settings icon
share icon
Soru

Kilisedeki ihtilaflar nasıl ele alınmalıdır?

Yanıt


Kilisede ihtilafın oluşabileceği birçok alan vardır. Ancak çoğu, inanlılar arasında açık günahtan ötürü ihtilaflar, önderlikle ihtilaflar ve inanlılar arasında ihtilaflar olmak üzere bu üç sınıftan birine girer. Konuların birçoğunun örtüştüğünü ve bu kategorilerden iki ya da daha çoğunu içerdiğini itiraf etmemiz lazımdır.

1. Korintliler 5’de gördüğümüz üzere, açıkça günah işleyenler, kilise için bir ihtilaf oluştururlar. Üyeleri arasında günahı ele almayan kilise daha çok soruna kapıyı açacaktır. Kilise, inanlı olmayanlara karşı yargılayıcı olmaya çağrılmamıştır ancak 1. Korintliler 5:11’de listelenen günahlar gibi günahlar konusunda kilisenin tövbekâr olmayan inanlıları yüzlemesi ve onları eski hallerine getirmesi beklenir: " . . . Kardeş diye bilinirken fuhuş yapan, açgözlü, putperest, sövücü, ayyaş ya da soyguncu olanla arkadaşlık etmeyin, böyle biriyle yemek bile yemeyin.” Bu tür bireyler tövbe etmeye razı olmadıkça kilise tarafından kabul edilmemelidir. Matta 18:15-17 bir inanlıyla yüzleşilmesi ve onun eski konumuna getirilmesinin kesin prosedürünü sağlar. Yüzleşme dikkatle, alçakgönüllülükle ve eski haline getirme hedefiyle yapılmalıdır (Galatyalılar 6:1). Günah işleyen bireyleri sevgi dolu bir şekilde disiplin eden kiliseler, kilise içindeki ihtilafların büyük bir kısmını engelleyecektir.

İnanlılar zaman zaman kilise önderlerinin hareketleri ya da politikalarından memnun olmayabilir. İlk kilise tarihinde gerçekleşen bir olay buna bir örnektir (Elçilerin İşleri 6:1-7). Yeruşalim kilisesindeki bir grup insan elçilere bazı insanlarla gerektiği gibi ilgilenilmediğini söyleyerek şikayette bulunmuşlardı. Bu durumun çaresine bakıldı ve kilise büyüdü (Elçilerin İşleri 6:7). İlk kilise bir ihtilafı, hizmeti geliştirmek için bir fırsat olarak kullanmıştı. Ancak, kiliselerde sorunları ele almak için açık bir süreç olmadığında insanlar kendi platformlarını oluşturmaya yatkındır. Bireyler kilisede kulis ve dedikodu yapmaya ya da hatta “durumdan endişe duyan insanlar”dan bir blok kurmaya bile başlayabilirler. Önderler bencillikten uzak, sevgi dolu çobanlar olarak bu sorunlardan uzak durulmasına yardımcı olabilirler. Önderler, efendiler olmak yerine, hizmetkârlar ve örnekler olmalıdır (1. Petrus 5:1-3). Konularla ilgili sıkıntıya düşen kilise üyeleri önderlere saygı duymalı (İbraniler 13:7, 17), onları suçlamakta yavaş davranmalı (1. Timoteos 5:19) ve başkalarıyla onlar hakkında konuşmak yerine, gerçeği onlara sevgi dolu bir şekilde konuşmalıdırlar (Efesliler 4:15). Bir önderin bir endişeye kayıtsız kaldığı durumlarda, bir birey, herkesin hangi noktada olduğu hakkında hiçbir karışıklık kalmamasını sağlamak için Matta 18:15-17 ‘de koyulan örneği izlemelidir.

Kutsal Kitap bir kilisedeki insanların birbirleriyle çatışmaları olabileceği konusunda uyarıda bulunur. Çatışmaların bazıları gurur ve bencillikten kaynaklanır (Yakup 4:1-10). Bazı çatışmalar, bağışlanmayan suçlardan ötürü oluşabilir (Matta 18:15-35). Tanrı bize herkesle barış içinde yaşamamızı söylemiştir (Romalılar 12:18; Koloseliler 3:12-15). İhtilafları çözümlemek her inanlının sorumluluğudur. Çözüme giden adımlardan bazılarına şunlar dahildir:

1. Minnettar bir yürek geliştirin; mütevazi olun (Galatyalılar 6:1); alçakgönüllü olun (Yakup 4:10); bağışlayıcı olun (Efesliler 4:31,32) ve sabırlı olun (Yakup 1:19,20).

2. İhtilaftaki kendi payınızı değerlendirin—Matta 7:1-5 (başkalarına yardım etmeden önce kendi gözünüzdeki merteği çıkartmanız gereklidir).

3. Endişenizi dile getirmek için başkalarına değil, o bireye gidin—Matta 18:15. Bu, sevgiyle yapılmalıdır (Efesliler 4:15) sadece şikayetinizi dile getirmek ya da duygularınızı dışa dökmek için yapılmamalıdır. Bir kişiyi suçlamak onu savunmaya geçmeye teşvik eder. Bu yüzden, o kişiye saldırmak yerine sorunu ele alın. Böyle yapmanız o kişiye durumu açıklığa kavuşturmak ya da suç için bağışlanma dilemek fırsatını verir.

4. Çözüm konusundaki ilk girişim gereken sonucu gerçekleştirmezse, arabuluculuk yaparak yardımcı olacak başka biriyle devam edin (Matta 18:16). Hedefinizin bir tartışmayı kazanmak olmadığını unutmayın, bunu inanlı kardeşinizle barışmak için yapıyorsunuz. Bu yüzden, ihtilafı çözmenize yardım edebilecek birini seçin.

İhtilafları ele almanın en iyi yolu, bireyler, ilişkiyi düzeltme niyetiyle, dua dolu ve alçakgönüllü bir tutum içinde birbirlerini sevmeye odaklanmasıdır. Yukarıdaki Kutsal Kitap ilkeleri izlendiğinde, bir kilisenin içindeki ihtilafların çoğuyla başa çıkılabilmesi gerektir. Ancak, dışarıdan danışmanlığın yardımcı olabileceği zamanlar da vardır. PeaceMaker Ministries (www.hispeace.org) gibi kaynakları kullanmanızı öneririz

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Kilisedeki ihtilaflar nasıl ele alınmalıdır?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries