settings icon
share icon

Maswali kuhusu uumbaji

Bibilia inasema nini kuhusu uumbaji dhidi ya mageuzi yasiyoingiliwa?

Je! Imani katika Mungu inahitilafiana na sayansi?

Ni nini nadharia ya mchoro wa kiakili?

Miaka ya kuishi duniani ni mingapi? Dunia iko na miaka mingapi?

Gharika ya wakati wa nuu ilikuwa ya ulimwengu mzima au sehemu moja?

Ni kwa nini Mungu aliuweka mti wa ujuzi ya mazuri na mabaya katika bustani mwa Edeni?

Biblia inasemaje juu ya kiumbe dinosauri? Je, viumbe hawa dinosauri wamo ndani ya biblia?

Je, Mwanzo sura ya 1 inamaanisha saa 24 halisi za siku?

Biblia inasema nini kuhusu mtu mshenzi, watu zama za kale?

Kwa nini kuna akaunti mbili tofauti za uumbaji katika Mwanzo sura ya 1-2?

Je, uumbaji ni wa kisayansi? Je,uumbaji waweza kuchukuliwa kuwa utaratibu halali wa sayansi?

Je, ni nini nadharia pengo? Je, kuna kitu chochote kulitokea kati ya Mwanzo 1:1 na 1:2?

Ni nini maana ya mageuzi ya kukana Mungu?

Maswali kuhusu Adamu na Hawa?

Je, Bibilia ilitoka baadhi ya hadithi zake kutoka kwa hadithi nyingine za kidini na misimu?

Ni kwa nini Uumbaji wa Kibiblia ni muhimu sana?

Je! Mungu alitumia "Mlipuko" ili kuumba ulimwengu?

Kaini alikuwa anamhofia nani baada ya kumwua Abeli?

Nini kilichotokea kila siku ya Uumbaji?

Hadithi ya Biblia ya Uumbaji ipi?

Je! Imani juu ya uumbaji inaathiri teolojia zingine namna gani?

Ni nini kilichosababisha kupotea kwa dinosari?

Ni ushahidi gani bora / hoja ya ubunifu bora?

Je, ni wapi kuna baadhi ya makosa katika nadharia ya ujibuzi?

Je! Dhambi ya Adamu na Hawa ilikuwa kweli juu ya kula kipande cha tunda iliyokatazwa?

Mahali pa bustani ya Edeni ni wapi haswa?

Je! Mungu aliumba watu wengine Zaidi ya Adamu na Hawa?

Je! Kufanana kwa DNA ya binadamu / sokwe ni ushahidi wa mageuko?

Je! Lewiathani ilikuwa ni nini?

Je! Kunawezaje kuwa na mwanga siku ya kwanza ya Uumbaji ikiwa jua halikuumbwa hadi siku ya nne?

Je! Nuhu aliwezaje kuwaweka wanyama wote kwenye safina?

Je! Ugunduzi wa Safina ya Nuhu ungekuwa muhimu?

Je! Ilimchukua Nuhu muda gani kujenga safina? Nuhu alikuwa ndani ya safina kwa muda gani?

Kwa nini Adamu na Hawa hawakugundua kwamba ilikuwa ajabu kuwa nyoka ilikuwa inazungumza nao?

Nini kilichotokea katika Mnara wa Babeli?

Kwa nini Mungu aliumba ulimwengu mkubwa hivyo na sayari zingine ikiwa kuna maisha tu duniani?

Je! Kuna ushahidi wowote wa mtazamo wa Biblia kuhusu dunia changa?

Nadharia ya abiojenesisi ni gani? Ufafanuzi wa abiojenesisi ni gani?

Je hadithi ya Adamu na Hawa inapaswa kueleweka kwa halisi?

Ulimwengu una umri gani?

Je! Kanuni ya Anthropic ni nini?

Je, uumbaji 'bila kitu' unamaanisha nini?

Je! Nadharia ya Siku ya Umri ni nini?

Je, ni jinsi gani DNA inaelezeaje kuwepo kwa Muumba?

Je, mafuriko wakati wa Nuhu yalikuaje mafuriko ya haki?

Je, ni hoja gani kinzani ya Mungu wa kila pengo?

Ina maana gani kwamba mbingu zinatangaza utukufu wa Mungu?

Je, ugumu usiopunguzika ni nini?

Je, Yesu ni Muumbaji?

Je, ni sheria gani za uhusiano kati ya aina zote za nguvu za umeme na zinawezaje kutoa ushahidi kwa uumbaji?

Kwa nini Mungu alisema, "Hebu iwe na nuru," wakati wa uumbaji?

Uumbaji wa zamani wa dunia ni nini?

Je, nadharia ya Pangea inawezekana?

Je, uumbaji wa kuendelea ni nini na ni wa Biblia?

Kwa nini jumuiya ya sayansi inapingana sana uumbaji?

Mafundisho ya mbegu ya nyoka ni gani?Rudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Maswali kuhusu uumbaji
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries