settings icon
share icon
Soru

Bir ihtiyarın kilisedeki görevleri nelerdir?

Yanıt


Kutsal Kitap bir ihtiyarın en az beş görevini ve sorumluluğunu açıkça bildirir: 1) İhtiyarlar kilisedeki ihtilafları çözmeye yardımcı olur. “Yahudiye’den gelen bazı kişiler Antakya’daki kardeşlere, “Siz Musa’nın töresi uyarınca sünnet olmadıkça kurtulamazsınız” diye öğretiyorlardı. Pavlus’la Barnaba bu adamlarla bir hayli çekişip tartıştılar. Sonunda Pavlus’la Barnaba’nın, başka birkaç kardeşle birlikte Yeruşalim’e gidip bu sorunu elçiler ve ihtiyarlarla görüşmesi kararlaştırıldı” (Elçilerin İşleri 15:1-2). Soru sorulmuştu ve üzerinde kuvvetle tartışılmıştı ve sonra konu elçiler ve ihtiyarlara taşınmıştı. Bu ayetler, ihtiyarların verilen kararlarda söz sahibi olduğunu öğretmektedir.

2) Hastalar için dua ederler. İçinizden biri hasta mı? Kilisenin ihtiyarlarını çağırtsın; Rab’bin adıyla üzerine yağ sürüp onun için dua etsinler” (Yakup 5:14). Kutsal Kitap’ın bildirdiği yeterliliklerine sahip olan bir ihtiyarın Tanrı yolunda bir hayatı vardır ve “Doğru kişinin yalvarışı çok güçlü ve etkilidir” (Yakup 5:16). Dua ederken gerekli olan şeylerden biri de Rab’bin isteğinin gerçekleşmesi için dua etmektir ve ihtiyarların bunu yapmaları beklenir.

3) Kiliseyi alçakgönüllülük içinde gözetmeleri gerekir. “Bu nedenle aranızdaki ihtiyarlara, onlar gibi bir ihtiyar, Mesih’in çektiği acıların tanığı, açığa çıkacak olan yüceliğin paydaşı olarak rica ediyorum: Tanrı’nın size verdiği sürüyü güdün. Zorunluymuş gibi değil, Tanrı’nın istediği gibi gönüllü gözetmenlik yapın. Para hırsıyla değil, gönül rızasıyla, size emanet edilenlere egemenlik taslamadan, sürüye örnek olarak görevinizi yapın. Baş Çoban göründüğü zaman yüceliğin solmaz tacına kavuşacaksınız” (1. Petrus 5:1-4). Gözetmenler ya da ihtiyarlar, Tanrı’nın kilisede belirlediği önderlerdir; Tanrı’nın sürüsü onlara emanettir. Parasal kazanç için değil, Tanrı’nın sürüsüne hizmet etme ve onlara çobanlık etme arzusuyla yönetmeleri gerekir.

4) Sürünün ruhsal yaşamını korumaları gerekir. "Önderlerinizin sözünü dinleyin, onlara bağlı kalın. Çünkü onlar canlarınız için hesap verecek kişiler olarak sizi kollarlar. Onların sözünü dinleyin ki, görevlerini inleyerek değil –bunun size yararı olmaz– sevinçle yapsınlar" (İbraniler 13:17). Bu ayet tam olarak “gözetmenler” ya da “ihtiyarlar” demiyor ama bağlam kilise önderleri hakkındadır. Bu kişiler kilisenin ruhsal yaşamından sorumludur.

5) Zamanlarını duada ve Tanrı Sözü’nü öğreterek geçirmeleri gerektir. “Bunun üzerine Onikiler, bütün öğrencileri bir araya toplayıp şöyle dediler: ‘Tanrı’nın sözünü yayma işini bırakıp maddi işlerle uğraşmamız doğru olmaz. Bu nedenle, kardeşler, aranızdan Ruh’la ve bilgelikle dolu, yedi saygın kişi seçin. Onları bu iş için görevlendirelim. Biz ise kendimizi duaya ve Tanrı sözünü yaymaya adayalım’” (Elçilerin İşleri 6:2-4). Bu elçiler içindir, ancak 1. Petrus 5:1’den Petrus’un hem bir elçi, hem de bir ihtiyar olduğunu görebiliyoruz. Bu ayet ayrıca bir ihtiyarla bir gözetmenin görevleri arasındaki farkı da bize göstermektedir.

Basitçe söylemek gerekirse, ihtiyarlar barışı sağlayanlar, dua savaşçıları, öğretmenler, örnekleriyle yol gösteren önderler ve karar vericiler olmalıdırlar. Onlar kilisenin vaaz veren ve öğreten önderleridir. Konumları arzulanır ancak hafife alınmamalıdır. Şu uyarıyı okuyun: Kardeşlerim, biz öğretmenlerin daha titiz bir yargılamadan geçeceğini biliyorsunuz; bu nedenle çoğunuz öğretmen olmayın" (Yakup 3:1).

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Bir ihtiyarın kilisedeki görevleri nelerdir?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries