வாழ்வின் முடிவுகளைக் குறித்த கேள்விகள்


வாழ்க்கையின் அர்த்தமென்ன?

என்னுடைய வாழ்வில் தேவனுடைய சித்தத்தை அறிந்துகொள்வது எப்படி?

ஒரு கிறிஸ்தவன் இராணுவத்தில் பணிபுரிவது பற்றி வேதாகமம் என்ன சொல்லுகிறது?

ஒரு கிறிஸ்தவன் கடன்பட்டுப்போகிற காரியத்தைக்குறித்து வேதாகமம் என்ன சொல்லுகிறது? ஒரு கிறிஸ்தவன் பணத்தைக் கடனாகப் பெற்றுக்கொள்ளலாமா அல்லது கொடுக்கலாமா?

கிறிஸ்தவர்கள் மருத்துவர்களிடம் செல்லவேண்டுமா?

ஒரு கிறிஸ்தவன் உடற்பயிற்சி செய்யவேண்டுமா? உடல் நலத்தைக் குறித்து வேதாகமம் என்ன சொல்லுகிறது?

வழக்குகள் / வழக்கு தொடுத்தல் குறித்து வேதாகமம் என்ன சொல்லுகிறது?

வாழ்க்கையின் நோக்கத்தை எப்படிக் கண்டறிவது என்பதைக் குறித்து வேதாகமம் சொல்லுகிறது?

ஒரு கிறிஸ்தவர் மன அழுத்த எதிர்ப்பு மருந்துகள் அல்லது பிற மனநல மருந்துகளை எடுக்க வேண்டுமா?

ஒரு கிறிஸ்தவர் ஒரு உளவியலாளர் / மனநல மருத்துவரைப் பார்க்கலாமா?

ஒரு கிறிஸ்தவர் அவிசுவாசியுடன் வியாபாரத்தில் ஈடுபடலாமா?

வீட்டிற்கு வெளியே வேலை செய்யும் பெண்கள் பற்றி வேதாகமம் என்ன சொல்லுகிறது?

ஓய்வு பெறுவதைக் குறித்ததான கிறிஸ்தவ பார்வை என்ன?

கிறிஸ்தவர்கள் வாக்களிக்கவேண்டும் என்று தேவன் எதிர்பார்க்கிறாரா?

ஒரு கிறிஸ்தவர் காப்பீடு எடுக்கலாமா?

ஒரு கிறிஸ்தவருக்கு பிளாஸ்டிக் / அழகுபடுத்த அறுவை சிகிச்சை செய்வது பற்றி வேதாகமம் என்ன சொல்லுகிறது?

இயேசு சைவ உணவு உண்பவராக இருந்தாரா? ஒரு கிறிஸ்தவர் சைவ உணவு உண்பவராக இருக்க வேண்டுமா?

ஒரு கிறிஸ்தவர் வீடியோ கேம்களை/விளையாட்டுகளை விளையாடலாமா?

ஒரு கிறிஸ்தவர் தனிமையில் ஏகாந்தவாழ்வு வாழ்வதைப் பற்றி வேதாகமம் என்ன சொல்லுகிறது?

ஜனங்கள் ஏன் இயேசுவை தங்கள் இரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ளாதபடிக்கு நிராகரிக்கிறார்கள்?


முகப்பு பக்கம்
வாழ்வின் முடிவுகளைக் குறித்த கேள்விகள்