settings icon
share icon
கேள்வி

ஒரு கிறிஸ்தவர் வீடியோ கேம்களை/விளையாட்டுகளை விளையாடலாமா?

பதில்


ஏறக்குறைய 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு முடிக்கப்பட்டது, ஒரு கிறிஸ்தவர் வீடியோ கேம்களை விளையாட வேண்டுமா இல்லையா என்பதை தேவனுடைய வார்த்தை வெளிப்படையாக எதுவும் கற்பிக்கவில்லை. ஆனால் வேதாகமத்தின் கொள்கைகள் இன்றும் நம் காலத்தின் சிறந்த பயன்பாடு குறித்து பொருந்தும். ஒரு குறிப்பிட்ட செயல்பாடு நம் வாழ்க்கையை கட்டுப்படுத்துகிறது என்பதை தேவன் நமக்குக் காட்டும்போது, நாம் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு அதிலிருந்து விலகிச் செல்ல வேண்டும். இந்த "உபவாசம்" என்பது உணவு, திரைப்படங்கள், டிவி, இசை, வீடியோ கேம்கள், மற்றும் தேவனை அறிந்து கொள்வதிலிருந்தும் நேசிப்பதிலிருந்தும் அவருடைய மக்களுக்கு சேவை செய்வதிலிருந்தும் நம் கவனத்தை திசை திருப்புகிற எதுவாக இருந்தாலும் அவைகளை விலக்க வேண்டும். இவற்றில் சில விஷயங்கள் தங்களுக்குள்ளே மோசமாக இருக்காது என்றாலும், அவை நம்முடைய ஆதியில் கொண்டிருந்த அன்பிலிருந்து நம்மைத் திசைதிருப்பினால் அவை விக்கிரகங்களாகின்றன (கொலோசெயர் 3:5; வெளிப்படுத்துதல் 2:4). வீடியோ கேம்கள், டிவி, திரைப்படங்கள் அல்லது வேறு ஏதேனும் பூமிக்குரிய நாட்டம் குறித்து கேள்வி கேட்கப்பட வேண்டிய சில கொள்கைகள் கீழே உள்ளன.

1. வீடியோ கேம்கள் என்னை மேம்படுத்துமா அல்லது வெறுமனே மகிழ்விக்க மட்டுமே செய்யுமா? மேம்படுத்துவது என்றால் கட்டியெழுப்புதல். வீடியோ கேம்களை விளையாடுவது தேவன் மீதான உங்கள் அன்பையும், அவரைப் பற்றிய அறிவையும், மற்றவர்களுக்கு ஊழியத்தையும் வளர்க்குமா? “எல்லாவற்றையும் அநுபவிக்க எனக்கு அதிகாரமுண்டு, ஆகிலும் எல்லாம் தகுதியாயிராது; எல்லாவற்றையும் அநுபவிக்க எனக்கு அதிகாரமுண்டு, ஆகிலும் எல்லாம் பக்திவிருத்தியை உண்டாக்காது” (1 கொரிந்தியர் 10:23-24; ரோமர் 14:19). தேவன் நமக்கு நிதானமான நேரத்தை அளிக்கும்போது, அனுபவிப்பதற்கான மேம்பட்ட செயல்பாடுகளை நாம் கண்டுபிடிக்க வேண்டும். பாராட்டத்தக்க செயல்களுக்கு அனுமதிக்கப்படுவதை நாம் தேர்வு செய்கிறோமா? நல்ல, சிறந்த, சிறந்தவற்றுக்கு இடையில் நமக்கு ஒரு தேர்வு இருக்கும்போது, சிறந்ததை நாம் தேர்வு செய்ய வேண்டும் (கலாத்தியர் 5:13-17).

2. வீடியோ கேம்களை விளையாடுவது சுய விருப்பத்திற்கு கீழ்ப்படிவதா அல்லது தேவனுடைய விருப்பத்திற்கு கீழ்ப்படியுமா? அவருடைய பிள்ளைகளுக்கான தேவனுடைய விருப்பத்தை, அவருடைய மிகப் பெரிய கட்டளையில் சுருக்கமாகக் கூறலாம்: “உன் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் உன் முழு இருதயத்தோடும் உன் முழுஆத்துமாவோடும், உன் முழுப்பலத்தோடும் உன் முழுச்சிந்தையோடும் அன்புகூர்ந்து, உன்னிடத்தில் அன்புகூருவதுபோலப் பிறனிடத்திலும் அன்புகூருவாயாக” (லூக்கா 10:27). நம்முடைய விருப்பம் பாவத்தால் மாசுபட்டுள்ளது. நம்முடைய சுயநல இச்சையான ஆசைகளிலிருந்து நாம் காப்பாற்றப்பட்டதால், நம்முடைய சித்தத்தை நாம் தேவனிடத்தில் ஒப்படைக்க வேண்டும் (பிலிப்பியர் 3:7-9). தேவனுடைய விருப்பம் நம் விருப்பத்தை மாற்றுகிறது (சங்கீதம் 143:10). படிப்படியாக, நமக்கான அவருடைய விருப்பங்கள் நம்முடைய ஆழ்ந்த ஆசைகளாகவும் மாறுகின்றன.

தேவனுடைய சித்தம் சலிப்பு மற்றும் தாழ்த்துகிறதாக இருக்கிறது என்று பலர் நம்புகிறார்கள். அவர்கள் ஒரு தனிமையான மடாலயத்தில் ஒரு துறவியை அல்லது அதிருப்தி அடைந்த திருச்சபை காவலாளியை சித்தரிக்கிறார்கள். மாறாக, தங்கள் வாழ்க்கைக்காக தேவனுடைய விருப்பத்தைப் பின்பற்றுபவர்கள் எப்போதும் மிகவும் மகிழ்ச்சியான, துணிச்சலான மக்கள். வரலாற்றின் வீரர்/வீராங்கனைகளான ஹட்சன் டெய்லர், ஏமி கார்மைக்கேல், கோரி டென் பூம் மற்றும் ஜார்ஜ் முல்லர் ஆகியோரின் சுயசரிதைகளைப் படித்தல் அதை சரிபார்க்கும். நிச்சயமாக, இந்த பரிசுத்தவான்கள் உலகத்திலிருந்தும், தங்கள் மாம்சத்திலிருந்தும், பிசாசிலிருந்தும் சிரமத்தை எதிர்கொண்டனர். அவர்கள் இந்த உலகின் உடைமைகளில் பெரும்பகுதியைக் கொண்டிருக்கவில்லை, ஆனால் தேவன் அவர்கள் மூலமாக பெரிய செயல்களைச் செய்தார். முதலில், அவருடைய சித்தம் எந்தவொரு வேடிக்கையாகவும் இருக்க இயலாது மற்றும் மிகவும் புனிதமானது என்று தோன்றுகிறது, ஆனால் அதைச் செய்வதற்கான சக்தியையும், அதில் மகிழ்ச்சியடைய விருப்பங்களையும் தேவன் நமக்குத் தருவார். "என் தேவனே, உமக்குப் பிரியமானதைச் செய்ய விரும்புகிறேன்” (சங்கீதம் 40:8; எபிரெயர் 13:21 ஐக் காண்க).

3. வீடியோ கேம் தேவனை மகிமைப்படுத்துகிறதா? சில வீடியோ கேம்கள் வன்முறை, கேவலமான மற்றும் ஊமை முடிவுகளை மகிமைப்படுத்துகின்றன (உதாரணமாக, “நான் பந்தயத்தில் இல்லை, எனவே நான் எனது காரை உடைப்பேன்”). கிறிஸ்தவர்களாகிய நம்முடைய நடவடிக்கைகள் தேவனுக்கு மகிமையைக் கொடுக்க வேண்டும் (1 கொரிந்தியர் 10:31), மேலும் கிறிஸ்துவின் அறிவிலும் கிருபையிலும் நாம் வளர நமக்கு உதவ வேண்டும்.

4. வீடியோ கேம்களை விளையாடுவதால் அது நற்கிரியைகளை கொண்டுவருமா? "ஏனெனில், நற்கிரியைகளைச் செய்கிறதற்கு நாம் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் சிருஷ்டிக்கப்பட்டு, தேவனுடைய செய்கையாயிருக்கிறோம்; அவைகளில் நாம் நடக்கும்படி அவர் முன்னதாக அவைகளை ஆயத்தம்பண்ணியிருக்கிறார்" (எபேசியர் 2:10; தீத்து 2:11-14 மற்றும் 1 பேதுரு 2:15 ஐயும் காண்க). சோம்பலும் சுயநலமும் நமக்கு தேவனுடைய நோக்கத்தை மீறுகிற செயலாகும் – அதாவது மற்றவர்களுக்கு நற்செயல்களைச் செய்வது (1 கொரிந்தியர் 15:58; கலா 6: 9-10 ஐயும் காண்க).

5. வீடியோ கேம்களை விளையாடுவது சுய கட்டுப்பாட்டை வெளிப்படுத்துமா? வீடியோ கேம்கள் ஒரு அடிமையாகுதல் அல்லது ஆவேசமாக மாறக்கூடும் என்று பலர் கூறியுள்ளனர். கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் இதுபோன்ற விஷயங்களுக்கு இடமில்லை. பவுல் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை ஒரு விளையாட்டு வீரருடன் தனது உடலை ஒழுங்குபடுத்துகிறார், அதனால் அவர் பரிசை வெல்வார். சுய கட்டுப்பாட்டின் ஒரு தனித்துவமான வாழ்க்கையை வாழ கிறிஸ்தவர்களுக்கு அதிக உந்துதல் இருக்கிறது – அதற்காக பரலோகத்தில் நித்திய வெகுமதி இருக்கிறது (1 கொரிந்தியர் 9:25-27).

6. வீடியோ கேம்களை விளையாடுவது நேரத்தை மீட்டெடுக்குமா? உங்கள் வரையறுக்கப்பட்ட நிமிடங்களை எவ்வாறு பயன்படுத்துகிறீர்கள் என்பதற்கான கணக்கைக் கொடுப்பீர்கள். பல மணி நேரங்கள் வீடியோ கேம் விளையாடும் நேரத்தை நேரத்தின் நல்ல பயன்பாடு என்று அழைக்க முடியாது. “ஆனபடியினாலே, நீங்கள் ஞானமற்றவர்களைப்போல நடவாமல், ஞானமுள்ளவர்களைப்போலக் கவனமாய் நடந்துகொள்ளப்பார்த்து, நாட்கள் பொல்லாதவைகளானதால் காலத்தைப் பிரயோஜனப்படுத்திக்கொள்ளுங்கள். ஆகையால், நீங்கள் மதியற்றவர்களாயிராமல், கர்த்தருடைய சித்தம் இன்னதென்று உணர்ந்துகொள்ளுங்கள்” (எபேசியர் 5:15-17). "இனி மாம்சத்திலிருக்கும் காலம்வரைக்கும் மனுஷருடைய இச்சைகளின்படி பிழைக்காமல் தேவனுடைய சித்தத்தின்படியே பிழைக்கத்தக்கதாகப் பாவங்களை விட்டோய்ந்திருக்க வேண்டும்” (1 பேதுரு 4:2; கொலோசெயர் 4:5, யாக்கோபு 4:14, 1 பேதுரு 1:14-22 ஐயும் காண்க).

7. இது பிலிப்பியர் 4:8 இன் சோதனையில் தேர்ச்சி பெறுகிறதா? “கடைசியாக, சகோதரரே, உண்மையுள்ளவைகளெவைகளோ, ஒழுக்கமுள்ளவைகளெவைகளோ, நீதியுள்ளவைகளெவைகளோ, கற்புள்ளவைகளெவைகளோ, அன்புள்ளவைகளெவைகளோ, நற்கீர்த்தியுள்ளவைகளெவைகளோ, புண்ணியம் எதுவோ, புகழ் எதுவோ அவைகளையே சிந்தித்துக்கொண்டிருங்கள்” (பிலிப்பியர் 4:8). நீங்கள் வீடியோ கேம்களை விளையாடும்போது, உங்கள் மனம் தெய்வீக அல்லது உலகப்பிரகாரமான விஷயங்களில் கவனம் செலுத்துகிறதா?

8. வீடியோ கேம்களை விளையாடுவது எனது வாழ்க்கை நோக்கத்துடன் பொருந்துமா? இறுதி நாட்களில் ஜனங்கள் “துரோகிகளாயும், துணிகரமுள்ளவர்களாயும், இறுமாப்புள்ளவர்களாயும், தேவப்பிரியராயிராமல் சுகபோகப்பிரியராயும்” இருப்பார்கள் என்று பவுல் எழுதினார் (2 தீமோத்தேயு 3:4). மேற்கத்திய கலாச்சாரம் அந்த விளக்கத்திற்கு பொருந்துகிறது. நாங்கள் விளையாட விரும்புகிறோம். கிறிஸ்தவர்கள் அல்லாதவர்கள் திரைப்படங்கள், விளையாட்டு மற்றும் இசை போன்ற பொழுதுபோக்குகளுக்கு அடிமையாகிறார்கள், ஏனென்றால் மரணத்திற்கு முன் வாழ்க்கையை அனுபவிப்பதை விட உயர்ந்த நோக்கம் அவர்களுக்கு வேறெதுவும் இல்லை. இந்த கேளிக்கைகளால் உண்மையிலேயே திருப்தி அடைய முடியாது (பிரசங்கி 2:1). கிறிஸ்தவர்கள் அல்லாதவர்களைப் போலவே கிறிஸ்தவர்களும் அடிமையாகும்போது, புதிய வாழ்க்கையை “உலகத்திலே சுடர்களைப்போலப் பிரகாசிக்கிற நீங்கள், கோணலும் மாறுபாடுமான சந்ததியின் நடுவிலே குற்றமற்றவர்களும் கபடற்றவர்களும், தேவனுடைய மாசற்றபிள்ளைகளுமாயிருக்கும்படிக்கு,” (பிலிப்பியர் 2:15) வெளிப்படுத்துகிறோம் என்று உண்மையிலேயே சொல்ல முடியுமா? அல்லது மற்றவர்களை விட நாம் உண்மையில் வேறுபட்டவர்கள் அல்ல என்பதையும், கிறிஸ்து நம் வாழ்வில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றத்தை ஏற்படுத்தவில்லை என்பதையும் நிரூபிக்கிறோமா?

தேவனை அறிவதும், நேசிப்பதும், அவருக்கு கீழ்ப்படிவதும் தன்னுடைய உயர்ந்த முன்னுரிமையாக பவுல் கருதினார். “ஆகிலும், எனக்கு லாபமாயிருந்தவைகளெவைகளோ அவைகளைக் கிறிஸ்துவுக்கு நஷ்டமென்று எண்ணினேன். அதுமாத்திரமல்ல, என் கர்த்தராகிய கிறிஸ்து இயேசுவை அறிகிற அறிவின் மேன்மைக்காக எல்லாவற்றையும் நஷ்டமென்று எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறேன். நான் கிறிஸ்துவை ஆதாயப்படுத்திக்கொள்ளும்படிக்கும், நியாயப்பிரமாணத்தினால் வருகிற சுயநீதியை உடையவனாயிராமல், கிறிஸ்துவைப் பற்றும் விசுவாசத்தினால் வருகிறதும் விசுவாசமூலமாய் தேவனால் உண்டாயிருக்கிறதுமான நீதியை உடையவனாயிருந்து, கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிறவனென்று காணப்படும்படிக்கும், இப்படி நான் அவரையும் அவருடைய உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமையையும், அவருடைய பாடுகளின் ஐக்கியத்தையும் அறிகிறதற்கும், அவருடைய மரணத்திற்கொப்பான மரணத்திற்குள்ளாகி, எப்படியாயினும் நான் மரித்தோரிலிருந்து உயிரோடெழுந்திருப்பதற்குத் தகுதியாகும்படிக்கும், அவருக்காக எல்லாவற்றையும் நஷ்டமென்று விட்டேன்; குப்பையுமாக எண்ணுகிறேன்” (பிலிப்பியர் 3:7-11) . வீடியோ கேம்களை விளையாடுவது தேவன் மீதான என் அன்பையோ அல்லது உலக விஷயங்களின் மீதான என் அன்பையோ காட்டுமா? (1 யோவான் 2:15-17).

9. வீடியோ கேம்களை விளையாடுவது எனக்கு ஒரு நித்திய கவனத்தை தருமா? கிறிஸ்தவர்கள் பூமியில் உண்மையுள்ளவர்களாக இருந்தால் பரலோகத்தில் நித்திய வெகுமதிகளை எதிர்பார்க்கலாம் (மத்தேயு 6:19-21 மற்றும் 1 கொரிந்தியர் 3:11-16 ஐக் காண்க). பூமியின் கடந்து செல்லும் இன்பங்களை விட நித்தியத்திற்காக வாழ்வதில் நாம் கவனம் செலுத்தினால், ஊழியத்திற்கான வளங்கள், நேரம் மற்றும் இதயங்களை சரணடைந்திருப்போம் (கொலோசெயர் 3:1-2; 23-24). நம்முடைய உடைமைகள் அல்லது செயல்பாடுகள் நம்முடைய நித்திய வெகுமதிகளை இழக்க நேரிட்டால், அவை என்ன மதிப்புடையவை (லூக்கா 12:33-37)? கிறிஸ்தவர்கள் பெரும்பாலும் தேவனுக்கும் தங்கள் சொந்த ஆசைகளுக்கும் சேவை செய்ய முயற்சி செய்கிறார்கள். ஆனால் இயேசு தெளிவாகக் கூறினார், “யாராலும் இரண்டு எஜமான்களுக்கு ஊழியம் செய்ய முடியாது” (மத்தேயு 6:24). வேலை மற்றும் ஓய்வு நேரங்களில் தேவன் நமக்கு மகிழ்ச்சியைத் தருகிறார் (பிரசங்கி 5:19; மத்தேயு 11:28-29; கொலோசெயர் 3:23-24). உழைப்புக்கும் பொழுதுபோக்குக்கும் இடையிலான சமநிலையை நாம் கண்டுபிடிக்க வேண்டும். இயேசு செய்ததைப் போல ஓய்வெடுப்பதற்கான நேரத்தை நாம் ஒதுக்கும்போது (மாற்கு 6:31), நாம் ஒரு மேம்பட்ட செயலைத் தேர்வு செய்ய வேண்டும்.

கேள்வி, “நான் வீடியோ கேம்களை விளையாடலாமா?” என்பதல்ல ஆனால் “வீடியோ கேம்கள் எனது சிறந்த தேர்வாக இருக்குமா?” என்பதாகும். இது என்னை மேம்படுத்துகிறது, என் அண்டை வீட்டாரிடம் அன்பைக் காட்டுமா, தேவனை மகிமைப்படுத்துமா? நாம் வெறுமனே பாராட்டத்தக்க செயல்களைத் தொடர வேண்டும், வெறுமனே அனுமதிக்கப்படக்கூடியவை அல்ல. இருப்பினும் அவர் உங்களை வழிநடத்துகிறார், எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக அவரை உணர்ச்சியுடன் பின்பற்றுங்கள். நித்தியத்திற்கு தயாராகுங்கள். நாம் இயேசுவைச் சந்திக்கும் போது ஒவ்வொரு தியாகமும் முக்கியமற்றதாகத் தோன்றும்.

Englishமுகப்பு பக்கம்

ஒரு கிறிஸ்தவர் வீடியோ கேம்களை/விளையாட்டுகளை விளையாடலாமா?
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries