settings icon
share icon
Soru

Kutsal Kitap, Hristiyan’ın kilise konfirmasyonu hakkında ne der?

Yanıt


Konfirmasyon, bazı mezheplerde kişinin ruhsal olgunluğunu belirleme yolu olarak gerçekleştirilen bir sakrament ya da bir ayindir. Genelde Katolik ve Anglikan olmak üzere bazı geleneklerde, konfirmasyon sakramenti genç bir kişinin Kilise’nin resmi bir üyesi haline geldiği bir ayindir. Buna kişiye bazen bir “konfirmasyon ismi” verilmesi de dahildir. Bu isim genelde bir azizin ismidir ve genelde ikinci bir göbek adı olarak kullanılır. Konfirmasyon uygulayanlar, bunun vaftiz olan kişinin tam kilise üyeliğine ve imanı kişisel ve olgun bir biçimde kabul edişine işaret ettiğine inanır. Katolikler ve Anglikanlar, konfirmasyonu yedi sakramentten biri kabul ederler.

Ancak Kutsal Kitap böyle bir ayin konusunda sessizdir. Hatta, bir insanın başka birisinin imanda olduğunu “konfirme edebilmesi” düşüncesi Kutsal Kitap’ta kabul edilmez. Her birey, kendi ruhunun durumunu birkaç kritere göre belirlemelidir. İlk olarak, kurtuluşumuz yüreklerimizde yaşayan Kutsal Ruh tarafından konfirme edilir. “Ruh’un kendisi, bizim ruhumuzla birlikte, Tanrı’nın çocukları olduğumuza tanıklık eder” (Romalılar 8:16). Mesih’i Rab ve Kurtarıcı olarak kabul ettiğimizde, Kutsal Ruh yüreklerimizde yaşamaya başlar ve bize içimizde olduğu ve bizim O’na ait olduğumuz konusunda güvence verir ve bize ayrıca bize ruhsal şeyleri öğretir ve açıklar (1. Korintliler 2:13-14), bunları yaparak bizim Mesih’te yeni yaratılışlar olduğumuzu konfirme eder, yani onaylar (2. Korintliler 5:17).

Kurtuluşumuzun kanıtı aracılığıyla imanda konfirme oluruz yani onaylanırız. Birinci Yuhanna 1:5-10 kurtuluşumuzun kanıtının hayatlarımızda gösterildiğini söyler: Işık’ta yaşarız, yalan söylemeyiz, günahımızı itiraf ederiz. Yakup 2, imanın kanıtının yaptığımız işler olduğunu açıklığa kavuşturur. Bizler yaptığımız işler aracılığıyla kurtulmadık ama yaptığımız işler, içimizdeki kurtarıcı imanın kanıtıdır. İsa, “Böylece sahte peygamberleri meyvelerinden tanıyacaksınız” demiştir (Matta 7:20). Kutsal Ruh’un içimizde oluşturduğu ruhsal meyve (Galatyalılar 5:22) O’nun bizim içimizde yaşadığının konfirmasyonudur.

Bize şöyle denilmiştir: “İman yolunda olup olmadığınızı anlamak için kendinizi sınayıp yoklayın. İsa Mesih’in içinizde olduğunu bilmiyor musunuz? Yoksa sınavdan başarısız çıkarsınız.” (2. Korintliler 13:5). Petrus buna ek olarak, “çağrılmışlığınızı ve seçilmişliğinizi kökleştirmeye daha çok gayret edin... Böylece Rabbimiz ve Kurtarıcımız İsa Mesih’in sonsuz egemenliğine girme hakkı size cömertçe sağlanacaktır” der (2. Petrus 1:10-11).

Kurtuluşumuzun nihai “konfirmasyonu” tabii ki, gelecektedir. Gerçek Hristiyanlar, “bizi sonuna dek pekiştirecek olan Rabbimiz İsa Mesih’in görünmesini beklerken” sonuna kadar dayanacaktır (1. Korintliler 1:7-8 NKJV). Bizler vaat edilen Kutsal Ruh tarafından mühürlendik: “Gerçeğin bildirisini, kurtuluşunuzun Müjdesi’ni duyup O’na iman ettiğinizde, siz de vaat edilen Kutsal Ruh’la O’nda mühürlendiniz. Ruh, Tanrı’nın yüceliğinin övülmesi için Tanrı’ya ait olanların kurtuluşuna dek mirasımızın güvencesidir” (Efesliler 1:13-14). O zaman, konfirmasyonun gerçek anlamı şudur: Kurtuluş, iman ettiğimiz Mesih’in kanı ile satın alınmıştır, O’ndaki yaşamımızla kanıtlanır ve içimizdeki Kutsal Ruh aracılığıyla bize konfirme edilir.

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Kutsal Kitap, Hristiyan’ın kilise konfirmasyonu hakkında ne der?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries