settings icon
share icon

Kilise Hakkındaki Sorular

Kilise nedir?

Kilisenin amacı nedir?

Hristiyanlıkta vaftiz ne önem taşıyor?

Rab’bin Sofrası’nın / Hıristiyan Komünyonu’nun önemi nedir?

Kiliseye gitmek neden önemlidir?

Şabat hangi gündür, Cumartesi mi, Pazar mı? Hıristiyanlar’ın Şabat gününü yerine getirmeleri gerekir mi?

Organize dine inanmam için bir neden var mı?

Kadınlar pastör ya da vaiz görevine atanabilir mi?

Kutsal Kitap’a göre ayrılma nedir?

Kutsal Kitap kilise disiplini / aforoz hakkında ne der?

Kutsal Kitap kilisenin yönetim şekli hakkında ne der?

Kutsal Kitap kilisenin büyümesi hakkında ne der?

Neden bu kadar çok Hristiyan mezhep var?

Hristiyanlık’ta neden bu kadar çok farklı yorum var?

Neden bu kadar çok müjdeci Hristiyan lider skandallara karışıyor?

Hristiyanlık tarihi nedir?

“1 Timoteos 3:2’deki “tek karılı” sözü ne anlama gelir? Boşanmış bir adam önder, ihtiyar ya da gözetmen olarak hizmet edebilir mi?”?

Doğru vaftiz biçimi hangisidir?

Tanrı Hristiyanlar’ın Şabat’ı tutmalarını şart koşar mı?

Evrensel kiliseyle yerel kilise arasındaki fark nedir?

Tanrı günümüzde kilisede elçiler ve peygamberler görevini geri getiriyor mu?

Bir insanın komünyon alabilmesinden önce vaftiz gerekli midir?

Hristiyan ibadetinin anlamı nedir?

Kilisedeki ihtilaflar nasıl ele alınmalıdır?

Kilise kurmak nedir?

Bir kilise aldığı ondalıkların yüzde 10’unu ondalık olarak vermeli midir?

Tapınma kilisede ne ölçüde öncelik olmalıdır?

Kutsal Kitap, Hristiyan’ın kilise konfirmasyonu hakkında ne der?

Kilise görevlilerinin kilisedeki görevleri nelerdir?

Bir ihtiyarın kilisedeki görevleri nelerdir?

Hristiyan kadınlar başlarını örtmeli midir?

Kilisede müzik aletleri kullanmamız gerekiyor mu?

İsa nasıl bizim Şabat Dinlenmemiz olmaktadır?

Boşanmış bir kadınla evlenen bir erkek kilise önderliğinde hizmet edebilir mi?

Hükümler ile kutsal ayinler arasındaki fark nedir?

Vaizlerimize itaat etmemiz gerekiyor mu?

Günümüzde kilisede peygamberler var mıdır?

Ben Kutsal Kitap’a uygun olmayan bir şekilde vaftiz edildim. Yeniden vaftiz edilmem gerekiyor mu?

Matta 16:18’deki kaya nedir?

Komünyon için şarap mı, yoksa üzüm suyu mu kullanılmalıdır?

Kadınlar kilisede görevli olarak hizmet edebilirler mi?

Kadınlar kilisede gözetmen olarak hizmet edebilirler mi?

Kadınların kilisede sessiz kalmaları mı lazımdır?

Kutsal Kitap’a gerçekten uygun bir tapınma toplantısının öğeleri nelerdir?Türkçe anasayfaya dön

Kilise Hakkındaki Sorular
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries