settings icon
share icon
Soru

Tanrı Hristiyanlar’ın Şabat’ı tutmalarını şart koşar mı?

Yanıt


Elçi Pavlus, Koloseliler 2:16-17’de şöyle bildirir: “Bu nedenle kimse yiyecek içecek, bayram, Yeni Ay ya da Şabat Günü* konusunda sizi yargılamasın. Bunlar gelecek şeylerin gölgesidir, aslı ise Mesih'tedir.” Benzer şekilde Romalılar 14:5 de şöyle bildirir: “Kimi bir günü başka bir günden üstün sayar, kimi her günü bir sayar. Herkesin kendi görüşüne tam güveni olsun.” Bu ayetler, bir Hristiyan için Şabat’ı yerine getirmenin Tanrı’dan bir buyruk değil ruhsal bir özgürlük konusu olduğunu açıklığa kavuşturur. Tanrı Sözü bize Şabat’ı tutmak konusunda birbirimizi yargılamamamız gerektiğini öğretir. Şabat’ı tutmak, her Hristiyan’ın kendi görüşüne tam güveni olması gereken bir konudur.

Elçilerin İşleri Kitabı’nın ilk bölümlerinde ilk Hristiyanlar çoğunlukla Yahudiler’di. Yahudi olmayanlar İsa Mesih aracılığıyla kurtuluş armağanını almaya başladıklarında, Yahudi Hristiyanlar bir ikilem içinde kaldılar. Yahudilik’ten gelmeyen Hristiyanlar’a Musa’nın Yasası ve Yahudi geleneklerinin hangi yönlerine itaat etmeleri öğretilmeliydi? Elçiler Yeruşalim Konseyi’nde (Elçilerin İşleri 15) bir araya gelip bu konuyu görüştüler. Vardıkları karar şuydu: “Bu nedenle, kanımca öteki uluslardan Tanrı'ya dönenlere güçlük çıkarmamalıyız. Ancak putlara sunulup murdar hale gelen etlerden, fuhuştan, boğularak öldürülen hayvanların etinden ve kandan sakınmaları gerektiğini onlara yazmalıyız” (Elçilerin İşleri 15:19-20). Şabat’ı tutmak, elçilerin Yahudi olmayan inanlıları tutmayı zorlamaya gerekli gördükleri buyruklardan biri değildi. Eğer Hristiyanlar’ın Şabat gününü tutmaları Tanrı’nın buyruğu olsaydı elçilerin bunu listeye dahil etmemeleri düşünülemez bile.

Şabat’ı tutma tartışmasında yaygın görülen bir hata, Şabat’ın tapınma günü olduğu kavramıdır. Yedinci Gün Adventistleri gibi gruplar Tanrı’nın Şabat günü olan Cumartesi günü kilise toplantısı yapılmasını şart koştuğuna inanırlar. Şabat buyruğu bununla ilgili değildi. Şabat buyruğu, Şabat gününde hiçbir iş yapmamakla ilgiliydi (Mısır’dan Çıkış 20:8-11). Kutsal Yazılar’ın hiçbir yerinde Şabat gününün tapınma günü olması buyrulmamıştır. Evet, Eski Antlaşma, Yeni Antlaşma zamanlarındaki ve çağımızdaki Yahudiler Cumartesi’ni tapınma günü olarak kullanıyorlardı ve kullanırlar ama Şabat buyruğunun özü bu değildi. Elçilerin İşleri Kitabı’nda bir toplantının Şabat Günü yapıldığı söylendiğinde söz konusu toplantı Hristiyanlar’ın değil, Yahudiler’in toplantısıydı.

İlk Hristiyanlar ne zaman toplanıyorlardı? Bu sorunun yanıtını bize Elçilerin İşleri 2:46-47 verir: “Her gün tapınakta toplanmaya devam eden imanlılar, kendi evlerinde de ekmek bölüp içten bir sevinç ve sadelikle yemek yiyor ve Tanrı'yı övüyorlardı. Bütün halkın beğenisini kazanmışlardı. Rab de her gün yeni kurtulanları topluluğa katıyordu:” Eğer Hristiyanlar’ın düzenli olarak toplandıkları bir gün varsa o da, bizim için Cumartesi olan Şabat Günü değil, bizim için Pazar günü olan haftanın ilk günüydü (Elçilerin İşleri 20:7; 1 Korintliler 16:2). İlk Hristiyanlar Mesih’in Pazar günü dirilmesinin onuruna Pazar gününü, “Hristiyan Şabatı” olarak değil, İsa Mesih’e özellikle tapınılan bir gün olarak tutuyorlardı.

Yahudi Şabatı olan Cumartesi günü tapınmak yanlış bir şey midir? Kesinlikle hayır! Tanrı’ya sadece Cumartesi ya da Pazar günü değil, her gün tapınmalıyız! Birçok kilisede hem Cumartesi, hem de Pazar günleri toplantılar olmaktadır. Mesih’te özgürlük vardır (Romalılar 8:21; 2 Korintliler 3:17; Galatyalılar 5:1). Bir Hristiyan Şabat gününü tutmayı yani Cumartesi günleri çalışmamayı uygulamalı mıdır? Eğer o Hristiyan bunu yapması gerektiğini düşünüyorsa, evet (Romalılar 14:5). Ancak Şabatı tutmayı seçenler, Şabatı tutmayı seçmeyenleri yargılamamalıdır (Koloseliler 2:16). Ayrıca Şabatı tutmayanlar da Şabatı tutanlar için bir tökez taşı olmaktan uzak durmalıdır (1 Korintliler 8:9). Galatyalılar 5:13-15 konuyu çok iyi özetler: “Kardeşler, siz özgür olmaya çağrıldınız. Ancak özgürlük benlik için fırsat olmasın. Birbirinize sevgiyle hizmet edin. Bütün Kutsal Yasa tek bir sözde özetlenmiştir: ‘Komşunu kendin gibi seveceksin.’ Ama birbirinizi ısırıp yiyorsanız, dikkat edin, birbirinizi yok etmeyesiniz!”

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Tanrı Hristiyanlar’ın Şabat’ı tutmalarını şart koşar mı?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries