settings icon
share icon
Soru

İsa nasıl bizim Şabat Dinlenmemiz olmaktadır?

Yanıt


İsa’nın bizim Şabat dinlenmemiz olmasının nasıl olduğunu anlamanın anahtarı, şabat sözcüğünün “dinlenmek ya da iş yapmayı bırakmak” anlamına geldiğini bilmektir. Şabat’ın başlangıcı ta Yaratılış’a gider. Tanrı yeri ve göğü altı günde yarattıktan sonra, “Yedinci güne gelindiğinde Tanrı yapmakta olduğu işi bitirdi. Yaptığı işten o gün dinlendi” (Yaratılış 2:2). Bu, Tanrı’nın yorulmuş olduğu ve dinlenmeye ihtiyacı olduğu anlamına gelmez. Tanrı’nın gücünün her şeye yettiğini biliriz. Tanrı hiçbir zaman yorulmaz ve en büyük enerji harcaması gücünden en ufak bir şey alıp götürmez. Öyleyse, Tanrı’nın yedinci günde dinlenmiş olması ne anlama gelir? Tanrı sadece yapmakta olduğu şeyi durdurmuştu. İşlerini yapmayı bırakmıştı. Şabat gününün verilmesini ve Mesih’in bizim Şabat dinlenmemiz rolünü anlamak için bu önemlidir.

Tanrı, Kendisinin Yaratılış’ın yedinci gününde dinlenmesini, halkı için Şabat günü dinlenmesi ilkesini belirlemekte örnek olarak kullandı. Tanrı Mısır’dan Çıkış 20:8-11 ve Yasa’nın Tekrarı 5:12-15’de İsrailliler’e On Emir’in dördüncüsünü vermiştir. Bu emir de, Şabat Günü’nü “kutsal sayarak anımsamak”tı. İsrailliler’in yedi günden birinde işlerinden dinlenmeleri ve aynı gün hizmetkârları ve hayvanlarının da dinlenmelerini sağlamaları gerekiyordu. Bu günde tüm işlerin yapılması tam olarak duruyordu. Her ne iş yapılıyorsa her haftada bir tam gün o işin durdurulması gerekiyordu. (Bu konuyu daha çok araştırmak için Şabat günü, Cumartesi mi, Pazar mı ve Şabat’ı yerine getirmek adlı diğer makalelerimizi okuyun lütfen.) Şabat günü, insanların işlerinden dinlenmeleri ve bir günlük dinlenmeden sonra yeniden çalışmaya başlamaları için verilmişti.

Şabat’ın çeşitli öğeleri, halkı için kalıcı bir dinlenme sağlayacak olan Mesih’in gelişini simgeliyordu. Eski Antlaşma yasası altında Yahudiler, kendilerini Tanrı’ya kabul edilir sunmak için sürekli olarak “çalışıyorlardı.” Törensel yasadaki, tapınak yasasındaki, medeni kanundaki vs. birçok “yap” ve “yapma”ya itaat etmeye çalışıyorlardı. Tabii ki, bütün o yasaları yerine getirmeleri imkânsızdı, bunun üzerine Tanrı, bağışlanmak için Kendisine gelmeleri ve O’nunla olan paydaşlıklarını yenilemeleri için bir dizi günah sunusu sağladı ancak bunların hepsi geçiciydi. Bir günlük dinlenmeden sonra fiziksel işlerine devam etmeleri gibi, kurbanlar sunmaya da devam etmeleri gerekiyordu. İbraniler 10:1 Yasa hakkında, “her yıl sürekli aynı kurbanları sunarak Tanrı’ya yaklaşanları asla yetkinliğe erdiremez” der. Ancak bu kurbanlar geleceğe işaret etmekteydiler. Bu kurbanlar Mesih’in çarmıhtaki nihai kurbanını bekleyerek sunuluyorlardı: “Mesih günahlar için sonsuza dek geçerli tek bir kurban sunduktan sonra Tanrı’nın sağında oturdu” (İbraniler 10:12). İsa, nihai kurbanı sunduktan sonra, oturup “dinlendi.” Yani, kefaret işinden dinlendi, çünkü bundan sonra artık hiçbir zaman için yapılacak başka bir şey yoktu. Kurtarış işi bitmişti (Yuhanna 19:30). İsa’nın yaptıklarından ötürü, bizim artık Tanrı’nın gözünde aklanmak üzere yasayı yerine getirmek için “çalışmamız” gerekmiyor. İsa, Tanrı’da ve Kendisinin sağlamış olduğu kurtuluşta dinlenmemiz için geldi.

Şabat günüyle ilgili bir başka önemli öğe de Tanrı’nın onu kutsaması, kutsallaştırması ve kutsal kılmasıdır. Burada yine, Şabat dinlenmemiz olarak Kendisine iman eden herkesi kutsallaştıran ve kutsal kılan, kutsal, kusursuz, Tanrı Oğlu olan Mesih’in simgesini görmekteyiz. Tanrı, tıpkı Şabat’ı kutsallaştırdığı gibi, Mesih’i de kutsallaştırdı ve O’nu dünyaya gönderdi (Yuhanna 10:36). Sadece O kutsal ve doğru olduğu için O’nda kendi çabalarımızla yaptığımız işlerden tam bir dinlenme buluyoruz. “Tanrı, günahı bilmeyen Mesih’i bizim için günah sunusu yaptı. Öyle ki, Mesih sayesinde Tanrı’nın doğruluğu olalım” (2. Korintliler 5:21). Şimdi artık O’nda ruhsal dinlenmemiz vardır. Bu dinlenme sadece haftada bir gün değil, her zaman içindir.

İsa da bizim Şabat dinlenmemizdir çünkü O “Şabat Günü’nün de Rabbi’dir” (Matta 12:8). Beden alıp insan olmuş Tanrı olarak, Şabat’ın gerçek anlamına O karar verir çünkü Şabat’ı yaratan O’dur ve O bizim bedendeki Şabat dinlenmemizdir. Ferisiler İsa’yı Şabat gününde insanları iyileştirdiği için eleştirdiklerinde, İsa onlara Şabat gününde çukura düşmüş bir koyunu çıkartmakta tereddüt etmeyeceklerini hatırlatmıştı. O da “koyunlarını” arayıp kurtarmaya geldiği için, Şabat kurallarına aykırı davranabilirdi. İnsanlar koyunlardan daha önemlidir ve İsa’nın sağladığı kurtuluş kurallardan daha önemlidir. İsa, “İnsan Şabat Günü için değil, Şabat Günü insan için yaratıldı” diyerek (Markos 2:27), Şabat’ın insanlara onları işlerinden rahatlatmak için verildiği ilkesini yeniden dile getirmişti. Ferisiler Şabat’ı çarpıtıp onu külfetli kurallarla dolu bir güne çevirmişlerdi. İsa bizleri lütfuyla Yasa’dan özgür kılmaya gelmiştir (Yuhanna 1:17; Romalılar 6:14). O, bizleri kendi kurtuluşumuzu başarmaya çalışmaktan kurtaran Şabat’ın Rabbi’dir. O’nda işlerimizden dinlenir ve O’nun bizim için yaptığı işte dinleniriz.

İbraniler 4 kesin olarak İsa’nın bizim Şabat dinlenmemiz olmasıyla ilgili bir parçadır. Bizlere Mesih tarafından sağlanan Şabat dinlenmesine “girmemiz” söylenmiştir. Bunun alternatifi, İsrailliler’in çölde yaptıkları gibi, yüreklerimizi O’na karşı nasırlaştırmaktır. Tanrı, onların imansızlığından ötürü, o kuşaktan tüm İsrailliler’in Vaat Edilen Topraklar’a girmesine izin vermedi. Bununla ilgili olarak da şöyle dedi: “Onlar huzur diyarıma asla girmeyecekler” (İbraniler 3:11). İbraniler Kitabı’nın yazarı, Tanrı’nın İsa Mesih’teki Şabat dinlenmesini reddederek aynı hatayı yapmamamız için bize yalvarır. “Böylece Tanrı halkı için bir Şabat Günü rahatı kalıyor. Tanrı işlerinden nasıl dinlendiyse, O’nun huzur diyarına giren de kendi işlerinden öylece dinlenir. Bu nedenle o huzur diyarına girmeye gayret edelim; öyle ki, hiçbirimiz aynı tür sözdinlemezlikten ötürü düşmesin” (İbraniler 4:9-11).

İsa’dan başka bir Şabat dinlenmesi yoktur. Sadece O, Yasa’nın taleplerini yerine getirir ve sadece O, günahımızın kefaretini ödeyen kurbanı sağlar. Tanrı’nın bizim kendi işlerimizle çalışmalarımızı bırakmamıza izin vererek sağladığı Kişi O’dur. Kurtuluşun bu tek yolunu reddetmeye cüret edemeyiz (Yuhanna 14:6). Tanrı’nın, planını reddetmeyi seçenlere tepkisi Çölde Sayım 15’de görülmüştür. Burada Tanrı’nın o gün işleri bırakma emrine karşın bir adamın Şabat günü çalı çırpı topladığı görülmüştü. Bu suç, kasti bir günahtı, Tanrı’nın otoritesine açık bir şekilde meydan okuyarak cesurca gün ışığında yapılmıştı. “Derken RAB Musa’ya, ‘O adam öldürülmeli. Bütün topluluk ordugahın dışında onu taşa tutsun’ dedi” (ayet 34). Tanrı’nın Mesih’teki Şabat dinlenmesi sağlayışını reddeden herkese de aynısı olacaktır. “Bu denli büyük kurtuluşu görmezlikten gelirsek nasıl kurtulabiliriz?” (İbraniler 2:3).

EnglishTürkçe anasayfaya dön

İsa nasıl bizim Şabat Dinlenmemiz olmaktadır?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries