settings icon
share icon
Soru

Günümüzde kilisede peygamberler var mıdır?

Yanıt


Peygamberlik armağanının, Mesih tarafından kilisenin kurulması için verilmiş olan geçici bir armağan olduğu gözükmektedir. Peygamberler kilise için temel oluşturmuşlardı (Efesliler 2:20). Peygamber, ilk inanlılara Rab’den bir mesajı bildirirdi. Bazen bir peygamberin mesajı vahiyseldi (Tanrı’dan yeni vahiy ve gerçekler) ve bazen de bir peygamberin mesajı kehanetseldi (bkz. Elçilerin İşleri 11:28 ve 21:10). İlk Hristiyanlar Kutsal Kitap’ın bütününe sahip değildiler ve bazıları Yeni Antlaşma olan İncil’in kitaplarının hiçbirine sahip değildi. Yeni Antlaşma peygamberleri, Tanrı’nın mesajını başka türlü olsa ona erişimleri olmayacak insanlara bildirerek “bu boşluğu doldurdular.” Yeni Antlaşma olan İncil’in son kitabı (Vahiy) birinci yüzyılın sonlarına kadar tamamlanmamıştı. Bu yüzden Rab, Tanrı’nın Sözü’nü halkına bildirecek peygamberler yolladı.

Günümüzde gerçek peygamberler var mıdır? Bir peygamberin amacı, Tanrı’dan gerçeği bildirmek ise, günümüzde Kutsal Kitap’ta Tanrı’dan gelen vahyin bütününe sahip olduğumuzdan neden peygamberlere ihtiyacımız olsun ki? Eğer peygamberler ilk kilisenin “temel” idiyseler, bizler hâlâ o “temeli” bina mı etmekteyiz? Tanrı birisine, bir başkasına vermek üzere bir mesaj verebilir mi? Kesinlikle! Tanrı birisine gerçeği doğaüstü bir şekilde vahyedip o kişinin o mesajı başkalarına bildirmesini mümkün kılabilir mi? Kesinlikle! Ama bu Kutsal Kitap’taki peygamberlik armağanı mıdır? Hayır.

Bir kişi Tanrı için konuştuğunu iddia ettiği her seferinde (ki peygamberlik özde budur), anahtar o kişinin söylediklerini Kutsal Kitap’ın söyledikleriyle karşılaştırmaktır. Eğer Tanrı günümüzde o kişi aracılığıyla konuşursa, verilen mesaj Tanrı’nın Kutsal Kitap’ta zaten söylemiş olduklarıyla tam bir uyum içinde olacaktır. Tanrı Kendini yalanlamaz. Birinci Yuhanna 4:1 bize şöyle bir öğretide bulunur: “Sevgili kardeşlerim, her ruha inanmayın. Tanrı’dan olup olmadıklarını anlamak için ruhları sınayın. Çünkü birçok sahte peygamber dünyanın her yanına yayılmış bulunuyor.” Birinci Selanikliler 5:20-21 şöyle bildirir: “Peygamberlik sözlerini küçümsemeyin. Her şeyi sınayın. İyi olana sımsıkı tutunun.” Bu yüzden, ister “Rab’den bir söz” ya da sözde bir peygamberlik olsun, vereceğimiz karşılık aynı olmalıdır. Söylenenleri Tanrı’nın Sözü’nün söyledikleriyle kıyaslamak. Eğer Kutsal Kitap’ın söylediklerini yalanlıyorsa, atın gitsin. Eğer Kutsal Kitap’la uyum içindeyse, mesajı hayatınıza nasıl uygulayabileceğiniz konusunda bilgelik ve ayırt edicilik için dua edin (2. Timoteos 3:16-17; Yakup 1:5).

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Günümüzde kilisede peygamberler var mıdır?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries