settings icon
share icon
Soru

Hristiyan kadınlar başlarını örtmeli midir?

Yanıt


Birinci Korintliler 11:3-16 kadınlar ve baş örtme konusunu ele alır. Ayetlerin bağlamı, Tanrı’nın kurduğu düzene ve “komuta zinciri”ne boyun eğmektir. Bir kadının başındaki “örtü,” Tanrı’nın düzeni, baş oluşu ve yetkisinin bir resmi olarak kullanılmıştır. Bu parçadaki anahtar ayet 1. Korintliler 11:3’dür: “Ama şunu da bilmenizi isterim: Her erkeğin başı Mesih, kadının başı erkek, Mesih’in başı da Tanrı’dır.” Parçanın geri kalan kısmı bu gerçeğin yansıttıklarını ele alır. Otorite sıralaması, Baba Tanrı, Oğul Tanrı, erkek ya da koca ve kadın ya da evli kadındır. İman eden evli bir Hristiyan kadının başındaki örtü, onun kocasının otoritesi altında olduğunu ve böylelikle de Tanrı’ya boyun eğiş içinde olduğunu gösterirdi.

10’cu ayet ilginçtir: “Bu nedenle ve melekler uğruna kadının başı üzerinde yetkisi olmalıdır.” Bir kadının başını örtmesi melekler için neden önemlidir? Tanrı’nın insanlıkla olan ilişkisinin meleklerin seyredip bilgi aldıkları bir şey olduğunu biliyoruz (1 .Petrus 1:12). Bu yüzden, bir kadının Tanrı’nın aktarmış olduğu otoritesine boyun eğmesi meleklere bir örnektir. Tanrı’ya kusursuz bir biçimde boyun eğen kutsal melekler, Mesih’in izleyicileri olarak bizim de aynı şeyi yapmamızı beklerler.

13. ayette sözü edilen örtü, kumaştan olabilir ancak bundan sonra gelen iki ayeti temel alarak bir kadının saçının uzunluğundan da söz ediyor olabilir: “Doğanın kendisi bile size erkeğin uzun saçlı olmasının kendisini küçük düşürdüğünü, kadının uzun saçlı olmasının ise kendisini yücelttiğini öğretmiyor mu? Çünkü saç kadına örtü olarak verilmiştir (1. Korintliler 11:14-15). Bu ayetlerin bağlamında, saçını daha uzun kullanan kadın, erkek değil, kadın olduğunu kesinlikle bildirmektedir. Elçi Pavlus, Korint kültüründe, bir kadının saçı, kocasınınkinden daha uzun olduğunda, bunun kocasının evin reisi olduğuna boyun eğişini gösterdiğini söylemektedir. Kadın ve erkek rolleri, Tanrı’nın isteği ve düzenine boyun eğmek gibi derin bir ruhsal ders vermek için Tanrı tarafından verilmiştir.

Ama Korint’te saçın bir konu olmasının nedeni neydi? Bunun yanıtı o zamanın kültüründedir. Korint şehrinde, aşk tanrıçası Afrodit’e adanmış bir tapınak vardı ve burası törensel fahişelik uygulamasıyla meşhurdu. Tapınakta hizmet eden kadınların başları traş ediliyordu. O zaman Korint kültüründe traş edilmiş bir baş bir kadının tapınak fahişesi olduğunu gösteriyordu. Pavlus kiliseye, başı traş edilen kadının başının örtülmesi gerektiğini (1. Korintliler 11:6), söyler çünkü saçı traş edilmiş bir kadın “yüceliğini” kaybetmiştir ve artık kocasının koruması altında değildir. Örtülmemiş ve traş edilmiş bir baş, “Tanrı’nın düzenine boyun eğmeyi reddediyorum” mesajı vermekteydi. Bu yüzden Pavlus Korintliler’e, kadınların saç uzunluğu ya da “baş örtüsü” takmalarının Tanrı’ya ve O’nun kurduğu düzene boyun eğdiklerinin dışsal bir belirtisi olduğun öğretmektedir. Bu, Korint kilisesinin çevrelerindeki yozlaşmış pagan kültürden ayrı olmalarının bir yoluydu (2. Korintliler 6:17).

Bu ayet, kadının erkekten daha düşük düzeyde olduğunu a da her erkeğe boyun eğmesi gerektiğini öğretmiyor. Sadece evlilik ilişkisinde Tanrı’nın düzeni ve ruhsal reisliğini öğretiyor. Korint kültüründe, ibadet sırasında ya da sokakta, başkalarının arasındayken başını örten bir kadın otoriteye boyun eğişini gösteriyordu.

Günümüz kültüründe, bizler artık bir kadının baş örtüsü takmasını bir boyun eğiş işareti olarak görmüyoruz. Modern toplumlarda, baş örtüleri ve şapkalar moda aksesuarları olmaktan öte değildir. Günümüzde bir kadın başını örtmeyi kocasının otoritesine boyun eğmesinin bir işareti olarak görüyorsa hâlâ bunu yapma seçeneğine sahiptir. Ancak bu bir ruhsallık işareti değil, kişisel bir seçimdir. Önemli olan, yüreğin otoriteye karşı itaat ve boyun eğme tutumudur: “Rab’be bağımlı olduğunuz gibi,” (Efesliler 5:22). Tanrı, başın örtülmesindense yüreğin tutumuyla çok daha fazla ilgilenir.

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Hristiyan kadınlar başlarını örtmeli midir?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries