settings icon
share icon
Soru

Kutsal Kitap kilisenin büyümesi hakkında ne der?

Yanıt


Kutsal Kitap kilisenin büyümesi konusundan özel olarak söz etmediği halde, kilise büyümesinin ilkesi İsa’nın, “... Kilisemi bu kayanın üzerine kuracağım. Ölüler diyarının kapıları ona karşı direnemeyecek” (Matta 16:18) dediğini anlamaktır. Pavlus, kilisenin temelinin İsa Mesih’te olduğunu onaylamıştır (1 Korintliler 3:11). İsa Mesih aynı zamanda kilisenin başı (Efesliler 1:18-23) ve kilisenin yaşamıdır (Yuhanna 10:10). Bunu söyledikten sonra “büyüme”nin göreceli bir terim olabileceği hatırlanmalıdır. Değişik büyüme çeşitleri vardır ve bunlardan bazılarının sayılarla hiçbir alakası yoktur.

Üye/katılımcı sayısı değişmediği halde bir kilise canlı ve büyüyor olabilir. Eğer kilisedeki insanlar hem bireysel, hem de toplu olarak lütufta ve İsa Mesih’in bilgisinde büyüyorlar, O’nun yaşamları için olan iradesine boyun eğiyorlarsa o kilisede gerçek büyüme yaşanmaktadır. Aynı zamanda bir kiliseye her hafta yeni üyeler katılıyor, sayıları büyük boyutlara ulaşıyor olduğu halde ruhsal bakımdan büyümüyor olabilmeleri mümkündür.

Herhangi bir tür büyüme tipik bir kalıp izler. Büyümekte olan bir organizmada olduğu gibi, yerel kilisede tohumları ekenler (müjdeciler), tohumları sulayanlar (önder/öğretmenler) ve ruhsal armağanlarını yerel kilisenin büyümesi için kullanan diğer insanlar vardır. Ama artışı Tanrı’nın sağladığına dikkat edin (1 Korintliler 3:7). Ekenler ve sulayanların her biri işlerine göre kendi ödüllerini alacaklardır (1 Korintliler 3:8).

Yerel bir kilisenin büyümesi için ekmekle sulamak arasında bir denge olmalıdır, bu da sağlıklı bir kilisede herkesin Mesih’in bedeni içinde işlev gösterebilmesi için kendi ruhsal armağanını bilmesi gerektiği anlamına gelir. Eğer ekmek ve sulamak dengesi bozulursa kilise Tanrı’nın tasarlamış olduğu şekilde büyüyüp gelişemez. Tabii ki, Tanrı’nın arttırışının gerçekleşmesi için, Kutsal Ruh’un gücünün ekip sulayanların üzerine salınması üzere her gün O’na bağımlı olup itaat etmek gerekmektedir,

Son olarak, diri ve büyümekte olan bir kilisenin tanımı, inanlıların kendilerini “elçilerin öğretisine, paydaşlığa, ekmek bölmeye ve duaya adadı”kları Elçilerin İşleri 2:42-47’de bulunur. Birbirlerine hizmet ediyorlar ve Rab’bi tanımaya ihtiyacı olanlara uzanıyorlardı, çünkü “Rab de her gün yeni kurtulanları topluluğa katıyordu.” Bu öğeler var olduğunda, sayılarda bir artış olsa da olmasa da kilise ruhsal büyüme yaşayacaktır.

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Kutsal Kitap kilisenin büyümesi hakkında ne der?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries