settings icon
share icon
கேள்வி

தகுதியான வஸ்திரம் அணிந்து கொள்ளுதல் என்றால் என்ன?

பதில்


திருச்சபையில் பெண்கள் அணிந்துகொள்ளக்கூடிய தகுதியான வஸ்திரத்தைக் குறித்து விவரிக்கும் போது, அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் தேவனை மெய்யாக ஆராதிப்பவர்கள் அவர்களை "அடக்கமாக" "கண்ணியத்துடனும், தகுதியுடனும்" உடுத்திக்கொள்ளும்படி அறிவுறுத்துகிறார், பின்னர் தகுதியில்லாத வஸ்திரங்களை நல்ல செயல்களுடன் ஒப்பிடுகிறார் (1 தீமோத்தேயு 2:9-10). நாம் வஸ்திரம் அணியும் விதத்தில் தகுதியான என்பது திருச்சபைக்கு மட்டுமல்ல; அது எல்லாக் காலங்களிலும் எல்லா கிறிஸ்தவர்களுக்கும் தரமாக இருக்க வேண்டும். வஸ்திரத்தில் அடக்கம் என்றால் என்ன என்பதைப் புரிந்துகொள்வதற்கான திறவுகோல் இருதயத்தின் அணுகுமுறைகளையும் நோக்கங்களையும் ஆராய்வதாகும். யாருடைய இருதயம் தேவனிடம் நாட்டம் கொண்டிருக்கிறதோ அவர்கள் அடக்கமாகவும், கண்ணியமாகவும், தகுதியாகவும் உடுத்துவதற்கு எல்லா முயற்சிகளையும் மேற்கொள்வார்கள். யாருடைய இருதயங்கள் சுயமாகச் சாய்ந்திருக்கிறதோ, அவர்கள் தங்களுக்கு அல்லது பிறருக்கு ஏற்படும் விளைவுகளை சிறிதும் பொருட்படுத்தாமல், கவனத்தை ஈர்க்கும் வகையில் ஆடை அணிவார்கள்.

ஒரு தெய்வபக்தியுள்ள பெண் எல்லாவற்றையும் தெய்வபக்தியின் கண்ணோட்டத்துடன் செய்ய முயற்சிக்கிறாள். தேவன் தம்முடைய மகிமைக்காகவும் கிறிஸ்துவில் உள்ள சகோதர சகோதரிகளின் ஆவிக்குரிய நிலைக்காகவும் அக்கறை கொள்ள வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார் என்பதை அவள் அறிவாள். ஒரு பெண் தன்னை ஒரு கிறிஸ்தவள் என்று சொல்லிக் கொண்டாலும், தன் உடலைத் தேவையற்ற விதத்தில் கவனத்தை ஈர்க்கும் விதத்தில் வஸ்திரம் அணிந்தால், அவளுக்காக சிலுவையில் மரித்து தன் ஆத்துமாவை வாங்கியவருக்கு அவள் ஒரு மோசமான சாட்சியாகிறாள். தன் உடல் கிறிஸ்துவால் மீட்கப்பட்டு இப்போது பரிசுத்த ஆவியின் ஆலயமாக இருப்பதை அவள் மறந்துவிடுகிறாள் (1 கொரிந்தியர் 6:19-20). அவள் தனது சொந்த மதிப்பை முற்றிலும் உடல் ரீதியாகப் பார்க்கிறாள் என்றும் மற்றவர்களுக்கு அவளுடைய கவர்ச்சி அவள் எவ்வளவு உடலை வெளிப்படுத்துகிறாள் என்பதைப் பொறுத்தது என்றும் அவள் உலகுக்குச் சொல்கிறாள். மேலும், அநாகரீகமான முறையில் வஸ்திரம் அணிவதன் மூலம், ஆண்களுக்கு ஆசைப்படுவதற்காகத் தன் உடலைக் காட்டுகிறாள், அவள் கிறிஸ்துவில் உள்ள தன் சகோதரர்களை பாவம் செய்ய வைக்கிறாள், அது தேவனால் கண்டனம் செய்யப்பட்ட ஒன்று (மத்தேயு 5:27-29). நீதிமொழிகள் 7:10, “வேசியின் ஆடையாபரணந் தரித்த தந்திரமனமுள்ள ஒரு ஸ்திரீ அவனுக்கு எதிர்ப்பட்டாள்” என்று ஒரு பெண்ணைக் குறிப்பிடுகிறது. ஆடை அணிந்த விதத்தில் இருதய நிலை வெளிப்படும் ஒருவரின் விளக்கத்தை இங்கே பார்க்கலாம்.

ஒரு பெண் தகுதியான வஸ்திரம் அணிய வேண்டும் என்று வேதம் கூறுகிறது, ஆனால் நவீன சமுதாயத்தில் அது சரியாக என்ன அர்த்தம் கொண்டுள்ளது? ஒரு பெண் தனது தலை முதல் கால் வரை மறைத்துக்கொள்ள வேண்டுமா? பெண்களிடம் இதைக் கோரும் ஆராதனை முறைகளும் மதங்களும் உலகில் உள்ளன. ஆனால் தகுதியான என்பதன் வேதாகம அர்த்தமா? மீண்டும், நாம் இருதயத்தின் அணுகுமுறைகளின் விஷயத்திற்குத் திரும்ப வேண்டும். ஒரு பெண்ணின் இருதயம் தெய்வபக்தியின் பக்கம் சாய்ந்திருந்தால், அவள் ஆத்திரமூட்டும் அல்லது பொது வெளியில் வெளிப்படுத்தாத வஸ்திரங்களை அணிவாள், தேவனுடைய பிள்ளையாக அவள் தனிப்பட்ட சாட்சியத்தை எதிர்மறையாக பிரதிபலிக்காத வஸ்திரங்களை அணிவாள். மற்றவர்கள் அனைவரும் கண்ணியமற்ற முறையில் வஸ்திரம் அணிந்தாலும், கூட்டத்தினருடன் சேர்ந்து செல்ல ஆசைப்படுவதை அவள் எதிர்க்கிறாள். இந்த வகையான வஸ்திரங்கள் தன் உடலின் கவனத்தை ஈர்க்கவும், ஆண்களின் இச்சையைத் தூண்டவும் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன என்பதை அவள் அறிவாள். அவள் வஸ்திரத்தின் காரணமாக தேவனுக்கு எதிராக பாவம் செய்யும் எண்ணம் அவளுக்கு அருவருப்பானது, ஏனென்றால் அவள் தேவனை நேசிக்கவும் மதிக்கவும் விரும்புகிறாள், மற்றவர்களும் அவ்வாறே செய்ய விரும்புகிறார்கள். வஸ்திரத்தில் தகுதியானது என்பது மனதின் அடக்கத்தையும் தெய்வீகத்தன்மையையும் வெளிப்படுத்துகிறது, தேவனைப் பிரியப்படுத்தவும் மதிக்கவும் வாழும் அனைத்து பெண்களின் விருப்பமாக இருக்க வேண்டும்.

Englishமுகப்பு பக்கம்

தகுதியான வஸ்திரம் அணிந்து கொள்ளுதல் என்றால் என்ன?
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries