settings icon
share icon
Swali

Je, mafuriko wakati wa Nuhu yalikuaje mafuriko ya haki?

Jibu


Mafuriko ya dunia ya siku ya Nuhu ilikuwa hukumu ya moja kwa moja ya Mungu mwenye haki. Biblia inasema mafuriko yaliangamiza "watu na wanyama na viumbe vinavyotambaa chini na ndege" — kila kitu kilichopumua hewa (Mwanzo 7:23). Watu wengine leo wanasumbuliwa na hadithi ya mafuriko, wakisema ni ushahidi wa udhalimu wa Mungu, usuluhishi, au ubinafsi wa wazi. Wanakisia Biblia kwa kukuza Mungu kuwa mwenye hasira ambaye anahukumu bila ubaguzi na kusema kwamba tu mtu mwenye unyanyasaji angeangamisha kila mtu, ikiwa ni pamoja na watoto na wanyama wote wasio na hatia.

Mashambulizi kam hayo juu ya tabia ya Mungu sio mpya. Kwa kuwa kumekuwa na wenye dhambi katika ulimwengu, kumekuwa na mashtaka kwamba Mungu sio mwenye haki. Fikiria mabadiliko ya hila ya Adamu ya lawama. Alipoulizwa kuhusu kula matunda yaliyokatazwa, Adamu akasema, "Mwanamke uliyeweka hapa pamoja nami-alinipa matunda" (Mwanzo 3:12). Hiyo ina maana kuwa, ni kosa la mwanamke, na Mungu, kwa kuwa alimfanya mwanamke. Lakini kulaumu Mungu hakukupunguza dhambi ya Adamu. Na kumwita Mungu "asiye na haki" kwa kutuma mafuriko hakutapunguza zetu.

Mafuriko ya siku ya Nuhu ina wenzake wengi katika historia. Mungu aliwahukumu watu wa Kanaani kwa amri ya kuiangamiza (Kumbukumbu la Torati 20: 16-18). Yeye pia alihukumu Sodoma na Gomora (Mwanzo 19: 24-25), Ninawi (Nahumu 1:14), na Tiro (Ezekieli 26: 4). Na hukumu ya mwisho mbele ya Kiti cha enzi Nyeupe itawafanya waovu wote kutupwa katika ziwa la moto (Ufunuo 20: 11-15). Ujumbe wazi wa Biblia ni kwamba Mungu anahukumu dhambi, iwapo kwa jeshi linalovamia, kwa moto na kiberiti, au kwa mafuriko makubwa duniani.

Mafuriko yalikuwa ya haki kwa sababu Mungu aliyaamuru (na Mungu ni wa haki). "Bwana ni sawa. . . na hakuna uovu ndani yake "(Zaburi 92:15). "ukamilifu na haki ni msingi wa kiti cha enzi cha Mungu ..." (Zaburi 89:14). Mungu daima hufanya yaliyo sawa. Amri zake na hukumu zake ni sawa. Ikiwa Yeye aliagiza kwamba dunia nzima iwe mafuriko, basi Yeye alikuwa mwenye haki kwa kufanya hivyo, bila kujali wakosoaji wanadamu wasemayo. Haishangazi kwamba tunatarajia kufafanua haki kwa njia ambayo itatufaidi.

Mafuriko yalikuwa ya haki kwa sababu watu walikuwa waovu. "Bwana akaona jinsi uovu wa wanadamu ulivyokuwa ulimwenguni, na kwamba kila mwelekeo wa mawazo ya moyo wa mwanadamu ulikuwa mabaya tu wakati wote" (Mwanzo 6: 5). Hatuwezi kufikiri kikamilifu kiwango cha uovu wa siku hiyo. Hatujawahi kuona hayo. Uovu ulikuwa "mkubwa," na kila mawazo ya moyo wa kila mtu ilikuwa mabaya tu daima. Hakukuwa na wema katika ulimwengu; kila mtu alikuwa ameharibiwa kabisa. hakukuwa na kitu ndani yao ambacho hakikuwa maovu. Watu wa siku ya Nuhu hawakuwa wazimu katika dhambi; walikuwa wamechukua, na kila kitu walichofanya ilikuwa chukizo.

Nakala hutoa dalili fulani kuhusu kiwango cha uovu kabla ya gharika. Tatizo moja lilikuwa ukatili mkubwa: "Dunia ilikuwa mbaya kwa macho ya Mungu na ilikuwa na ukatili" (Mwanzo 6:11). Kizazi cha Kaini, mwuaji wa kwanza, walikuwa wingi katika umwagaji damu. Uovu mwingine miongoni mwa Waisiluviani ulikuwa ni usherati. Mwanzo 6: 1-4 inaelezea Wanefiri, "mashujaa wa zamani, wanaojulikana" ambao walikuwa na asili za umoja kati ya malaika walioasi na mwanamke wa binadamu. Mapepo walioshiriki katika dhambi hii sasa yamo katika minyororo ya giza. . . iliyohifadhiwa kwa hukumu "(2 Petro 2: 4). Watu ambao walishiriki-na Wafilipi wenyewe-waliharibiwa katika mafuriko. Maelezo ya kibiblia ya ubinadamu kabla ya mafuriko ni kwamba walikuwa wamekuwa ngumu sana na zaidi ya toba. Vitu vilikuwa vibaya sana "Bwana akahuzunika kwamba alikuwa amefanya wanadamu duniani, na moyo wake uliteseka sana" (Mwanzo 6: 6).

Lakini nini kuhusu watoto ambao walizama? Ukweli ni kwamba dhambi huathiri jamii zote, sio tu wale wanaohusika na uovu kwa makusudi. Wakati jamii inakuza uaviaji mimba, watoto hufa kama matokeo. Wakati baba au mama anaanza kutumia madawa ya kulevya, watoto wao watateseka kama matokeo. Na, katika kesi ya kizazi cha Nuhu, wakati utamaduni unajiweka juu ya unyanyasaji na usherati wa kujamiiana, watoto waliteseka. Binadamu alileta mafuriko juu yao wenyewe na juu ya watoto wao wenyewe.

Mafuriko yalikuwa ya haki kwa sababu dhambi zote ni kosa kubwa. "Mshahara wa dhambi ni kifo" (Warumi 6:23). Hatupaswi kushangazwa kwamba Mungu aliangamiza idadi ya watu duniani kwa mafuriko; tunapaswa kushtuka kwamba hajafanya kitu sawa na hiyo kwetu sisi! Wenye dhambi huwa na mtazamo potovu wa dhambi, lakini dhambi zote zinastahili kufa. Tunachukulia rehema ya Mungu kwa mzaha, kama kwamba tunahistahili, lakini tunalalamika kuhusu haki ya Mungu kama kwamba si kwa haki, na kama hatuhistahili.

Mafuriko yalikuwa tu kwa sababu Muumba ana haki ya kufanya kama anavyopendeza na viumbe vyake. Kama vile mvinyanzi anaweza kufanya chochote anachotaka na udongo kwenye gurudumu yake, hivyo Mungu ana haki ya kufanya kama anavyotaka na kazi ya mikono Yake mwenyewe. "Bwana hufanya chochote kinachompendeza, mbinguni na duniani, katika bahari na kina chao" (Zaburi 135: 6).

Hapa ni sehemu ya kushangaza zaidi ya hadithi ya mafuriko: "Nuhu alipata kibali machoni pa Bwana" (Mwanzo 6: 8). Neema ya Mungu iliongezwa katika uharibifu wa dhambi na kuhifadhi mtu mmoja na familia yake. Kwa kufanya hivyo, Mungu alihifadhi jamii yote ya watu kwa njia ya kizazi cha kiungu cha Seti. Na, kwa kuleta wanyama ndani ya safina, Mungu pia alihifadhi uumbaji wake wote. Kwa hiyvo, hukumu ya Mungu haikuangamiza kabisa; ilikuwa utunzi upya.

Hukumu ya Mungu katika wakati wa Nuhu ilikuwa ikifuatana na neema. Bwana ni "... Mungu mwenye huruma na mwenye neema, mwepesi wa hasira, mwingi katika upendo na uaminifu, kudumisha upendo kwa maelfu, na kusamehe uovu, uasi na dhambi. Hata hivyo haachi mtu mwenye hatia bila kuadhibiwa ... "(Kutoka 34: 6-7, msisitizo uliongezwa). Mungu angependa wenye dhambi kutubu na kuishi (Ezekieli 18:23). Mungu alicheleweza hukumu juu ya Waamori kwa miaka mia nne (Mwanzo 15:16). Mungu angeweza kuokoa Sodoma kwa ajili ya hata watu kumi wenye haki waliokaa huko (Mwanzo 18:32). Lakini, hatimaye, hukumu yake lazima itimie.

Ilichukua Nuhu hadi miaka mia moja ya kujenga safina. Tunaweza kudhani kwamba, kama watu wengine wangependa kuingia kwenye safina na kuokolewa, wangeweza kufanya hivyo. Lakini hilo lingehitaji imani. Mara Mungu alipofunga mlango, ilikuwa ni kuchelewa sana; walipoteza nafasi yao (Mwanzo 7:16). Jambo ni kwamba Mungu kamwe hakutuma hukumu bila onyo la awali. Kama msemaji Matthew Henry alisema, "Hakuna mtu anayeadhibiwa na haki ya Mungu, lakini wale wanaochukia kuwa marekebisho ni kwa neema ya Mungu."

Mafuriko ya dunia ya siku ya Nuhu ilikuwa adhabu ya haki ya dhambi. Wale ambao wanasema mafuriko yalikuwa mabaya labda hawapendi wazo la hukumu kuanza. Hadithi ya Nuhu ni kumbukumbu wazi kwamba, upende usipende, kuna hukumu nyingine inayokuja: "Kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa wakati wa kuja kwa Mwana wa Adamu" (Mathayo 24:37). Je! Uko tayari, au utaangamizwa?

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Je, mafuriko wakati wa Nuhu yalikuaje mafuriko ya haki?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries