüzü ortadan kalkmıştı. Deniz de yoktu artık."

Kısa Özet: Vahiy Kitabı'nda, bize Mesih'in dönüşünden ve yeni gök ve yeni yeryüzünden önceki son günleri bildiren bol sayıdaki görümlerin renkli tanımları yer alır. Vahiy Kitabı, Asya İli'ndeki yedi kiliseye mektuplarla başlar. Bundan sonra, yeryüzüne dökülen bir dizi tahribatı; canavarın işareti olan "666"yı; doruk oluşturan Armageddon Savaşı'nı; İblis'in bağlanmasını; Rab'bin egemenliğini; Büyük Beyaz Adalet Tahtı ve Tanrı'nın sonsuz kentinin nasıl olduğunu bildirir. İsa Mesih'le ilgili peygamberlikler yerine gelmiştir ve kitabın sonunda O'nun Rab olarak çağrılması, O'nun yakında döneceği hakkında bizlere güvence verir.

Bağlantılar: Vahiy Kitabı, Eski Antlaşma'yla başlayarak zamanın sonuyla ilgili peygamberliklerin sonuncusudur. Daniel 9:27'de sözü edilen mesih-karşıtı, Vahiy Kitabı'nın 13'cü bölümünde iyice açıklanmıştır. Kutsal Kitap'ta, gelecekle ilgili yazılara Vahiy Kitabı'dan başka örnekler, Daniel 7-12 bölümler, Yeşaya 24-27 bölümler, Hezekiel 37-41 bölümler ve Zekeriya 9-14 bölümlerdir. Bütün bu peygamberlikler Vahiy Kitabı'nda toplanmıştır.

Pratik Uygulama: Siz Mesih'i Kurtarıcınız olarak kabul ettiniz mi? Eğer ettiyseniz, Tanrı'nın yeryüzünü, Vahiy Kitabı'nda tanımlandığı şekliyle yargılamasından korkacak bir şeyiniz yoktur. Yargıç bizden yanadır. Son yargı başlamadan önce, dostlarımıza ve komşularımıza, Tanrı'nın Mesih'teki sonsuz yaşamı sunusuna tanıklık etmemiz gerektir. Bu kitaptaki olaylar gerçektir. Başkalarının geleceğimiz hakkındaki sevincimizi fark etmesi ve o yeni ve görkemli kentte bize katılmayı istemesi için yaşamlarımızı buna inanıyormuş gibi yaşamalıyız.

EnglishYeni Antlaşma İncelemesiTürkçe anasayfaya dön

Vahiy Kitabı
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries