கிறிஸ்தவர்கள் வாக்களிக்கவேண்டும் என்று தேவன் எதிர்பார்க்கிறாரா?


கேள்வி: கிறிஸ்தவர்கள் வாக்களிக்கவேண்டும் என்று தேவன் எதிர்பார்க்கிறாரா?

பதில்:
கிறிஸ்தவ கொள்கைகளை ஊக்குவிக்கும் தலைவர்களுக்கு வாக்களிப்பது மற்றும் வாக்களிப்பது ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவரின் கடமையும் பொறுப்பும் என்பது எங்கள் கருத்தாகும். தேவன் நிச்சயமாக எல்லாவற்றையும் தன் கட்டுப்பாட்டில் கொண்டிருக்கிறார், ஆனால் அவருடைய சித்தத்தை மேலும் அதிகரிக்க நாம் எதுவும் செய்யக்கூடாது என்று அர்த்தமல்ல. நம்முடைய தலைவர்களுக்காக ஜெபிக்கும்படி கட்டளையிடப்படுகிறோம் (1 தீமோத்தேயு 2:1-4). அரசியல் மற்றும் தலைமைத்துவத்தைப் பொறுத்தவரை, சில சமயங்களில் நாம் தேர்ந்தெடுக்கும் தலைமைத்துவத்தில் தேவன் அதிருப்தி அடைந்தார் என்பதற்கு வேதத்தில் சான்றுகள் உள்ளன (ஓசியா 8:4). இந்த உலகில் பாவத்தின் பிடியின் சான்றுகள் எல்லா இடங்களிலும் உள்ளன. பூமியில் உள்ள துன்பங்களில் பெரும்பகுதி தேவனற்ற தலைமை ஒரு முக்கிய காரணமாகும் (நீதிமொழிகள் 28:12). கர்த்தருடைய கட்டளைகளுக்கு முரணாக இல்லாவிட்டால், நியாயமான அதிகாரத்திற்குக் கீழ்ப்படியும்படி வேதம் கிறிஸ்தவர்களுக்கு அறிவுறுத்துகிறது (அப்போஸ்தலர் 5:27-29; ரோமர் 13:1-7). மறுபடியும் மறுபடியும் விசுவாசிகளாக, நம்முடைய சிருஷ்டிகரால் வழிநடத்தப்படும் தலைவர்களைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கு நாம் பாடுபட வேண்டும் (1 சாமுவேல் 12:13-25). வாழ்க்கை, குடும்பம், திருமணம் அல்லது விசுவாசத்திற்கான வேதாகமத்தின் கட்டளைகளை மீறும் வேட்பாளர்கள் அல்லது திட்டங்கள் ஒருபோதும் ஆதரிக்கப்படக்கூடாது (நீதிமொழிகள் 14:34). கிறிஸ்தவர்கள் ஜெபம் மற்றும் தேவனுடைய வார்த்தை மற்றும் வாக்குப்பதிவில் உள்ள தேர்வுகளின் யதார்த்தங்கள் ஆகியவற்றின் மூலம் வாக்களிக்க வேண்டும்.

இந்த உலகில் பல நாடுகளில் உள்ள கிறிஸ்தவர்கள் ஒடுக்கப்பட்டு துன்புறுத்தப்படுகிறார்கள். அவர்கள் மாற்ற முடியாத சக்திகளும், தங்கள் நம்பிக்கையை வெறுத்து, குரல்களை மௌனமாக்கும் அரசாங்கங்களின் கீழ் அவர்கள் பாதிக்கப்படுகிறார்கள். இந்த விசுவாசிகள் தங்கள் சொந்த உயிருக்கு ஆபத்தில் இயேசு கிறிஸ்துவின் நற்செய்தியைப் பிரசங்கிக்கிறார்கள். யு.எஸ்.ஏ.யில் (USA), கிறிஸ்தவர்கள் தங்களைப் பற்றியோ அல்லது தங்கள் குடும்பத்தினருக்கோ அஞ்சாமல் தங்கள் தலைவர்களைப் பற்றி பேசுவதற்கும் தேர்ந்தெடுப்பதற்கும் உரிமை பெற்றிருக்கிறார்கள். யு.எஸ்.ஏ.யில், சமீபத்திய தேர்தல்களில், சுய உரிமை கொண்ட கிறிஸ்தவர்களில் ஒவ்வொரு 5 பேரில் 2 பேர் அந்த உரிமையை ஒரு பொருட்டாக எடுத்துக் கொண்டனர், மற்றும் வாக்களிக்கவில்லை. சுயமாக, தகுதி வாய்ந்த கிறிஸ்தவர்களில் 5-ல் ஒருத்தர் வாக்களிக்க கூட பதிவு செய்யப்படவில்லை.

நம் நாளிலும் யுகத்திலும், கிறிஸ்துவின் நாமத்தையும் செய்தியையும் பொது அரங்கிலிருந்து முற்றிலுமாக விரட்ட விரும்பும் பலர் உள்ளனர். வாக்களிப்பது தெய்வீக அரசாங்கத்தை ஊக்குவிக்கவும், பாதுகாக்கவும், பாதுகாக்கவும் ஒரு வாய்ப்பாகும். அந்த வாய்ப்பை கடந்து செல்வது என்பது கிறிஸ்துவின் பெயரை இழிவுபடுத்துபவர்களை நம் வாழ்வில் வழிநடத்த அனுமதிப்பதாகும். நாம் தேர்ந்தெடுக்கும் தலைவர்கள் அல்லது அகற்ற எதுவும் செய்யாதவர்கள், நமது சுதந்திரங்களில் பெரும் செல்வாக்கு செலுத்துகிறார்கள். வணங்குவதற்கும் சுவிசேஷத்தைப் பரப்புவதற்கும் நம்முடைய உரிமையைப் பாதுகாக்க அவர்கள் தேர்வு செய்யலாம் அல்லது அந்த உரிமைகளை அவர்கள் கட்டுப்படுத்தலாம். அவை நம் தேசத்தை நீதியை நோக்கி அல்லது தார்மீக பேரழிவை நோக்கி இட்டுச் செல்ல முடியும். கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம் நின்று நம் குடிமை கடமைகளை நிறைவேற்றுவதற்கான கட்டளையை பின்பற்ற வேண்டும் (மத்தேயு 22:21).

English


முகப்பு பக்கம்
கிறிஸ்தவர்கள் வாக்களிக்கவேண்டும் என்று தேவன் எதிர்பார்க்கிறாரா?