settings icon
share icon
Soru

Kilisede müzik aletleri kullanmamız gerekiyor mu?

Yanıt


Yeni Antlaşma’da inanlıların tapınmak için bir araya geldiği tüm örneklerde, müzik aletlerinin kullandığının bildirildiği bir tek örnek yoktur. Günümüzdeki kiliselerin çoğu her türlü müzik aleti kullanır ama bazıları hiç kullanmaz. Kilisenin müzik aletleri kullanma konusunda bir örneği olmaması, bazılarının kilisede müzik aletleri kullanılmaması, bunun yerine ilahilerimizin akapella şeklinde söylenmesi gerektiğine inanmalarına yol açmıştır.

Kilise bir Yeni Antlaşma kavramı olduğu halde, Eski Antlaşma’da Tanrı halkının müzik aletleri kullanmasına bakmalıyız. Eski Antlaşma’da müzik aletleri kesinlikle kullanılmıştı. Hatta bazı ayetlerde müzik aletlerinin kullanımı buyrulmuştu: “Çalgıya başlayın, tef çalın, tatlı sesli lir ve çenk çınlatın” (Mezmur 81:2; 98:5; 150:4 ile karşılaştırın). Mezmurların birkaçının (örneğin, Mezmur 4:1; 55:1; 67:1; 76:1) yanı sıra Habakkuk’un ezgisinin (Habakkuk 3:19) “telli çalgılarla” çalınması tasarlanmıştır. Müzik aletlerinin tapınmaya eşlik etmesi çok yaygındı. Davut, Levililer’in önderlerine “kardeşlerinden çenk, lir ve zil gibi çalgılar eşliğinde yüksek sesle sevinçli ezgiler okuyacak ezgiciler atamalarını söyledi” (1. Tarihler 15:16); hatta dört bin Levili, müzik aleti çalmaları üzere ayrılmışlardı (1. Tarihler 23:5).

Kilisede müzik aletlerinin kullanılmaması gerektiğine inanan Hristiyanlar Eski Antlaşma’da müzik aletlerinin kullanıldığını kabul ederler ancak haklı olarak Eski Antlaşma örneklerinin Yeni Antlaşma kilisesi uygulamalarını belirlemediğini de bildirirler. Yeni Antlaşma altında, inanlının “müzik aletinin” insan sesi olduğunu vurgularlar. Eski Antlaşma tapınağı insan bedeninin “diri tapınağı”na yol verdiği gibi (1. Korintliler 6:19), tapınak müziğinin eski “mekanik” müzik aletleri de insan sesinin “diri” Kutsal Ruh’la dolu müzik aletine yer vermiştir.

Öyleyse müzik aletleri kullanan kiliseler Tanrı’nın isteğinin dışında mı hareket ediyorlar? Buna yanıt verirken, önce birkaç önemli şeyi hatırlamalıyız: Önce, kilise uygulaması için bize yol gösteren kilise gelenekleri, kilise atalarının yazıları ve modern kültür değil, sadece Kutsal Yazılar olmalıdır.

İkinci olarak, Kutsal Yazılar’da doğrudan bir öğreti olmadığında lütuf ve hoşgörü göstermeliyiz. Yeni Antlaşma kilisesinin müzik aletleri kullandığına dair bir örnek var olmayabilir, ama aynı zamanda, Yeni Antlaşma’nın hiçbir yerinde de kilisede müzik aletlerinin kullanımı kınanmamıştır. Kutsal Kitap’ta olmayan kurallar uydurmak doğaldır ama Kutsal Kitap’ın talep etmediği şeyleri talep etmekte ya da Kutsal Kitap’ın yasaklamadığı şeyleri yasaklamakta çok yavaş olmalıyız.

Üçüncü olarak, Kutsal Yazılar’da müzik aletleri kullanan bir kilise örneği olmaması müzik aletleri olmaması gerektiğini söyleyen bir buyruk olduğunu ima etmez. Sessizliği temel alan argümanların hatalı oldukları bilinmektedir. Yeni Antlaşma’nın mekanik müzik aletleri kullanımına yetki vermediğini söylemek, bu müzik aletlerinin kullanımının yanlış olduğunu söylemekle aynı şey değildir. Yeni Antlaşma, kilisenin sunu sepetleri gezdirmesini ya da vitray kullanmak gibi şeyleri de yetkilendirmez, buna karşın bunların “yanlış” olduğunu söyleyebilecek çok az kişi vardır. Belirli bir uygulama konusunda Kutsal Yazılar’da direkt bir “yetkilendirme” olmaması otomatik olarak bir yasak değildir.

Kısaca, Kutsal Kitap kilisede müzik aletlerinin kullanımını ne yasaklar ne de buyurur. Bir kilisenin tapınmada müzik aletleri kullanma özgürlüğü de vardır, kullanmama özgürlüğü de vardır. Bir kilise, müzik aletleri kullanımı konusunda her neye karar verirse versin, diğer kiliseler bunu o kilisenin Rab’be övgüler sunma yolu olarak kabul etmelidir. Müzik aletleriyle birlikte olsun olmasın bizler “yaptığımız her şeyi Tanrı’nın yüceliği için yapmalıyız” (1. Korintliler 10:31).

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Kilisede müzik aletleri kullanmamız gerekiyor mu?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries