settings icon
share icon
Soru

Vaizlerimize itaat etmemiz gerekiyor mu?

Yanıt


Bu soruya en doğrudan hitap eden ayet İbraniler 13:17’dir, “Önderlerinizin sözünü dinleyin, onlara bağlı kalın. Çünkü onlar canlarınız için hesap verecek kişiler olarak sizi kollarlar. Onların sözünü dinleyin ki, görevlerini inleyerek değil –bunun size yararı olmaz– sevinçle yapsınlar.”

Vaizler, insanların kendilerinin paylaştıkları Tanrı’nın öğüdünü dinlemeyişlerine derinden üzülürler. İnsanlar Tanrı Sözü’nü hiçe saydıklarında, bununla sadece kendilerine zarar vermekle kalmazlar, etraflarına da zarar verirler. Gençlerde kendi bilgeliklerine ve kendi yüreklerinin öğüdüne güvenme hatasını yaparak ihtiyarlarının öğüdünü hiçe sayma yatkınlığı vardır. Tanrı yolunda olan bir vaiz, Tanrı’nın Sözü’nden ilkeler paylaşır çünkü Tanrı’ya hizmet etmeyi ve sürüsünü, İsa’nın vaat ettiği bol yaşamı deneyimlemeleriyle sonuçlanacak olan ruhsal yiyecekle beslemeyi ister (Yuhanna 10:10b).

Tanrı yolunda olan bir vaizin tam tersi, sürünün iyiliğiyle ilgilenmek yerine diğerleri üzerinde kontrol ve yönetim sahibi olmayı sürdürmekle ilgilenen ya da Tanrı Sözü’nü etüt etmeyen ve bu yüzden de Tanrı’nın buyrukları yerine insanların buyruklarını öğreten “sahte bir çoban”dır. İsa’nın zamanındaki Ferisiler, “kör kılavuzlar” olmakla suçluydular (Matta 15:14). Elçilerin İşleri, Mektuplar ve Vahiy’de sahte öğretmenler hakkında tekrarlanan uyarılar bulunmaktadır. Bu çıkarcı önderlerin varlığından ötürü, Tanrı’ya itaat etmek için insana itaatsizlik etmemiz gereken zamanlar olabilir (Elçilerin İşleri 4:18-20). Ancak, bir kilise önderine karşı suçlamalar hafife alınarak yapılmamalı ve birden fazla tanık tarafından doğrulanmalıdır (1. Timoteos 5:19).

Tanrı yolundaki vaizlerin değerine paha biçilemez. Bu kişiler genelde çok fazla çalışır ve çok az ücret alırlar. Çok büyük bir sorumluluk taşırlar, çünkü İbraniler 13:17’nin bildirdiği gibi, bir gün Tanrı’nın önünde hizmetlerinin hesabını vermeleri gerekir. Birinci Petrus 5:1-4 vaizlerin diktatör olmaması gerektiğini ve (1. Timoteos 4:16) de alçakgönüllü bir şekilde örnekleri ve sağlam öğretileriyle önderlik etmeleri gerektiğini söyler. Pavlus gibi, çocuklarını bağrına basan bir anne gibi şefkatle davranmaları lazımdır. Tanrı yolunda olan vaizler kendilerini sürüleri için feda etmeye ve şefkatle yönetmeye isteklidirler (1. Selanikliler 2:7-12; Yuhanna 10:11). İçten adanmışlık ve duayla nitelendirilirler (Elçilerin İşleri 6:4) bu şekilde Tanrı’nın gücü ve bilgeliğiyle yönetebilir ve sağlıklı, canlı Hristiyanlar oluşturmak için kiliseye ruhsal yiyecek verebilirler. Bu sözler sizin vaizinizi tasvir ediyorsa ya da ona yakınsa (yeryüzünde kimse kusursuz değildir), o vaiz Tanrı’nın açık öğretilerini bildirirken iki kat saygıya ve itaate layıktır (1. Timoteos 5:17).

Öyleyse soruya yanıt, evet, vaizlerimize itaat etmeliyiz. Onlar için her zaman dua etmeli, Tanrı’dan onlar için bilgelik, alçakgönüllülük, Tanrı’nın sürüsü için sevgi ve bakımlarında olanları korurken Tanrı’nın da onlara koruma bahşetmesini istemeliyiz.

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Vaizlerimize itaat etmemiz gerekiyor mu?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries