settings icon
share icon
Soru

Neden bu kadar çok müjdeci Hristiyan lider skandallara karışıyor?

Yanıt


İlk olarak, “bu kadar çok” sözünün doğru bir niteleme olmadığına işaret etmek önemlidir. Birçok müjdeci Hristiyan liderin adı skandallara karışmış gibi görünebilir ama bunun nedeni bu tür skandallara gösterilen büyük ilgidir. Hiçbir zaman “skandal” niteliğini taşıyan şeylere karışmamış olan binlerce müjdeci Hristiyan lider, vaiz, profesör, misyoner, yazar ve müjdeci vardır. Müjdeci Hristiyan liderlerin büyük çoğunluğu Tanrı’yı seven, eşlerine ve ailelerine sadık olan ve etkinliklerini en büyük doğruluk ve dürüstlükle gerçekleştiren erkek ve kadınlardır. Birkaç kişinin kusuru yüzünden bütün Hristiyanlar’ın karakterine saldırılmamalıdır.

Bunlar bir yana, bazen müjdeci Hristiyanlar olduklarını iddia edenler arasında skandalların bazen gerçekleştiği sorunu devam etmektedir. Ünlü Hristiyan liderlerin, zina ettikleri ya da fahişeliğe katılımda bulundukları ortaya çıkarılmıştır. Bazı müjdeci Hristiyanlar, vergi kaçakçılığı ve başka finansal yasa dışı etkinlikler yaptıklarından ötürü ceza yemişlerdir. Böyle şeyler neden olmaktadır? Bunun en az üç öncelikli açıklaması bulunmaktadır: 1) Hristiyan olduklarını iddia edenlerin bazıları iman etmeyen şarlatanlardır, 2) bazı müjdeci Hristiyan liderler konumlarının kendilerini gurura sürüklemesine izin vermişlerdir ve 3) İblis ve cinleri Hristiyan önderliğinde olanlara daha agresif bir şekilde saldırıda bulunmakta ve onları ayartmaya çalışmaktadır çünkü bir liderle ilgili bu tür bir skandalın hem Hristiyanlar, hem de Hristiyan olmayan kişiler üzerinde yıkıcı sonuçları olabileceğini bilirler.

1) Skandallarda yakalanan bazı “müjdeci Hristiyanlar,” kurtulmamış şarlatanlar ve sahte öğretmenlerdir. İsa bizleri, “Sahte peygamberlerden sakının! Onlar size kuzu postuna bürünerek yaklaşırlar, ama özde yırtıcı kurtlardır. Onları meyvelerinden tanıyacaksınız” (Matta 7:15-20) diye uyarmıştır. Sahte peygamberler Tanrı yolunda yürüyen erkek ve kadınlarmış gibi görünürler ve sağlam müjdeci liderlere benzerler. Ancak “meyveleri” (skandalları) sonunda onların iddia ettiklerinin tam tersi türden kişiler olduklarını ortaya koyar. Bu konuda İblis’in örneğini izlemektedirler: “Buna şaşmamalı. Şeytan da kendisine ışık meleği süsü verir. Ona hizmet edenlerin de kendilerine doğruluğun hizmetkârları süsü vermesi şaşırtıcı değildir. Onların sonu yaptıklarına göre olacaktır” (2 Korintliler 11:14-15).

2) Kutsal Kitap, “Gururun ardından yıkım, kibirli ruhun ardından da düşüş gelir” (Süleyman’ın Özdeyişleri 16:18) diye açıkça bildirir. Yakup 4:6 bunu bizlere, “Tanrı kibirlilere karşıdır, ama alçakgönüllülere lütfeder” diye hatırlatır. Kutsal Kitap bizleri gurur konusunda tekrar tekrar uyarır. Birçok Hristiyan önder hizmete alçakgönüllülük ruhunda ve Tanrı’ya dayanarak başlar ama hizmet büyüyüp geliştikçe bu yüceliğin bir kısmını kendilerine mal etmeye ayartılırlar. Bazı müjdeci Hristiyan liderler, Tanrı’yı ağızlarıyla övdükleri halde aslında hizmeti kendi kuvvetleri ve bilgelikleriyle yönetmeye ve oluşturmaya çalışırlar. Bu tür bir gurur düşüşe neden olur. Tanrı, peygamber Hoşea aracılığıyla bizleri şöyle uyarmıştır: “Otlaklara sahip olunca doydular, doyunca gurura kapıldılar; bu yüzden unuttular beni” (Hoşea 13:6).

3) İblis, müjdeci bir Hristiyan önderin yer aldığı bir skandalı kışkırtarak, güçlü bir etki sahibi olabileceğini bilir. Kral Davut’un Bat-şeva’yla zina işleyip Uriya’nın öldürülmesini sağlaması Davut’un ailesinde ve İsrail ulusunun bütününde büyük hasara yol açtığı gibi, birçok kilise ya da hizmet de, liderinin ahlaksızlığından ötürü zarar görmüş ya da yok olmuştur. Bir önderin düşüşünün sonucu olarak birçok Hristiyan’ın imanı zayıflamıştır. Hristiyan olmayanlar “Hristiyan” önderlerin başarısızlığını Hristiyanlığı reddetmek için bir neden olarak kullanırlar. İblis ve cinleri bunu bilir ve bu yüzden önderlik rollerinde olanlara karşı daha çok saldırıda bulunurlar. Kutsal Kitap hepimizi şu sözlerle uyarır: “Ayık ve uyanık olun. Düşmanınız İblis kükreyen aslan gibi yutacak birini arayarak dolaşıyor” (1 Petrus 5:8).

Müjdeci bir Hristiyan önder bir skandalla suçlandığında ya da bir skandalın içinde yakalandığında buna nasıl bir karşılık vermemiz gerekir? 1) Asılsız ve temelsiz suçlamaları dinlemeyin ve bunları kabul etmeyin (Süleyman’ın Özdeyişleri 18:8, 17; 1 Timoteos 5:19). 2) Günah işleyenleri azarlamak için Kutsal Kitap’ın gerektirdiği önlemleri alın (Matta 18:15-17; 1 Timoteos 5:20). Eğer günah kanıtlanmış ve ciddiyse, söz konusu kişi hizmet önderliğinden daimi olarak ayrılmaya zorlanmalıdır (1 Timoteos 3:1-13). 3) Günah işleyenleri bağışlayın (Efesliler 4:32; Koloseliler 3:13) ve tövbe kanıtlandığında o kişiyi paydaşlığınıza geri alın (Galatyalılar 6:1; 1 Petrus 4:8) ancak liderliğe geri almayın. 4) Önderleriniz dua etmekte sadık olun. Ele almaları gereken sorunları, çektikleri ayartılmaları ve katlanmaları gereken stresi bilerek, Tanrı’dan önderlerimizi kuvvetlendirmesini, korumasını ve teşvik etmesini isteyerek onlar için dua etmemiz gerekir. 5) En önemlisi, müjdeci Hristiyan önderlerin başarısızlıklarını nihai imanınızın sadece ve sadece Tanrı’da olması konusunda bir hatırlatıcı olarak görün. Tanrı hiçbir zaman başarısızlığa uğramaz, hiçbir zaman günah işlemez ve hiçbir zaman yalan söylemez. “Her Şeye Egemen RAB kutsal, kutsal, kutsaldır. Yüceliği bütün dünyayı dolduruyor” (Yeşaya 6:3).

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Neden bu kadar çok müjdeci Hristiyan lider skandallara karışıyor?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries